Slekta fra Randen i Vågå
ved Roger Engvik

Ragnhild Jonsdatter Randen ble født på husmannsplassen Randen i Vågå den 24. januar 1856. Noen av de lafta tømmerhusene står der i dag også, ved vegskiftet hvor man kjører opp til Jotunheimen og Valdresflya, heilt nede ved sørbredden av Vågåvatnet. Tidligere lå det flere husmannsplasser på Randen, men det er bare hjemstedet til Ragnhild og familien hennes vi finner der nå.

Randen. Til høgre går vegen oppover til Valdresflya. Noen av uthusene er nok av nyere dato.

Husmannsplassen Søre Randen lå under nordgarden Viste. Viste ligger på andre sida av Vågåvatnet, men garden hadde noe jord på sørsida av vatnet. Far til Ragnhild, Jon Jonsen Randen, ble født på Søre Randen 19. juli 1831. Det var faren hans, Jon Arnesen Synseliene, som hadde slått seg til som husmann på denne plassen. Jon Arnesen kom fra Bondesonsplassen i Synsliene (navnet betyr liene i synsranden). Forfedrene hans kom fra gardene Storrvik, Klones, Kvarberg, Kongsli, Valbjør, Austrem og Sørem. Alle i Vågå.

Jon Arnesen Synselien Randen giftet seg med Anne Jonsdatter Råstad. Hennes aner kom fra gardene Råstad, Storrvik og Blesom.

Jon Jonsen Randen ble gift med Mari Johannesdatter Haugen den 15. juni 1854, men hadde allerede 21. september året før fått sønnen Jon med henne.

Det lille gardshuset hvor oldemor Ragnhild ble født. I bakgrunnen, like nedenfor vegen, ser vi Vågåvatnet og Vågå sentrum er skjult av taket. Huset i bakgrunnen tilhører ikke plassen.

Far til Mari var Johannes Torsson Sandbu Haugen, født på Sandbu Øvre. Mora var Ragnhild Endresdatter Austrem, så her kom det flere generasjoner med folk fra Austrem inn på morssida til oldemor Ragnhild. Forfedre fra Råstad og Kvarberg kommer også inn igjen på morssida, men Ragnhild Endresdatter hadde i tillegg aner fra Steine i Heidal.

Som man skjønner rekrutterte forfedrene til oldemor Ragnhild sine ektefeller fra nærmiljøet. I de åtte generasjonene jeg kan følge dem, er et inngifte fra Steine i Heidal det eneste utenbygds innslaget.

Samme år som Jon Jonsen Randen giftet seg med Mari, fikk han et barn utenfor ekteskap med pige Thora Hansdatter Flatmoen. Det var sønnen Hans Jonsen Randen, født 27. oktober 1854. Så fikk han datteren Ragnhild, min oldemor,

Ragnhild Jonsdatter Randen hos fotograf Lasse O. Legernæs på Vikebukt.

med sin kone Mari Johannesdatter den 24. januar 1856 og enda en datter, Anne Jonsdatter, den 16. september 1859.

6. juli 1861 dør Mari Johannesdatter, men allerede 2. november får Jon enda et barn utenfor ekteskap med Thora Hansdatter Flatmoen. Barnet er ei jente og blir døpt Mari Jonsdatter. Hun kommer seinere til å bosette seg i Minnesota sammen med sin halvsøster Ragnhild, min oldemor.

Den 21. november 1865 gifter Jon seg med Thora. Og når hun dør, den 12. mars 1892, gifter Jon seg for tredje gang - den 31. oktober 1893 - med Guri Pålsdatter Rusten. De får sønnen Ole den 21. januar 1894.

Jon Jonsen Randen døde på garden, av astma, den 11. februar 1902, 70 år gammel. Han ble gravlagt 21. februar på kirkegården i Vågå. Guri døde 8. mai 1921 av kreft. Gravene deres er nå slettet.

Hva skjedde så med søskenflokken til Ragnhild?

Jon Jonsen Randen d.y. og kona Pauline Amundsdatter Dokken (fra Nordre Fron) hos fotograf Enok O. Simonnæs i Ålesund, ca. 1915. John Randen kalte han seg etter at han slo seg til i Ålesund.

Jon Jonsen Randen d.y. og Ragnhild gikk sammen til Romsdalen. Jon hadde vært der tidligere, men det er sannsynligvis rundt 1880 de to flytter fra Vågå. Mens hun blir forelsket på Veblungsnes og seinere gift i Fiksdal, ender han opp i Ålesund. Rundt 1880 er han steinarbeider, men blir seinere lagerekspeditør og kaiarbeider - og skriver seg som John Randen. Han gifter seg med Pauline Amundsdatter Dokken fra Nordre Fron og de får fem barn.

Johanne Amalie Jensine (til daglig kalt Hanne), født 26. juli 1884, ble gift med Jakob Andreas Johansen Fiksdal. Thorvald Alfred Marius, ble født 23. desember 1886 og døde 30. desember 1916. Jenny Petrine født 25. november 1891, døde ugift i Ålesund 31. august 1972. Arvid Peder Andreas var født 6. mars 1896 og ble gift med Karoline Spjelkavik i 1934. De fikk ingen barn. Arvid døde 24. januar 1960 i Ålesund. Dagny Kaspara ble født 28. august 1898 og døde 25. november 1906 av hjernehinnebetennelse. Da bodde hun i Lihaugata 8, sammen med foreldrene. Seinere bodde familien både i Tollbugata 8 og Kipervikgata 2.

John og Pauline og familien deres var ofte i Fiksdal om sommeren. De deltok i slåtten på Gjerhaugen og på Myrås, hos familien Fiksdal som datteren Johanne hadde giftet seg inn i. Det er på den garden dette høyonnbildet er tatt. Til venstre Kalla, som var gift med Arvid Randen. Videre mot venstre står Judith, datter av Johanne og Jakob Andreas Fiksdal, Jenny Randen og Einar Myrås, sønn av Jakob sin bror Lars - som tok navnet Myrås etter garden.

Den 29. april 1911 dro John Randen og oldemor Ragnhild fra Ålesund til Appleton, Minnesota USA for å besøke søsteren Mari og hennes familie, samt Marie, datteren til Ragnhild og Nils. Oldemor Ragnhild ble som vi vet værende i USA til hun døde, men John returnerte til Ålesund samme året.

John døde av slag i Ålesund den 30. januar 1929, mens Pauline døde av kreft 30. januar 1935. De to, og flere av barna deres, er begravet på Øvre gravlund i Ålesund. Johanne og Jakob Fiksdal fikk fem barn og har etterkommere i Ålesund, Sula, Oslo-området og i England.

Dette bildet er sannsynligvis tatt i Ålesund i 1935. Johanne Randen, gift Fiksdal, med barna (fra venstre) John, Judith, Paul og Thorvald.

Anne Jonsdatter Randen dro fra Vågå til Rennebu i 1879. Hun hadde fått plass som tjenestepike på Hårstad, sannsynligvis på Hårstad Utstuggu, med skysstasjon og gjestgiveri. I Minnesota har vi funnet et postkort som søsteren Ragnhild har tatt vare på, med bilde av denne garden. Muligens en julehilsen fra søsteren Anne. Det var dette postkortet som satte meg på sporet etter henne.

Når både Anne og oldemor Ragnhild dro til Rennebu for å få seg arbeid, var det nok fordi to søskenbarn av dem allerede i 1875 hadde reist dit. Ragnhild ble der bare en kort periode, men Anne dro ikke tilbake. I 1882 ble Anne gjort gravid av ungkaren og gardmannsønnen Ingebrigt Pedersen Hårstad, født 9. desember 1853. Den 16. april 1883 fødte hun datteren Marit utenfor ekteskap. Det var hennes første barn, men hans andre utenfor ekteskap. I oktober 1873 hadde han fått datteren Marit med Marit Halvarsdatter Stafnehagen. Da Anne sin Marit ble konfirmert 3. oktober 1897, bodde de på Bakk under garden Voll. Moren kalte seg da Anne Jonsdatter Voll.

Ingebrigt Pedersen Haarstad, med to uægte døtre kalt Marit, dro til USA 29. april 1891. Han stakk av fra alle forpliktelser og slo seg ned som arbeider på en farm i Abercrombie, Richland, Nord Dakota. Og dit kom også hans yngre bror Erik. Ingebrigt døde ugift i Abercrombie, 88 år gammel, 5. september 1941.

Marit Ingebrigtsdatter Stafne, halvsøsteren til Marit Ingebrigtsdatter Voll, fikk tre barn uten å være gift. Først sønnen Martin 29. mai 1894 med Edvard Sivertsen Maridal, gardsdreng og gift mann. Så fødte hun 29. januar 1903 datteren Hanna, med far Lars Tollofsen Vinjeøren. Den 30. mai 1906 fikk hun sønnen Ingebrigt med Erik Olsen Vinje.

Anne Jonsdatter Randen døde som inderstpige og fattiglem på Voll 14. november 1900. Hun ble begravet i Rennebu 24. november samme året. Datteren Marit var i tjeneste på garden Jelan, Grindal i 1900. I 1903 giftet hun seg med handelsbetjent og gardmann Anders Johnsen Voll den 16. juni og de bodde på Bakk, som Anders kjøpte

Marit Ingebrigtsdatter Voll giftet seg med Anders Johnsen Voll. På bildet til høgre ser vi tydelig hvor lik hun er på Randen-slekta.

i 1903. De fikk 8 barn: Kari (født i 1903), John (1905), Arne (1907), Borghild (1909), Sverre (1911), Johan (1917), Astrid (1922) og Martin (1925). De fire eldste brukte etternavnet Bakk, mens de fire yngste brukte Voll som slektsnavn.

Marit giftet seg oppover på den sosiale rangstigen. Fra å være en uekte datter av en ugift inderstpige, ble hun gardkone på Voll. Det var synd at ikke moren Anne fikk oppleve det.

Hans Jonsen Randen giftet seg med Mari Ivarsdatter Strandstugun i Vågå den 31. mai 1883. De bodde på Halland, i Strandstugun. Hans var tjener med ansvar for jordbruket på Halland, der det var en krambodbygning med flatbrødbakeri og et garveri. Det bodde 24 mennesker på stedet, som var eiet av Ivar A. og Anne S. Bu. De drev med både handel og jordbruk. Hans og Mari fikk 8 barn.

Torø ble født den 13. juli 1883 og døde i Vågå den 2. juni 1968, 84 år gammel. Hun bodde en tid i England, men kom hjem etter krigen. Morfar Johan og hans andre kone Karen, var en gang i Vågå og fortalte at de da hadde møtt ei som ble kalt London-Tora. Det må ha vært Torø de møtte en gang etter 1945.

Jon ble født 11. april 1885. Han dro til Minnesota i mai 1906, men bodde en periode i Nord Dakota. Han dro tilbake til Minnesota og slo seg til i Appelton, Swift county, der familien Boe (Bø) også havnet og dit Marie Nilsdatter Nakken først dro som emigrant. Jon døde 14. mai 1950 i Appelton.

Anne ble født 15. november 1886, men døde bare 11 år gammel, 1. september 1897.

Ymbjør (Inga) ble født 15. februar 1889 og utvandret til Minnesota, USA i 1908. Hun giftet seg med William Christenson og fikk fem barn. Hun hadde god kontakt med sine slektninger i Minnesota.

Ymbjør Hansdatter Randen, eller Inga som hun kalte seg i USA, står her til venstre. De andre er fra venstre Rangvald Bø, Boe i USA, Marie Nakken - Mary Larson i USA, Iver Boe, Thea Boe Cardey, Sylfest Boe, Ragnhild Nellie Boe - gift Glimsdal, John Boe og Elwood, et barnebarn av Inga. Bildene under er av Mary Boe. Bildet der hun sitter i gyngestolen er tatt 4. september 1944, knapt et år før hun døde.

Hans ble født 19. mai 1891 og døde i Vågå 24. november 1964, 73 år gammel.

Mari ble født 16. september 1893. Giftet seg med Axel Arneson Myren.

Ei ny Anne ble født 9. november 1895, men døde etter en måneds tid, 6. desember.

Anders ble født 8. desember 1896. I 1935 bodde han i Flåm og arbeidet ved Flåmsbanen.

Mari Jonsdatter Randen giftet seg med Iver Sylfestson Bøe i Vågå den 22. oktober 1885. Iver var husmann uten jord, jordbruker og steinhugger. De bodde på en Randen-husmannsplass under Helden, en gard som huset 18 personer og hadde 4 husmannsplasser: Randen, Landet, Heldenløkken og Resvold. Iver døde 8. oktober 1904 på Randen husmannsplass i Vågå og på dette tidspunktet hadde han 7 barn og Mari var gravid med nummer 8. Etter at Iver døde dro Mari og de fire yngste barna som levde til Minnesota i USA. Hun dro til sønnene Jon og Sylfest, som allerede hadde emigrert. I Minnesota brukte familien etternavnet Boe og Mari amerikaniserte navnet sitt til Mary.

Den eldste sønnen, Jon (John i USA) ble født 24. september 1885, en måned før foreldrene giftet seg. I 1900 var han gjetergutt på Øvre Kvarberg i Vågå. John utvandret 15. mai 1903 som 17-åring. Dro fra Vågå til New York og videre til Appleton i Minnesota. Han var tømrer, men arbeidet også på fórmøllen ved Isle Creamery.

Over: John Boe og til høgre broren Sylfest Boe, sønner av Mari Jonsdotter Randen og Iver Sylfestson Bø.

John døde av lungebetennelse den 18. mars 1959 i Isle, Mille Lacs County, Minnesota. Han var ugift og hadde ingen barn.

Sylfest ble født 10. februar 1888 i Vågå og dro etter sin bror til USA 4. mai 1906. Han var tømrer, ugift og hadde ingen barn. Han døde 22. oktober 1969 i Isle, Mille Lacs, Minnesota.

Ragnvald ble født 30. mars 1893 i Vågå og utvandret til USA sammen med moren Mari og resten av sine søsken 8. mai 1909. Han giftet seg med Anna L. Langerud den 16. juli 1929 i Isle, Mille Lacs og de fikk 4 barn.

Torstein ble født 31. desember 1895. Han døde 29. mars 1899 på Randen, vel 3 år gammel.

Ragnhild Nellie, Thea og moren Mary Boe fotografert i Isle, Mille Lacs, Minnesota.

Ragnhild (Nellie) ble født 27. mars 1898 i Vågå. Hun giftet seg to ganger. Først med Gunder Glimsdahl den 16. desember 1920 i Isle, Mille Lacs, Minnesota og seinere med Stanley Lind, 26. september 1965 i Isle. Hun døde 21. februar 1984 i Isle, 85 år gammel. Hadde vært bokholder ved Isle Creamery. Hun hadde ingen barn.

Thea ble født 26. februar 1900 i Vågå. Hun giftet seg med Douglas Marquette Cardey den 16. desember 1920 i Isle, Mille Lacs, Minnesota. Dobbeltbryllup sammen med søsteren Ragnhild. Hun og Douglas fikk fire barn. Hun døde 17. november 1988 i Minnesota.

Inger ble født 6. juli 1902 i Vågå. Døde 4. mai 1904 av vann i hodet.

Iver jr. ble født 18. mars 1905 i Vågå. Han giftet seg med Mary Lysgaard Holt i Hennepin, Minnesota før 1937 og seinere, rundt 1944, med Villettia Blanche Lacombe. Iver og Mary fikk et dødfødt barn 13. mars 1937 og med Villettia har han to sønner. Han døde 27. april 1987 i Ogilivie, Kanabec, Minnesota.

Ole Jonsen Randen giftet seg med Margit Bertha Olsen i Nittedal rundt 1920.

Ole Jonsen Randen bodde i 1900 sammen med foreldrene på Randen i Vågå. Ved konfirmasjonen i 1908 bodde han på Blankenborg i Vågå sammen med mora, som da hadde flyttet sammen med husmannen Jon Olsen. Ole arbeidet som tjenestedreng på garder og fikk ofte betalt bare i form av mat og klær. Han arbeidet seinere som maler. Ole giftet seg med Margit Bertha Olsen rundt 1920 i Nittedal. Ole døde på det katolske sykehuset i Hønefoss 23. mai 1957. Margit Bertha døde i Norderhov 17. januar 1985. De fikk to barn, en sønn og en datter, og var bosatt i Norderhov.

Fra venstre Oddvar Magnus og kona Gina, Gudveig Marie og mannen Hans.

Oddvar Magnus ble født 29. april 1921 i Nittedal. Han giftet seg 28. mars 1945 med Gina Solberg fra Hokksund. Oddvar er vaktmester og bor i Hokksund. Oddvar og Gina har fire gutter og en jente.

Gudveig Marie ble født 6. mai 1930 i Norderhov. Hun giftet seg 6. oktober 1951 med Hans Rudsødegård og de bor på Sokna. De har 3 døtre.

Som vi ser var det av barna til Jon Jonsen Randen bare Hans som ble i Vågå. De andre dro fra bygda og plassen Randen. Jon den yngre dro til Ålesund, Ragnhild til Fiksdal og seinere til Minnesota, Anne dro til Sør-Trøndelag, Mari utvandret med heile sin familie til Minnesota og Ole slo seg ned i Nittedal og seinere Norderhov.