Slekta til mormor Kristianna Ellingsdatter Nakken
- over fjellet, fra Sunnmøre til Romsdal

Slekta til mormor Kristianna kom til Fiksdal fra Ørskog, med innslag fra Oaldsbygda i Sunnylvsfjorden, Sykkylven og Hafslo i Sogn. I 1851 hadde ungkaren Elling Ellingsen Hjelle fra Hjelle i Ørskog vært i Fiksdal og skaffet seg en plass under gården Fiksdalstrand. Han var halvveis i sitt 31 år og giftet seg 8. juni med Kristiane Nikoline Olsdatter Sæter, 27 år, fra Nikolaigarden under Sæter i Ørskog.

Elling og Kristiane på Fiksdalstranda får sønnen Elling Olaus i 1853. I 1854 tinglyser gardeieren Anders Øverås skjøte på sin gardpart til Elling, for 170 Speciedaler. I 1855 kommer neste sønn, Halvor. Samme året selger Elling og Kristiane garden til Børge Nilsen Fixdal, for 170 Speciedaler. Familien flytter til Gjelsten og overtar en plassegard på Hagara, underlagt Nerigarden og Innigarden. Dette var den ytterste Hagarsplassen, grensende utover mot utmarka og innover mot Knutplassen, som kom til i 1858.

---

Både Elling og Kristiane hadde barn før de giftet seg. I 1845 hadde Elling fått sønnen Peter Elias med Stine Petersdatter Giskemo fra Giskemo i Ørskog. Stine giftet seg seinere med Størker Pedersen Lande, som hun fikk to barn med. Hun må ha satt stor pris på faren sin for hun kalte også sin sønn nummer to Peter Elias og la til navnet Rasmus, Peter Elias Rasmus (1852). I 1885 fikk de jenta Elen Petrine.

Peter Elias Ellingsen Giskemo vokste opp hos mora og Størker Pedersen Lande, og ble konfirmert 23. september 1860. Han giftet seg i 1876 med Karen Martinusdatter Jordskar fra Ørskog. De fikk barna Severin Martin i 1874 og Sofie Petrine i 1880. Severin utvandret til USA.

I 1891 er Peter Elias Ellingsen Giskemo i USA, men kommer hjem og tar over Pettergarden på Giskemo. Sofie overtar som neste generasjon.

Kristiane Nikoline Olsdatter Sæter hadde fått sønnen Rasmus med Anton Olsen Sollid i 1846. I juni 1850, året før Kristiane og Elling gifter seg og drar til Fiksdal, gifter Anton Olsen Sollid seg med Johanne Pedersdatter Hatlen, også hun fra Ørskog. Rasmus bor hos sin far, men bruker navnet Rasmus Antonsen Sæter ved konfirmasjonen. Han får karakteren Utmerket god kristendomskunnskap og flid.

Anton Olsen Sollid får tre barn med Johanne: Regine (1851), Olave Birgitte (1856) og Oluffa Petrine (1863).

Også Anton og Johanne med familie, flytter over fjellet til Vestnes kommune, til Skeidsvoll i Tresfjord. Rasmus går underoffisersskole og blir sersjant. Han skal ha vært en stilig kar. Han gifter seg i 1886 med Olivia Regine Birgitte Tomasdatter fra Tennfjord. I 1893 gifter han seg på nytt, med Anne Lovise Larsdatter Beite fra Skodje.

Før han giftet seg var Rasmus mye på Gjelsten og i 1874 fikk han sønnen Oluf med Marit Børgesdatter Gjelsten, som siden giftet seg med Halvor Ellingsen Gjelsten, halvbroren til Rasmus. Oluf døde ugift på Vatne gamleheim. Etter at Rasmus ble gift fikk han ei datter, og han kjøpte seg en stor gard på Tennfjordneset. De siste 13 årene av sitt liv var han alene. Halvor skulle ha ham hos seg i Fiksdal, men Rasmus verken hørte eller så - og hadde slik verk i kroppen at han vrei seg som en orm, ble det sagt. Halvor måtte sende ham over fjellet til Tennfjorden igjen og der døde han i 1943.

I 1875 var Elling registrert som plassemann med jord. Han hadde to kyr, en kalv, en sau, seks geiter og sådde ½ tønne blandkorn, 1 ¼ t. havre, 1 t. poteter og 10 kv. alen rotfrukter. Plassen var registrert på Innigarden.

I 1880 kjøpte Halvor Ellingsen Gjelsten Brnr. 2 på Hagardsmyr, som var utskilt fra Innigaren på Gjelsten. I 1883 var han 28 år og giftet seg med Marit Børgesdatter Gjelsten, som var 39. Han fikk ei datter med henne samme året, men Marit døde allerede året etterpå.

I 1885 giftet Halvor seg med 28 år gamle Hanna Hansdatter Fiksdal fra Hansgarden, Fiksdal. De fikk tre barn: Elias Mikael (1886), Ingeborg Marie (1889) og Hans (1896). Hans overtok garden i 1921, men det var sønnesønnen Nils som fikk skjøte på garden fra Halvor, for kr. 500,-, i 1933.

Da Elling Ellingsen Hjelle Gjelsten døde i januar 1898, gikk husmannsplassen Ellingplassen på Hagara tilbake til Innigarden.