Oldefar Elling og Karen Andrine

Elling Olaus Ellingsen Fiksdalstrand giftet seg med Karen Andrine Børgesdatter Gjelsten 18. oktober 1874. I 1875 sitter disse oldeforeldrene mine som husmannsfolk på Røtern, eller Røterå, i Fiksdal. Samme året blir min mormor Kristianna også født.

Røtern er et gammelt navn på den lave åsryggen ovenfor vegen på vestkanten av Nakkebygda. Ved folketellingen i 1900 bor enka Kristiane Nikoline hos sønnen Elling Olaus og Karen Andrine på Røtern. De andre som er registrert på garden er sønnen Børge (Børå) som er blitt skomaker og midlertidig befinner seg i Skodje. Elling Matias er jordarbeider, min mormor Kristianna er skredderpike, mens Elias og Marie er hjemmeværende barn. Marit bor ikke hjemme. Hun er i tjeneste hos Elias Iversen Nakken på gamlegarden Nakken.

Elling og Karen Andrine hos fotograf Sponland i Ålesund i 1920, tre år før Andrina døde.

Karen Andrine – eller Andrina som hun ble kalt til daglig – hadde far fra Salthammer i Vestnesbukta og mor fra Nerigarden Gjelsten. Faren Børge hadde giftet seg med enka Marit Gundersdatter Ellingseter Gjelsten på Nerigarden i 1844 og han var seks år yngre enn Marit.

Børge Jakobsen Salthammer Gjelsten var sønn av Jakob Bjertesen Leikarnes fra Gjermundnes og Marit Larsdatter Lillevik fra Nesjestranda. Faren Jakob ble født på Leikarneset under Gjermundnes i juli 1769, og farfaren Bjerte var født på Morstøl i Isfjorden i november 1733.

 I 1788 hadde Jakob Bjertesen Leikarnes fått ei datter, Anne, utenfor ekteskap med Ingeborg Svendsdatter Alfarnes. Den 25. juni bekjente Ingeborg for presten i Veøy at have begaaet lejermaal med kirke-klokkeren. Begge var da i tjeneste hos Veøy-presten og Jakob var til og med klokker. Han ble suspendert fra stillingen og Ingeborg ble sagt opp. En måned seinere ble Anne døpt. Slik står det å lese i kirkeboka: Døpte klokker Jakob Biertesen Leikarnes og kvinnfolket Ingeborg Svendsdatter Alfarnes uekte pikedatter, som ble kalt Anne. Klare ord fra prestens side om hva han mente om den tjenestejenta.

Jakob giftet seg ikke med Ingeborg, men med Marit Larsdatter Lillevik og overtok som bruker på garden Salthammer etter morbroren sin. Da var han blitt klokker igjen og tydeligvis tatt til nåde. Den uekte datteren Anne ser ut til å ha vokst opp hos faren.

Jakob og Marit fikk to gutter med navnet Børge. Den første ble født i februar 1811, men døde etter vel seks uker. I august 1815 kom neste barn og siden det var en gutt, ble navnet Børge brukt på nytt. To jenter med navnet Kari ble det også. Den første var født i 1796 og døde av forkjølelse bare 4 år gammel. Navnet ble brukt igjen på ei datter født i 1808.

Jakob ble ofte brukt til hjemmedåp av barn i Vestnes og hadde, som faren Bjerte, en del prominente personer som fadder til noen av barna sine. Vi skal se på årsaken til det og hvorfor farsslekta til Karen Andrine havnet på Gjermundnes og Salthammar:

Det lengste vi kan komme bakover er til 1725 og en kar som het Ole Grøvdal, men som også kalte seg Ole Morstøl. Grøvdal og Morstøl er nabobruk øvst i Isfjorden i Rauma. Vi vet ikke noe mer om ham eller hvem han var gift med, siden prestene ikke førte mødrenes navn inn i kirkeboka ved dåp. Av kirkeboka for Grytten/Hen kan vi lese at han i mai 1725 hadde fått et barn, siden kona ble introdusert for menigheten igjen etter en barnefødsel. Muligens var det Hans som ble født da, vi finner en Hans Olsen som kårmann på Grøvdal i folketellingen 1801. Alderen stemmer ikke helt, men den ser vi ofte er feil innført i folketellingene.

I februar 1727 fikk Ole sønnen Nils, i november 1733 kom Bjerte og i juni 1739 ble Anders født.

Vi vet ikke når eller hvor Ole døde, men en eller annen gang rundt 1750 kom kona hans til futegarden på Gjermundnes med to av guttene, Anders og Bjerte. Bygdebokforfatteren Olav Rekdal har funnet at de må ha bodd på garden Megard under Sogge i Grytten, for de brukte Megard-navnet når de kom til Gjermundnes. Olav Rekdal skriver at Hans E. Rekdal har fotalt at futen, Jakob Andreas Børgesen Eeg, tok til seg Bjerte som en adoptivsønn.

I 1753 ble Bjerte konfirmert i Vestnes. Da var han og broren Anders i tjeneste hos futen Jackob Eeg på Gjermundnes. Folkeminnet vil ha det til at ryktene gikk om at Bjerte egentlig var sønn av futen, men mor til Bjerte var i alle fall gift med Ole Grøvdal/Morstøl da Bjerte ble født. Han er også ført inn som Ole Morstøl sin sønn ved dåpen.

Bjerte giftet seg i 1763 med Gjertrud Olsdatter Salthammar og de to ble drivere av plassen Leikarneset under futegarden på Gjermundnes. Medlemmer og bekjente av futefamilien Eeg dukker opp som faddere til noen av barna Bjerte og Gjertrud fikk. Det første barnet til Bjerte og Gjertrud var sønnen Børge, muligens navngitt Børge til ære for futen, som hadde en Børge som far. Blant fadderne finner vi i alle fall Anna Catharina og Gjertrud Dorothea Eeg, Erich og Hendrich Eeg, pluss Christopher Salthammer. Det var viktig og ærefullt at slikt storfolk tok fadderskap hos plassebrukere og husmenn.

Allerede i 1776 døde Gjertrud. Bjerte giftet seg opp igjen med Hilde Larsdatter Vike og fikk to barn med henne. I 1766 døde også Anders Olsen Morstøl, bror til Bjerte, innført i kirkeboka for Veøy/Vestnes som dreng.

Bjerte Olsen Leikarnes og eldste sønnen, Børge, omkom sammen med mange andre under vårfisket på Romsdalskysten 26. februar 1782. Selveste futen, Jacob Andreas Eeg, ble formynder for barna og verge for enka.

Etterslekta etter Ole Grøvdal og folket på Salthammer ser slik ut:

Generasjon 1

1. Ole1 Grøvdal Morstøl ble født i Rauma, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Ole1 Grøvdal Morstøl, alle født på Morstøl, Isfjorden, Rauma, Møre og Romsdal, Norge omfatter:
2 i. Hans2 Olsen Morstøl ble født i mai 1725.
3 ii. Nils Olsen Morstøl ble født i feb 1727. Han ble døpt den 4 mar 1727 i Hen kirke, Møre og Romsdal, Norge.
+ 4iii. Bjarte Olsen Morstøl Leikarnes ble født i nov 1733. Han giftet seg med Gjertrud Olsdatter Salthammer den 29 jun 1763 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Hilde Larsdatter Vike i 1777 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
5 iv. Anders Olsen Morstøl ble født i jun 1739. Han ble døpt den 16 jun 1739 i Hen kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 5 jun 1766 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 8 jun 1766 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

Generasjon 2

4. Bjarte2 Olsen Morstøl Leikarnes (Ole1 Grøvdal Morstøl) ble født i nov 1733 på Morstøl, Isfjorden, Rauma, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 6 des 1733 i Hen kirke, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Johannes Grøfdalen, Peder Ødegaard, Anders Olsen Ødegaard, Marte Undhiem og Birgitte Ødegaard. Han giftet seg med Gjertrud Olsdatter Salthammer den 29 jun 1763 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Hilde Larsdatter Vike i 1777 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 26 feb 1782 i en ulykke på sjøen utenfor kysten av Romsdal, Norge, 48 år gammel.
Han var driver av Leikarneset (Legerneset) under futegarden på Gjermundnes mellom 1763 og 1782.
Barn av Bjarte2 Olsen Morstøl Leikarnes og Gjertrud Olsdatter Salthammer var:
6 i. Børge3 Bjartesen Leikarnes ble født i 1764 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 26 feb 1782 i en ulykke på sjøen utenfor kysten av Romsdal, Norge, sammen med faren.
7 ii. Anders Bjartesen Leikarnes ble født i 1766 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1785 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
+ 8 iii. Jakob Bjartesen Leikarnes Salthammar ble født i jul 1769 på Leikarnes, Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Larsdatter Lillevik den 22 nov 1795 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
9 iv. Ola Bjartesen Leikarnes ble født i 1772 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Bjarte2 Olsen Morstøl Leikarnes og Hilde Larsdatter Vike, begge født i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge, var:
10 i. Lars3 Bjartesen Leikarnes ble født i 1778.
11 ii. Gjertrud Bjartesdatter Leikarnes ble født i 1780.


Generasjon 3

8. Jakob3 Bjartesen Leikarnes Salthammar (Bjarte2 Olsen Morstøl Leikarnes, Ole1 Grøvdal Morstøl) ble født i jul 1769 på Leikarnes, Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 23 jul 1769 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Martinetta Christina Eeg, Luise(Lise?) Birgitta Diedrichsen, hr. fogd Jacob Andreas Eeg, monsieurs Samuel Bugge Harboe og Jocum Andreas Nordløff (sistnevnte var fogdens fullmektig). Han giftet seg med Marit Larsdatter Lillevik den 22 nov 1795 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 26 mai 1835 på Salthammar, Vestnes, Møre og Romsdal, Norge, 65 år gammel. Han ble gravlagt den 8 jun 1835 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Han var klokker og gardbruker.
Barn av Jakob3 Bjartesen Leikarnes Salthammar og Ingeborg Svensdatter Alfarnes var:
12 i. Anne4 Jakobsdatter Salthammar ble født utenfor ekteskap i jul 1788 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble døpt den 20 jul 1788 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Berrit Madsdatter Kaarsand, Sigri Olsdatter Wollan, Anne Svendsdatter Alfarnes, Ole Svendsen Kaarsand og Ole Svendsen Alfarnes.
Hun ble konfirmert den 13 okt 1805 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Jakob3 Bjartesen Leikarnes Salthammar og Marit Larsdatter Lillevik var:
13 i. Kari4 Jakobsdatter Salthammar ble født den 17 feb 1796 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble døpt den 27 feb 1796 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den 4 mai 1800 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge, 4 år gammel av forkjølelse. Hun ble gravlagt den 22 mai 1800 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
14 ii. Bjarte Jakobsen Salthammar ble født den 22 okt 1797 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 5 nov 1797 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Hjemmedøpt 26 oktober av korporal Ola Olsen Remmen. Faddere i kirka var jomfru Karen Elisabeth Eeg, Gjertrud Bjartesdatter Leikarnes, Anne Larsdatter Wiig, korporal Ola Olsen Remmen, Jon Henriksen Stenødegaard og Olav Bjartesen Leikarnes.
Han ble konfirmert den 27 sep 1812 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
15 iii. Kristoffer Jakobsen Salthammar ble født den 7 nov 1799 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 17 nov 1799 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Madam Schultz, Marit Andersdatter Brastad, Marie Larsdatter Wiig, Hr. inspektør Schultz, Christoffer Olsen Salthammer, Lars Bjartensen Leikarnes.
Han ble konfirmert den 23 okt 1814 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
16 iv. Gjertrud Jakobsdatter Salthammar ble født den 17 jan 1802 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble døpt den 7 feb 1802 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Marit Olsdatter Skorgen, Berith Larsdatter Stenødegaard, Synneve Pederdatter Helland, Ole Olsen Skorgen, Ole Pedersen Saltkjelsvik, Ole Biertesen Legernes.
Hun ble konfirmert den 12 okt 1817 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
17 v. Lars Jakobsen Salthammar ble født den 15 mar 1806 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 30 mar 1806 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge.
Han ble konfirmert den 26 sep 1821 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
18 vi. Kari Jakobsdatter Salthammar ble født den 5 aug 1808 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Hun ble konfirmert den 5 okt 1823 i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge.
19 vii. Børge Jakobsen Salthammar ble født den 8 feb 1811 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 10 feb 1811 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 25 mar 1811 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
+ 20 viii. Børge Jakobsen Salthammar Gjelsten ble født den 20 aug 1815 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Gunnarsdatter Ellingseter den 16 jun 1844 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Børge giftet seg med enka Marit G. Gjelsten, som var seks år eldre. Hun var i første ekteskap gift med Peder Pederson Gjelsten (den femte)(1805 - 1842).

Generasjon 4

20. Børge4 Jakobsen Salthammar Gjelsten (Jakob3 Bjartesen Leikarnes Salthammar, Bjarte2 Olsen Morstøl Leikarnes, Ole1 Grøvdal Morstøl) ble født den 20 aug 1815 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 19 nov 1815 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Karen Elisabeth Eeg, Alethe Larsdatter Brastad, Ingelev Jonsdatter Steenødegard, Henrik Jonsen Remmen, Søren Guleihsen, Kristoffer Jakobsen Salthammer. Han giftet seg med Marit Gunnarsdatter Ellingseter den 16 jun 1844 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Børge giftet seg med enka Marit G. Gjelsten, som var seks år eldre. Hun var i første ekteskap gift med Peder Pederson Gjelsten (den femte)(1805 - 1842). Han døde den 6 apr 1864 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, 48 år gammel. Han ble gravlagt den 17 mai 1864 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Børge4 Jakobsen Salthammar Gjelsten og Marit Gunnarsdatter Ellingseter, alle født i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, var:
21 i. Marit5 Børgesdatter Gjelsten ble født den 14 des 1844. Hun ble døpt den 16 feb 1845 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Hun ble konfirmert den 9 okt 1859 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
+ 22 ii. Karen Andrine Børgesdatter Gjelsten ble født den 20 apr 1847. Hun giftet seg med Elling Olaus Ellingsen Fiksdalstrand Nakken den 18 okt 1874 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
23 iii. Jakobina Gurianna Børgesdatter Gjelsten ble født den 6 nov 1850. Hun ble døpt den 1 jan 1851 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Hun ble konfirmert den 1 okt 1865 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

 

Mor til Karen Andrine, Marit Gundersdatter Ellingseter, var datter av Gunder Knutsen Ellingseter og Anne Andersdatter Løvik fra Gundergarden på Ellingseter i Fiksdal. Gunder var født på garden, som sønn av Knut Gundersen Frostad Ellingseter og Marit Lassedatter Krokset Ellingseter. Kona hans, Anne, vår tipp-tippoldemor, kom fra Løvik i Tresfjord.

Av navnet Frostad skjønner vi at Knut Gundersen kom til Ellingseter fra Tomrefjord. Faren hans, Gunder Eriksen, kom til Frostad i Tomrefjord fra Fiksdal, så denne familien vekslet mellom Fiksdal og Tomrefjord. Følger vi herresida på denne greina videre bakover går turen over Nakkedalen til Krogseter. Gunder Eriksen var gift med Berit Pedersdatter Gjelsten. Hennes aner går bak til Fjørtofta, muligens, og til Gjelsten-garden, sannsynligvis heilt fram til Jens Skriver Jensen.

Det er omfattende og store slekter på denne sida av familien til mormor vår. Tipp-tippoldemor Anne Andersdatter Løvik har sine familierøtter i Tresfjord, fra gardene Løvik, Kjersem, Villa og Øvstedal. Men også fra lensmenn i Vestrefjorden og Tennfjord, og nok engang føres ei grein til Gjelsten-garden. På Villa-siden er det mye gjevt folk, her ser det ut til å være bindeledd inn i Holck-slekt fra Trøndelag og Soop fra Undredal i Aurland, Sogn og Fjordane.

Mine to tipp-tipp-tippoldemødre på denne sida, Marit Lassedatter og Elisabeth (eller Lisbet til daglig) Børgesdatter var søskenbarn, døtre av brødrene Lasse og Børge Jonsønner fra Kjersem. Derfor er det et sterkt innslag av aner fra Kjersem – Pegarden og Lindset – Olagarden i anetavla til tippoldemor Marit Gundersdatter Ellingseter. Fra både farssida og morssida hennes.

Kjersem og Lindset er nabogarder, Lindset ble sannsynligvis skilt ut fra Kjersem mellom 600 – 800-tallet. Kjersem er en av de tre eldste gardene i Tresfjord.

I kirkeboka har jeg funnet en ganske dramatisk hendelse som rammet tipp-tipp-tippoldemor Elisabeth Børgesdatter da hun var gardkone på Løvik. Hun var gift med Anders Olsen Skeidsvoll Løvik og sommeren 1779 hadde de fått sitt tredje barn, en gutt som 25. juli ble døpt Børge etter sin morfar Børge Jonsen Kjersem. Men gutten døde i mora sin seng om natta 19. august. I kirkeboka er det søndag 29. august ført inn følgende av prost Erik Røring:

Begravelse for Anders Olsen Løvigens Søn Børge, som natten til den 19de Aug. ere bleven beskadiget og Qvalt av Moderen i Sengen, og om Morgenen derpaa, da Hun vogende op, befandtes dødt hos hende..

Lørdag hadde presten examineret Vidnerne gamle Ole Olsen Løvig og unge Ole Olsen Løvigs hustru, som angivelig samme Morgen hafde besigtiged barnets legeme, og befandt det i besigtet derpaa Lepperne at uden bloot. Moderen Lisbeth Børgesdatter, som og tillige mødte, bekiendte oprigtigt, at barnet Aftenen tilforn var gandske friskt, at det laae i en liden Vugge angivelig ved Hendes Seng foerende, mere tillige forsikrede ved alt det, som Hellige og dyde ere, at Hun aldelis intet vidste, naar eller hvorledes Hun hafde taget det op til sig i Sengen…

Lisbet forklarte at hun må ha tatt barnet opp i senga i søvne, nærmest i ørska. Og de to vitnene bekreftet at:

Hun hafde fra den Morgen af været forunderlig bedrøvet og gandske mismodig og nedslagen, at Hun neppe vilde lade sig trøste eller stille tilfreds. Ved saadanne omstændigheder ansaae jig det for meget betænkeligt, ja ubilligt at dictere Hende eftter Loven soknebarns Skriftestaaelse for dette ulykkelige Tilfelde, der ere skeed tvertimod Hendes Willie og Viidende, men lod det forblive derved, at Maadte betale 5 ort til Sognets Almisse-lemmer, skriver prost Røring. Og pengene blev forvarede og nedlagde for å deles ut ved neste utdeling.

To år seinere, den 14. januar 1781, får Anders og Elisabeth en ny sønn som de kaller Børge. Men bare 17 år gammel dør også denne gutten, 29. september i 1798.

Den neste Børge som kommer inn i familien blir giftet inn. Det er Børge Jakobsen Salthammer Gjelsten, som gifter seg med Marit Gundersdatter Ellingseter, og blir far Karen Andrine Børgesdatter. Også denne Børge hadde, som omtalt tidligere, fått arve Børge-navnet etter en bror som døde like etter fødselen. Og navnet ble videreført i familien Nakken fra Røtern.

 

Karen Andrine hadde en sønn med seg inn i ekteskapet med Elling. Gutten var døpt Erik Olsen Gjelsten og ble født i 1869. Han var sønn av Ole Eriksen Gjerde, fra garden Gjerde i Tomrefjorden. Ole emigrerte til USA og Erik vokste opp på Røterå. Ved folketellingen i 1865 var også Karen Andrine sin søster Marit, registrert som losjerende skredderske på Røterå, med sin ett år gamle gutt, Oluf Rasmussen.

På denne tiden hadde Elling Olaus og Andrina 1 ku, 3 sauer, 3 geiter og sådde 1 tønne poteter. Opprinnelig satt Elling med heile Røtern som plass. I 1877 fikk han tinglyst bygselbrev fra Knut Nakken, men da på bare halve plassen. Samtidig fikk Morten Nerås, gift med Karen Andrine sin søster Jakobina, bygsle andre halvparten av Røterområdet. I 1932 ble begge plassene innløst etter den nye jordloven. Enka Jakobina fikk skjøte på Mortensplassen og Elling sin eldste sønn Børge (Børå) Ellingsen Nakken fikk skjøte på Ellingplassen.

Børge satt med eiendommen i 15 år, til han i 1947 overlot den til sønnen Konrad for kr. 2000,-. Børge bodde i det velkjente Børå-huset nepå veia med sin store familie til alle var utflyttet eller døde. Børge døde i 1968.

---

Oldefar Elling Olaus var født på Fiksdalsstrand, men vokste opp på Ellingplassen på Gjelsten-Hagara. Han var ikke mer enn seks år gammel da han gjette sau i Fiksdalen. Elling var blant de første som ble konfirmert i den nye Fiksdal kirke.

For Elling og Karen Andrine var Røterplassen verken til å leve eller dø av. Sammen med Elias Andersen Nakken i Tømmervika kjøpte Elling en gammel otring og fraktet bjørkeved til Ålesund. Bjørkeveden kjøpte de hos gardbrukere i Tomrefjorden. Elling har fortalt at barna hadde jobben med å bære veden ned til stranda. Så lødde han og Elias veden så båtripa var i vannkanten.

Som oftest dro de med fullasta båt ved 19-tida. Var det vind satte de segl, men blåste det opp la de seg til enten ved Hellandshamn eller Tennøya. Sov gjorde de mellom vedskiene. De kjøpte veden for 7 - 8 kroner målet og solgte den for 10 - 12 kroner. De hadde som oftest rundt 14 turer til Ålesund i året. I Ålesund la de til ved Kiperviktorget og folk kom og kjøpte ved. Veda-Johannes og Veda-Lars var to kjøpere som møtte opp med store vedkasser på ryggen, og de trasket heile dagen rundt med ved til folk i byen.

Otringen ble etter hvert byttet ut med en såkalt hønserævskute, ei grønn seilskute på cirka 40 fot, med navnet Hansina.  Den frakteskuta var nok velkjent på Ålesund havn. Navnet hønserævskute fikk disse klinkerbygde frakteskutene fordi den utoverhengende hekken med litt fantasi kunne minne om stjerten på ei høne. På denne måten ble dekket utvidet bakover og skuta kunne frakte mer last. Noen mener at skrogtradisjonen kan føres tilbake til fønikerne i oldtida.

Seinere drev Elling sjøen. Han var en myndig notmann i Fiksdal notlag og tillitsmannen der i mange år. Når han ropte: - Kom åt noten! - når det var sild i fjorden - var det med en røst som hørtes vidt utover i bygda.

Hønserævskute på Ålesund havn og under den myndige notmann Elling O. Ellingsen Nakken.

Elling på Røtern.

Elling var helsesterk og som barn hadde han kun hatt meslinger. Lørdag 7. juli 1951 hadde Sunnmørsposten et intervju med Elling. Han var da 98 år, hadde 6 barn, 37 barnebarn og var oldefar til 68. Han hadde vært på gamlehjemmet i Vestnes de siste tre årene fordi svigerdatteren Kristianna Kristensdatter, som han bodde hos, var blitt sjuk. Elling Olaus Ellingsen Nakken døde på Vestnes gamlehjem 22. januar 1952. Min andre oldefar, Nils Andersen Nakken, døde tre dager før. Da Elling hørte det, skal han sagt at da var det ingen grunn til å leve videre for ham heller. Dermed la han seg ned og døde og de to ble gravlagt med to dagers mellomrom.

Av de 6 barna til Elling Olaus og Karen Andrine emigrerte halvparten til Seattle, Washington i USA.

Eldstebarnet Kristianna Ellingsdatter Nakken (f. 1875) ble gift med Johan Nilsen Nakken fra Gjerhaugen i Fiksdal og de ble boende i Ålesund.

Børge Ellingsen Nakken (f.1878) giftet seg med Kristianna Kristensdatter Rekdal og ble boende i Fiksdal. Børge var skomaker og dreiv ganske stort, vanligvis med tre læregutter. Han kjøpte huset nepå Veia av Pe på Veia og solgte det tilbake til Gjelsten-familien i 1965. Børge var en av de første som hadde sykkel og i 1927 kjøpte han sin første bil. Ikke lenge etterpå begynte han med rutebilkjøring på strekningen Rekdal – Vestnes. Han hadde 6 rutebiler da han slo selskapet sitt sammen med andre, til Sunnmøre og Romsdals Rutebiler.

Børge kjørte sjøl rutebil til han var ganske høgt opp i alder. Flere av sønnene, og mange andre i familien Nakken fra Fiksdal, ble rutebilsjåfører. Det var hos denne familien oldefar Elling bodde før han havnet på gamlehjemmet.

Børge og Kristianna (i midten foran) sammen med barna sine. De er flankert av Elida og Marit til venstre, Gunnar og Andrea til høgre. Bak fra venstre Kristen, Konrad, Bjarne, Emil, Einar, Per og Eivind.

Børge og Kristianna fikk 11 barn. Andrea Kristine, født 1. august 1906 i Fiksdal, ble gift med Rolleif Hilmar Rasmusson Frostad i mars 1935. De bodde i Ålesund og fikk 6 barn. Andrea døde 30. mai 1991 og Rolleif døde 21. november 1978. Marit ble født 23. februar 1928 i Fiksdal. Den 11. august 1929 giftet hun seg med Erling Skjegstad fra Tresfjord. De fikk fem sønner. Marit døde 12. januar 1993 i Tresfjord, Erling døde 26. mai 1979. Hilda Elida (hun brukte ikke det første navnet) ble født 18. mars 1910 i Fiksdal og giftet seg på samme dato i 1934 med Karl Toresen Grønningseter. De fikk to sønner. Elida døde 11. april 1994 og Karl døde 9. oktober 2003. Kristen ble født 3. mai 1912 i Fiksdal og gift der med Gudlaug Toredatter Nerhus i 1947. De fikk en datter og en sønn. Emil ble født i Fiksdal 23. januar 1915 og giftet seg med Petra Gyda Pedersdatter Rekdal den 22. juni 1940. Emil døde 12. januar 1992. Petra døde 22. mai 1967. Ingen barn. Bjarne ble født i Fiksdal 29. mars 1917. Giftet seg med Klara Olsdatter Elnes fra Elnesvågen 29. juni 1946. Har to sønner og en datter. Bjarne døde 3. november 2007. Konrad ble født i Fiksdal 21. april 1919. Giftet seg med Aslaug Lovise Ingvaldsdatter Teigseth fra Tjelle i Nesset den 1. juli 1945. Har to gutter og to døtre. Konrad døde 6. oktober 2002. Eivind ble født i Fiksdal 26. november 1921. Giftet seg med Petra Ester Johansdatter Nakken fra Fiksdal den 4. oktober 1951. Har to sønner. Per ble født i Fiksdal 26. april 1923. Giftet seg med Sofie Eidem fra Bud i 1943. De har to sønner og to døtre. Einar ble født 30. mars 1926 i Fiksdal. Gift der med Gerd Nagel fra Molde den 1. mars 1947. De har to døtre. Gunnar ble født i Fiksdal 6. august 1930. Gift med Laura Johanne Ringdal fra Åkerneset, Hellesylt 24. mai 1953. De har to sønner og tre døtre.

Marit Ellingsdatter Nakken ble født i Fiksdal 26. februar 1882. Hun reiste til Seattle, Washington, USA i 1908 og giftet seg med Gustav Vadset. Fikk to sønner og en datter. Døde i Anacortes, Skagit., Washington 22. oktober 1978. Gustav døde 28. mai 1971 i Mt. Vernon, Snohomish, Washington.

De to fikk to sønner og en datter. Agnes født 1910. Theodore født 1. juli 1911 og død i Mt. Vernon, Snohomish, Washington den 31. august 1991. Edwin født 31. august 1913 og død 28. november 2001 i Stanwood, Snohomish, Washington.

Elling Mathias Ellingsen Nakken ble født i Fiksdal 28. januar 1885. Utvandret til Seattle, Washington i 1906 og giftet seg i USA med Klara Elvine Standal fra Ålesund. Tok etternavnet Ellingsen. Elling Mathias døde 27. april 1977 i Seattle. Klara døde samme sted 23. mars 1980.

De fikk tre døtre og to sønner. Lillian Andrea, født 22. mars 1914 i Seattle, ble gift med Elmer Roland Anderson som døde 20. juni 1994 i Seattle. De fikk en sønn og en datter. Parker Ingvald, født 20. juni 1915 i Seattle, ble gift med Mary Grosso. De har tre sønner. Elling Clarence ble født 23. januar 1917 i Seattle og giftet seg med Mildred Fredrikke Hansen. Elling døde 8. desember 1977 i Seattle. De har en datter. Thelma Sylvia ble født 2. november 1918 i Seattle og giftet seg med Elton LeRoy Anderson som døde 3. november 1998 i Seattle. De har to sønner og to døtre. Irene Helen ble født i Seattle 25. august 1920 og giftet seg med Raymond Clarence Christensen. De har en sønn og en datter.

Marie Ellingsdatter Nakken ble født i Fiksdal 24. mai 1888. Hun giftet seg 13. april 1913 med Albert Larsen (Fiksdal) Tomren fra Tomrefjorden. De utvandret i 1920 til Seattle, Washington, USA. Marie døde i 1970, Albert i 1942.

Marie og Albert sammen med barna Andrea Evelyn, Arnold Melvin, Laurine og Louise.

De fikk fire barn. Andrea Evelyn ble født i Fiksdal i juni 1916. I USA ble hun gift med Harold Nilsen og de fikk 3 døtre. Louise ble født i Fiksdal 11. april 1919. Hun ble gift med Kurt Adolph Lundquist og de fikk en sønn og en datter. Louise døde 24. juni 1986 i King, Washington. Kurt døde 16. august 1993. Arnold Melvin ble født i Seattle 25. august 1921. Han giftet seg med June Sperry og de fikk to sønner og en datter. Arnold døde 5. oktober 1986 i Bremerton, Kitsap, Washington og June døde samme sted 1. august 2000. Laurine ble født i Seattle i mai 1923 og giftet seg med Norman Amundson. De fikk en sønn og en datter. Norman døde i mai 1983.

Elias Ellingsen Nakken, født i Fiksdal den 14. april 1891, giftet seg med Gjertrud Anna Bendiksdatter Ås. De bodde først i Øvre Strandgate i Ålesund. I 1929 dro Elias tilbake til Fiksdal og kjøpte seg tomt like ovenfor Røterplassene. Der bygde han samme året nytt hus, med bare 3000,- kroner i boligbanklån.

Elias var fisker og fangstmann heilt fra konfirmasjonsalderen. Han bodde i Ålesund fra ca. 1909, men også etter at han flyttet tilbake til Nakkebygda i 1921, dreiv han sjøen i lang tid, heilt til han var 68 år. Han dreiv vinterfiske etter storsild og torsk. Sommerstid dreiv han som fangstmann og hadde 9 sommersesonger i Davidstredet ved Grønland, flere ganger som ishavsskipper. Som 80-åring satt han fremdeles med eiendommen i Fiksdal.

Elias og Gjertrud Anna med barna i anledning bryllupet til Elling, som sitter i midten. Bak fra venstre Aslaug, Julie, Einar, Gunvor, Bendik, Else, Lilly (Putri) og Gerda.

Elias og Gjertrud Anna hadde fått 6 barn i Ålesund, men de fikk ytterligere 4 i Fiksdal. Einar Bernhard ble født i Ålesund 6. desember 1911. Han giftet seg med Gudrun Pedersdatter Gjelsten i mai 1934. Einar døde 28. desember 1982 og Gudrun døde 7. mars 1999. De fikk 3 jenter og to gutter. Gunvor Alma var også født i Ålesund, den 28. desember 1912. Hun giftet seg med Olav Søberg i 1937. Gunvor døde 29. juli 1983. Olav døde 10. oktober 1992. De fikk 2 døtre og 1 sønn. Elias ble født 15. januar 1915 i Ålesund og døde 6. mars samme år. Julie ble født i Ålesund 14. februar 1916. Hun giftet seg 5. juni 1938 med Olav Angvik. Julie døde i 1981 og Olav 7. november 2002. De fikk 1 datter og 1 sønn. Else ble født i Ålesund 14. februar 1918. Hun giftet seg med Anders Ellingseter. Else døde 11. juni 1999. Anders døde 22. august 2002. De fikk 3 sønner og 1 datter. Bendik ble født i Ålesund 10. september 1920. Han døde 25. desember 1997. Ingen barn. Aslaug ble født i Fiksdal 4. oktober 1922. Hun giftet seg med Ragnar Syversen i 1953. Hun døde 13. desember 2005 og Ragnar døde 20. desember 1987. De fikk 1 datter. Gerda Anny ble født i Fiksdal 18. september 1923 og giftet seg med Einar Elnar Hatlehol 13. september 1947. Gerda døde 28. januar 1998. De fikk 3 sønner og en datter. Elling ble født i Fiksdal 13. september 1925. Han giftet seg med Ruth Kavli 3. november 1949. Elling døde 25. september 1978 og Ruth døde 24. mars 2005. De fikk 2 døtre og 1 sønn sammen. Lilly ble født 27. april 1928 i Fiksdal. Hun giftet seg i Grytten den 15. april 1950 med Magnus Johannessen. Lilly døde 1. mai 2005 og Magnus døde 1. januar 2000. De fikk 6 døtre.

Alle barna til Elling og Karen Andrine fikk en høg alder. Kristianna ble 63 år, Børge ble 90 år, Marit ble 96 år, Elling Mathias ble 92 år, Marie ble 82 år og Elias ble 91 år.

Sommeren 1928 feiret Elling (i døråpningen) sin 75-års dag. Foran ham til venstre sitter hans datter (og min mormor) Kristianna, flankert av sine døtre Anna og Jenny. Resten av barna tilhører Gjertrud Anna som står bak til høgre (hun var gift med Elias). Sønnen Elling står rett foran bestefaren sin, Julie sitter foran Kristianna og til høgre for Jenny, som holder lille Lilly, ser vi Else og Gunvor. Sittende foran fra venstre Gerda, Bendik og Aslaug.

Børge Børå Nakken omkranset av barna sine. Foran fra venstre Elida, Marit og Andrea. Bak fra venstre Kristen, Eivind, Emil, Per, Bjarne, Einar, Konrad og Gunnar.

Påska 1940 var flere fra familien til Johan Nakken fra Ålesund på besøk hos Elias og Gjertrud Anna på Solstad i Fiksdal: Stående fra venstre skipper Nakken, oldefar Elling, Egil Nakken (sønn av Erling og Elly), min mor Jenny, søsteren Ragnhild, Elling, Gerda, Gudrun P. Gjelsten (gift med Einar) - har datteren Gudlaug foran seg, Aslaug, Einar med sønnen Ernst foran seg, Elias og Gjertrud Anna, med kvitt forkle. Hun var stadig på kjøkkenet og laget mat. Sittende i midten foran: Lilly, Olav Søberg og Gunvor med datteren Anne Lise.

Fjøsstell på Søberg i Fiksdal. Byjenta Jenny Nakken er flankert av budeiene Else Nakken, gift Ellingseter og Gunnvor Nakken, gift Søberg. Gunvor dreiv også telegrafstasjonen i Fiksdal fra et rom i gardshuset.

Her ser det ut til at Nakkenfamilie fra byen er klar til hjemreise med Fiksdalsruta. Bak fra venstre Egil Nakken, Ragnhild Nakken Engen, Nelly Olsen Nakken, Sigurd Engen, Elly Nakken og Gunvor Nakken Søberg. Foran fra venstre Nils Nakken, som var sjåfør på Fiksdalsbussen, med sønnen Jan Kåre, Jenny Nakken, Bjørg Jorunn Nakken og Anne Lise Søberg.