Kilder


Statsarkivene i Trondheim og Hamar
Norddalsarkivet i Vågå ved Tor Stallvik
Kirkebøker for Ålesund, Borgund, Fiksdal,Veøy,Vestnes, Grytten, Hjørundfjord, Ørskog, Lesja,Vågå, Rennebu og Kristiansund
Gard og slekt – Fiksdal og Rekdal av Olav Rekdal
Gard og slekt – Tomrefjord, Øverås og Nerås av Olav Rekdal
Gard og slekt – Tresfjord av Olav Rekdal
Ørskog gjennom tidene, bind III, ættesoge ved Louis Giske
Bygdebok for Vågå og Sel ved Ivar Teigum
Bygdebok for Lesja ved Arnfinn Kjelland
Rennebuboka bind 1 av Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk
Hjørundfjordboka 3,4, og 5 av Lars Strømme og Ragnar Standal
Frå segl til damp av Johan Ottesen
Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag, bind 1, av Atle Døssland og Arnljot Løseth
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal
Aalesunds Museum
Sjøfartsmuseet i Bergen
Nasjonalbibloteket i Oslo
Statens kartverk, Tinglysingen, Hønefoss
Ålesund kommune, arkiv og dokumentsenteret
Emigrantprotokoller i det norske Digitalarkivet og digitale arkiver på Ellis Island, USA
Fødsels-, ekteskaps- og dødsprotokoller og andre digitale arkivbaser i USA
Dødsannonser og redaksjonelt stoff fra Sunnmørsposten, Ålesund
Romsdals Amt Adressebøker for Aalesund, Kristiansund, Molde, 1900, 1907, 1909 og 1911 – 1913
Private dokumenter, postkort og brev
Egil Kjell Nakken, Ålesund
Bjørg Jorunn Nakken, Ålesund
Ragna Nakken Gjelsten, Fiksdal
Eilif Nakken, Vestnes
Marit Rekdal Hoel, Molde
Adelsforsker Tore H. Vigerust, Oslo
Robert Uncle Bob Larson, Isle, MN, USA
Kathleen Swenson, Minnesota, USA
Thea Iversdatter Boe, Minnesota, USA
Mary (Mari) Boe
Julie Morin, Minnesota, USA
Jonny Sutherland, Minnesota, USA
Mary Cardey, Wyoming, Minnesota, USA
Gudveig Rudsødegård, Sokna
Per Gjendem, Molde
Per Nestande, Brussel