Slektshistorie for familiene Nakken og Randen fra Fiksdal og Vågå

Nils Andersen Nakken og Ragnhild Johnsdatter Randen sammen med datteren Marie, som emigrerte til Minnesota, USA.

 

Elling Olaus Ellingsen Gjelsten Nakken og Karen Andrine Børgesdatter Gjelsten

Storm-Nakken fra Fiksdal og slekta hans

Vår morfar Johan Nilsen Nakken ble født på Veblungsnes i Grytten prestegjeld den 29. juli 1882. Foreldrene var Nils Andersen Nakken fra Fiksdal og Ragnhild Johnsdatter Randen fra Vågå. De giftet seg i Fiksdal kirke den 22. april 1884. Johan ble konfirmert i Fiksdal 27. september 1896 og like før århundreskiftet oppholdt han seg i Ålesund som ugift fisker. Han ble en kjent og uredd fiskeskipper og fikk tilnavnet Storm-Nakken. Den 21. juni 1903 giftet han seg i Fiksdal med Kristianna Ellingsdatter Nakken. Foreldrene hennes var Elling Olaus Ellingsen Gjelsten Nakken og Karen Andrine Børgesdatter Gjelsten.

I anetreet til oldefar Nils Andersen Nakken kan vi fem ganger følge slektslinjene tilbake til adelen på Gjelsten og herfra kan vi – om historikerne har rett – trekke linjer til Orknøyane. Til jarler og kongelige slekter i Norge, Orknøyane, Skottland og Irland.

Mer lokalt har Nils har aner fra garder på Mittet i Veøy, Krogsæter i Vatne, fra Misfjord, Flate og Faksen (Vestnes), Nerås, Sørås, Tomrefjord, Tresfjord, Vikebukt, Lesja, Lom og Sel - og garder i Fiksdal. Kona hans, Ragnhild Johnsdatter Randen, kom fra Vågå i Gudbrandsdalen.

Oldemor Ragnhild Johnsdatter Randen ble født på husmannsplassen Randen i Vågå den 24. januar 1856. Noen av de lafta tømmerhusene står der i dag også, ved vegskiftet hvor man kjører opp til Jotunheimen og Valdresflya, helt nede ved sørbredden av Vågåvatnet. Tidligere lå det flere husmannsplasser på Randen, men det er bare hjemstedet til Ragnhild og familien hennes vi finner der nå.

Far til Ragnhild, John Johnsen Randen, ble født på Søre Randen 19. juli 1831. Det var faren hans, Jon Arnesen Synseliene, som hadde slått seg til som husmann på denne plassen. Jon Arnesen kom fra Bondesonsplassen i Synsliene (navnet betyr liene i synsranden). Forfedrene hans kom fra gardene Storrvik, Klones, Kvarberg, Kongsli, Valbjør, Austrem og Sørem. Alle i Vågå.

Slekta til mormor Kristianna kom til Fiksdal fra Ørskog, med innslag fra Oaldsbygda i Sunnylvsfjorden, Sykkylven og Hafslo i Sogn.

I 1851 hadde ungkaren Elling Ellingsen Hjelle fra Hjelle i Ørskog vært i Fiksdal og skaffet seg en plass under gården Fiksdalstrand. Han var halvveis i sitt 31 år og giftet seg 8. juni med Kristiane Nikoline Olsdatter Sæter, 27 år, fra Nikolaigarden under Sæter i Ørskog. De fikk sønnen Elling Olaus i 1853.
Elling Olaus Ellingsen Gjelsten Nakken giftet seg med Karen Andrine Børgesdatter Gjelsten 18. oktober 1874. I 1875 satt disse oldeforeldrene våre som husmannsfolk på Røtern, eller Røterå, i Fiksdal. Samme året ble vår mormor Kristianna født.

Slektshistoriene til denne stammen av Nakken fra Fiksdal og Randen fra Vågå - og utvandrerne til USA fra de to familiene - er utgitt i bokform. Boka på heile 461 sider kan bestilles, se under Kontakt oss.

Dersom noen har historier, opplysninger eller vet om nyankomne verdensborgere som bør føyes inn på slektstreet, ta kontakt med oss.

 

Fra venstre Johan Nakken, med datteren Jenny foran seg. Videre Ragnhild, Ann, Erling og Kristianna med sønnen Nils på fanget.