Storm-Nakken fra Fiksdal og slekta hans
ved Roger Johan Engvik

Johan Nakken ble født på Veblungsnes i Grytten prestegjeld den 29. juli 1882. Foreldrene var Nils Andersen Nakken fra Fiksdal og Ragnhild Jonsdatter Randen fra Vågå. Nils og Ragnhild hadde truffet hverandre på Veblungsnes, der Nils arbeidet i militærleiren. Hun hadde kommet til fots fra Vågå sammen med broren Jon for å finne seg arbeid.

Johan ble døpt i Grytten som uægte, siden foreldrene ennå ikke var gift. De giftet seg i Fiksdal kirke den 22. april 1884. Johan ble konfirmert i Fiksdal 27. september 1896 og like før århundreskiftet oppholdt han seg i Ålesund som ugift fisker. Den 21. juni 1903 giftet han seg med Kristianna Ellingsdatter Nakken i Fiksdal kirke. Hun var fra Røtern og foreldrene hennes var Elling Olaus Ellingsen Fiksdalstrand Nakken og Karen Andrine Børgesdatter Gjelsten.

Johan og Kristianna som nygifte.

Fra venstre Johan med Jenny, Ragnhild, Anna, Erling og Kristianna med Nils på fanget, i 1914.

Allerede 2. september 1903 fikk Johan og Kristianna sønnen Erling. Han giftet seg i Ålesund den 12. desember 1931 med Elly Helga Moen. Erling arbeidet ved Møre Kullkran og omkom på arbeidsplassen i en ulykke den 27. september 1973, like før han skulle pensjonere seg. Grabben på ei av kranene falt ned over ham. Elly døde i Ålesund 11. november 2005. De fikk en sønn og to døtre. Ragnhild Andrea ble født 1. januar 1905 i Fiksdal. Hun giftet seg med Sigurd Engen i Molde kirke 30. juli 1938. Ragnhild døde hjemme på Hessa den 30. august 1988. Sigurd døde 28. oktober 1961. De fikk en datter og en sønn. Anna Alette, født i Ålesund den 26. mai 1907, giftet seg i Ålesund med Harald Sigurd Silseth, den 18. september 1937. Ann, som hun kalte seg til daglig, døde på Åse sjukeheim i Ålesund den 5. september 1991. Harald døde i Arendal 20. november 1976. De hadde ikke barn. Jenny Nelly Kaspara, født i Ålesund den 29. juli 1910, giftet seg i Ålesund med Harry Aspen Engvik den 21. august 1943. De ble skilt 3. august 1961. Jenny døde på Ålesund sykehjem 27. november 1969. Harry døde i Ålesund den 7. juni 1978. De hadde to sønner. Nils Edvin, født i Ålesund den 17. juni 1913, giftet seg med Nelly Johanne Olsen i Ålesund den 26. april 1938. Nils døde i Ålesund den 18. april 1995. Nelly døde i barsel i Ålesund den 6. november 1952. De fikk en sønn og tre døtre. Ann, Jenny og Nils ble født i Gange Rolvsgate 3 i Ålesund.

Den 29. oktober 1938 døde Kristianna av hjerneblødning. Johan giftet seg på nytt den 18. juli 1942 med Karen Olivia Andreasdatter Sætremyr fra Aurvåg i Herøy. Hun hadde vært husoldersken hans etter at Kristianna døde. Johan og Karen ble viet i Molde, hos sorenskriveren i Romsdal. Det var andre ekteskap for Karen også. Hun hadde vært gift med pakkhusarbeider Nikolai Sidolf Kuløy i Kristiansund.
Johan Nakken døde på sjukeheimen Morks Minne, på Sørneset i Ålesund, den 18. mai 1962. Han ble begravet fra Krematoriet den 24. mai. Fordi hans andre kone Karen Olivia ble gravlagt i egen grav, etter at hun døde i Ålesund den 30. mai 1977, ble levningene hans, etter en avgjørelse blant gjenlevende familiemedlemmer, den 5. september 1979 flyttet til Kristianna sin grav. De har derfor nå felles gravplass på Øvre gravlund.

Bildet øverst: Ann som brud i 1937, mellom foreldrene Kristianna og Johan. Bak fra venstre Jenny, Nils, Ragnhild og Erling. Under ser vi søskenflokken tidlig på 1960-tallet, Nils, Jenny; Ann, Ragnhild og Erling. Legg merke til Higgins-jakka til Nils, en moteslager i de dager.