Boka Slektshistorie for familiene Nakken og Randen fra Fiksdal og Vågå er på 461 sider og inneholder:

Forord
Vår genetiske reise
Storm-Nakken fra Fiksdal og slekta hans
Adelsslekt på Gjelsten
Slekta fra Randen i Vågå
Utvandrere og innvandrere
Navn, kirkebøker og barnefødsler
Anetavle for Nils Andersen Nakken
Anetavle for Ragnhild Jonsdatter Randen
Anetavle for Elling Olaus Ellingsen Fiksdalstrand Nakken
Anetavle for Karen Andrine Børgesdatter Gjelsten
Etterslekt av Adelsmann John Tomasson Rendall (Randell) og oldefar Nils Andersen Nakken
Etterslekt av Marit Frostad, fra farssiden til tippoldemor Gjertrud Rasmusdatter Fiksdal, mor til oldefar Nils Andersen Nakken
Etterslekt av Arne Syversen Råstad, slekta til oldemor Ragnhild Jonsdatter Randen
Etterslekt av Lars Ellingsen Valgermo Hjelle og oldefar Elling Olaus Ellingsen Fiksdalstrand Nakken
Etterslekt av Knut Olsen Sæter, fra farssiden til Kristiane Nikoline Olsdatter Sæter, mor til oldefar Elling Olaus Ellingsen Fiksdalstrand Nakken
Etterslekt av Jon Kjersem, fra morssiden til oldemor Karen Andrine Børgesdatter Gjelsten, gift med Elling Olaus Ellingsen Fiksdalstrand Nakken
Etterslekt av Ingebrigt Pedersen Hårstad og Anne Jonsdatter Randen, søster av oldemor Ragnhild Jonsdatter og broren Jon Jonsen Randen d.y.
Etterkommere i listeform av Aslak på Mittet (Nils Andersen Nakken-slekta)
Etterkommere i listeform av Bonde Hansson (Randenslekta fra Vågå i Gudbrandsdalen)
Etterkommere i listeform av Lars Ellingsen Valgermo Hjelle (Elling Olaus Ellingsen Fiksdalstrand Nakken-slekta)
Kart
Kilder

Boka er i A4-format og med mange bilder/illustrasjoner i sv/kv og farge .

Med boka følger en CD med alt materialet på, slik at stoffet også kan hentes opp på PC i PDF-format.

Vær obs på at materiale fra boka  i k k e  må legges ut på internett.


Pris pr. bok/CD er kr. 400,-.
I tillegg kommer porto/frakt for dem som må ha bøkene tilsendt.


Bøker kan bestilles via e-post eller brev/telefon:
Postadresse: Roger Engvik, Sævollen 35, 6006 Ålesund. Telefon: 70 13 15 61 (e.kl. 19)
E-post: roger.engvik@havkanten.com