Etterslekt av Adelsmann John Tomasson Rendall (Randell) (1634)
og oldefar Nils Andersen Nakken (25)

Generasjon 1


1. Adelsmann John1 Tomasson Rendall (Randell) (1634) ble født cirka 1500. Han giftet seg
med Adelskvinne Magdalene Tørresdatter Kamp Randell (1630) før 1540. Han døde den 6 jul 1565 i
Bergen, Norge.
Han var Borgermester i Bergen.
Barn av Adelsmann John1 Tomasson Rendall (Randell) (1634) og Adelskvinne Magdalene
Tørresdatter Kamp Randell (1630) var:
+ 2 i. Adelsmann Tomas2 Johnsson Randell Spjelkavik (1629) ble født cirka 1540 i
Bergen(?), Norge. Siste adelsmann i Sunnmøre.
3 ii. Adelsmann Carsten Johnsson Randell Fyrde (1635) ble født cirka 1542 i Norge.
4 iii. Anne Johnsdatter Randell (1636) ble født cirka 1544 i Norge.
5 iv. Magdalene Johnsdatter Randell (1637) ble født cirka 1546 i Norge.

Generasjon 2


2. Adelsmann Tomas2 Johnsson Randell Spjelkavik (1629) (Adelsmann1 Tomasson Rendall
(Randell)) ble født cirka 1540 i Bergen(?), Norge. Siste adelsmann på Sunnmøre. Han døde i 1589 i
Bergen(?), Norge.
Barn av Adelsmann Tomas2 Johnsson Randell Spjelkavik (1629) omfatter:
+ 6 i. Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken (1627) ble født cirka 1560 i Fiksdal, Norge.

Generasjon 3

6. Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken (1627) (Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født cirka 1560 i Fiksdal, Norge. Han døde etter 1631
i Fiksdal, Norge.
Han var etter 1560 også kjent som adelsmann Amund Tomasson Randell Tørresen (1627). Han
bodde mellom 1600 og 1631 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge.
Barn av Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken (1627), begge født i Fiksdal, Norge omfatter:
7 i. Kristen4 Amundsen Nakken (1628) ble født i 1585. Han døde etter 1664 i Fiksdal,
Norge.
Han bodde mellom 1620 og 1657 på Nakken nedre, Gamlegarden, Fiksdal,
Norge.
+ 8 ii. Tomas Amundsen Nakken (1625) ble født i 1590.

Generasjon 4

8. Tomas4 Amundsen Nakken (1625) (Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2
Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født i 1590 i Fiksdal,
Norge. Han døde etter 1664 i Fiksdal, Norge.
Han bodde mellom 1631 og 1664 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge.
Barn av Tomas4 Amundsen Nakken (1625) omfatter:
+ 9 i. Amund5 Tomassen Nakken (1616) ble født i 1634 i Fiksdal, Norge. Han giftet seg
med Kristi Haldadatter Frostad (1617) cirka 1663 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
+ 10 ii. Ingeborg Tomasdatter Nakken (1559) ble født cirka 1637 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Hans Haldasen Frostad (1558) cirka 1662 i
Tomrefjord, Norge.

Generasjon 5

9. Amund5 Tomassen Nakken (1616) (Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen
Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall
(Randell)) ble født i 1634 på Fiksdal, Norge. Han giftet seg med Kristi Haldadatter Frostad (1617)
cirka 1663 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han døde etter 1709 i Fiksdal, Norge.
Han og Kristi Haldadatter Frostad (1617) bodde mellom 1664 og 1704 på Nakken nedre, Fiksdal,
Norge.
Barn av Amund5 Tomassen Nakken (1616) og Kristi Haldadatter Frostad (1617) var:
11 i. Tomas6 Amundsen Nakken (1618) ble født cirka 1664 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
12 ii. Halda Amundsen Nakken (1619) ble født i 1666 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
13 iii. Gjertrud Amundsdatter Nakken (1620) ble født cirka 1668 i Fiksdal, Vestnes,
Norge.
14 iv. Ole Amundsen Nakken (1621) ble født cirka 1670 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
15 v. Amund Amundsen Nakken (1622) ble født cirka 1672 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
+ 16 vi. Ingeborg Amundsdatter Nakken (1623) ble født cirka 1674 i Fiksdal, Vestnes,
Norge. Hun giftet seg med Torstein Sjursen Flate Sørås (2085) cirka 1695 i
Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
+ 17 vii. Anne Amundsdatter Nakken Ellingseter (76) ble født i 1677 på Ner-Nakken,
Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun giftet seg med Ola Aretsen Nerås Ellingseter (75) i
1710 i Vestnes, Norge.
18 viii. Rasmus Amundsen Nakken (1624) ble født cirka 1680 i Fiksdal, Vestnes, Norge.

10. Ingeborg5 Tomasdatter Nakken (1559) (Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen
Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall
(Randell)) ble født cirka 1637 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Hans
Haldasen Frostad (1558) cirka 1662 i Tomrefjord, Norge. Hun døde etter 1676 i Tomrefjord, Møre
og Romsdal, Norge.
Barn av Ingeborg5 Tomasdatter Nakken (1559) og Hans Haldasen Frostad (1558) var:
+ 19 i. Halda (Haldor)6 Hansen Frostad (1548) ble født i 1654 i Tomrefjord, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Anne Pedersdatter Fiksdal (1549) cirka 1709 i
Tomrefjord, Norge. Han giftet seg med Ragnhild Aretsdatter Nerås (1551) cirka
1714 i Tomrefjord, Norge.
20 ii. Knut Hansen Frostad (1560) ble født cirka 1663 i Tomrefjord, Norge.
21 iii. Ane Hansdatter Frostad (1561) ble født cirka 1668 i Tomrefjord, Norge.
22 iv. Tomas Hansen Frostad (1562) ble født cirka 1670 i Tomrefjord, Norge.
+ 23 v. Berit Hansdatter Frostad (1563) ble født cirka 1674 i Tomrefjord, Norge. Hun giftet
seg med Hanibal Nilsen Sørås Ellingseter (1932) i 1710 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge.
24 vi. Kari Hansen Frostad (1564) ble født i 1676 i Tomrefjord, Norge.

Generasjon 6

16. Ingeborg6 Amundsdatter Nakken (1623) (Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen
Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født cirka 1674 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun giftet
seg med Torstein Sjursen Flate Sørås (2085) cirka 1695 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Ingeborg6 Amundsdatter Nakken (1623) og Torstein Sjursen Flate Sørås (2085) var:
25 i. Mali7 Torsteinsdatter Sørås (2086) ble født cirka 1696 i Vestnes, Møre og Romsdal.
26 ii. Kristi Torsteinsdatter Sørås (2087) ble født cirka 1698? i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge.
27 iii. Marit Amundsdatter Sørås (2088) ble født cirka 1700? i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.
+ 28 iv. Amund Torsteinsen Sørås (2033) ble født cirka 1706 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge. Han giftet seg med Margrete Knudsdatter Kormeset (2035) i 1739 i Vestnes,
Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Sigrid Nilsdatter Vike (2034) i 1740 i
Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Eli Andersdatter Flate
(2040) i 1751 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Eli
Knutsdatter Bårsnes (2046) i 1764 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet
seg med Berit Bjertesdatter (2047) i 1766 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
29 v. Tomas Amundsen Sørås (2089) ble født cirka 1708? i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.

17. Anne6 Amundsdatter Nakken Ellingseter (76) (Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4
Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født i 1677 på Ner-Nakken, Fiksdal, Vestnes, Norge.
Hun giftet seg med Ola Aretsen Nerås Ellingseter (75) i 1710 i Vestnes, Norge. Hun døde i aug 1743
i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble gravlagt den 31 aug 1743 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.
Hun og Ola Aretsen Nerås Ellingseter (75) bodde mellom 1710 og 1742 på Ellingseter -
Madsgarden, Fiksdal, Norge.
Barn av Anne6 Amundsdatter Nakken Ellingseter (76) og Ola Aretsen Nerås Ellingseter (75) var:
30 i. Aret7 Olsen Ellingseter (1490) ble født cirka 1711 i Fiksdal, Norge. Han døde i
1788 på Nerås, Møre og Romsdal, Norge.
Han bodde mellom 1728 og 1768 på Nerås - Aretgarden, Nerås, Norge. Var
femte bruker på denne garden, etter farfaren Aret Aslakson Nerås.
+ 31 ii. John Olsen Ellingseter (73) ble født i 1712 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han giftet seg
med Guro Andersdatter Gjerde (74) den 7 apr 1744 i Veøy kirke, Møre og Romsdal,
Norge. Kona kom fra Gjera, Tomrefjord, og var 20 år gammel. De fikk 11 barn, noe
som skal være et særsyn på 1700-tallet. Deres andre barn ble kalt Anders, men døde
svært tidlig. Barn nummer 5 var Anders som ble gardbruker på Kringstad og siden
far til Jon Andersson, første plassmann på Gjerhaugen.
32 iii. Amund Olsen Ellingseter (1491) ble født cirka 1715 i Fiksdal, Norge.
+ 33 iv. Knut Olsen Ellingseter (1492) ble født cirka 1718 i Fiksdal, Norge. Han giftet seg
med Kristi Knutsdatter Løvoll (1493) i 1744 i Tomrefjord, Norge.

19. Halda (Haldor)6 Hansen Frostad (1548) (Ingeborg5 Tomasdatter Nakken, Tomas4
Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født i 1654 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.
Han giftet seg med Anne Pedersdatter Fiksdal (1549) cirka 1709 i Tomrefjord, Norge. Han giftet seg
med Ragnhild Aretsdatter Nerås (1551) cirka 1714 i Tomrefjord, Norge. Han døde i apr 1734 i
Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 25 apr 1734 i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge.
Han bodde mellom 1697 og 1736 på Frostad øvre, Tomrefjord, Norge.
Barn av Halda (Haldor)6 Hansen Frostad (1548) og Anne Pedersdatter Fiksdal (1549) var:
34 i. Ingeborg7 Haldorsdatter Frostad (1550) ble født cirka 1709 i Tomrefjord, Norge.
Barn av Halda (Haldor)6 Hansen Frostad (1548) og Ragnhild Aretsdatter Nerås (1551) var:
35 i. Lisbet7 Haldorsdatter Frostad (1552) ble født cirka 1714 i Tomrefjorden, Norge.
36 ii. Hans Haldorsen Frostad (1553) ble født cirka 1717 i Tomrefjorden, Norge. Han
giftet seg med Mali Andersdatter Misfjord (1533) i 1743 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge. Han døde i 1772 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
+ 37 iii. Trond Haldorsen Frostad Nakken (1531) ble født cirka 1723 i Tomrefjord, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Rasmusdatter Nakken (1532) den 17 jun
1749 i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge.
38 iv. (Datter) Haldorsdatter Frostad (1555) ble født i 1725 i Tomrefjord, Norge.
39 v. Aret Haldorsen Frostad (1556) ble født i 1729 i Tomrefjord, Norge.
40 vi. Ragnhild Haldorsdatter Frostad (1557) ble født i 1730 i Tomrefjord, Norge.

23. Berit6 Hansdatter Frostad (1563) (Ingeborg5 Tomasdatter Nakken, Tomas4 Amundsen
Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født cirka 1674 i Tomrefjord, Norge. Hun giftet seg
med Hanibal Nilsen Sørås Ellingseter (1932) i 1710 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Berit6 Hansdatter Frostad (1563) og Hanibal Nilsen Sørås Ellingseter (1932) var:
41 i. Ingeborg7 Hanibalsdatter Ellingseter (1934) ble født i 1711 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge. Hun døde i 1784 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Døde rik,
men barnløs, som enke etter Ole Knudsen Faxen.
42 ii. Sigrid Hanibalsdatter Ellingseter (1935) ble født i 1713 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge.
+ 43 iii. Peder Hanibalsen Ellingseter Fiksdal (81) ble født i 1717 i Norge. Han og Ingeborg
Hansdatter Fiksdal (82) ble forlovet den 26 jun 1747 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.
+ 44 iv. Nils Hanibalsen Ellingseter (1936) ble født i 1718 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Han giftet seg med Marit Larsdatter Eidhammer (2740) i 1746 i Vestnes,
Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Lassedatter Krokset Ellingseter
(2607) i 1768 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

Generasjon 7

28. Amund7 Torsteinsen Sørås (2033) (Ingeborg6 Amundsdatter Nakken, Amund5 Tomassen
Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson
Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født cirka 1706 i Vestnes, Møre
og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Margrete Knudsdatter Kormeset (2035) i 1739 i Vestnes,
Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Sigrid Nilsdatter Vike (2034) i 1740 i Vestnes, Møre
og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Eli Andersdatter Flate (2040) i 1751 i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Eli Knutsdatter Bårsnes (2046) i 1764 i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Berit Bjertesdatter (2047) i 1766 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge. Han døde den 19 nov 1790 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 5 des
1790 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Amund7 Torsteinsen Sørås (2033) og Margrete Knudsdatter Kormeset (2035) var:
45 i. Torstein8 Amundsen Sørås (2036) ble født i 1739 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.
Barn av Amund7 Torsteinsen Sørås (2033) og Sigrid Nilsdatter Vike (2034) var:
+ 46 i. Margrete8 Amundsdatter Sørås (96) ble født i 1744 i Norge. Hun giftet seg med
Iver Pedersen Fiksdalstrand (95) den 15 jun 1777 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.
47 ii. Nils Amundsen Sørås (2037) ble født cirka 1745 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.
48 iii. Mari Amundsdatter Sørås (2038) ble født i 1749 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge. Hun døde i 1750 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
49 iv. Erik Amundsen Sørås (2039) ble født i 1749 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Han døde i 1750 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Amund7 Torsteinsen Sørås (2033) og Eli Andersdatter Flate (2040), alle født i Vestnes,
Møre og Romsdal, Norge, var:
50 i. Sigrid8 Amundsdatter Sørås (2041) ble født i 1751.
51 ii. Anders Amundsen Sørås (2042) ble født i 1753.
52 iii. Erik Amundsen Sørås (2043) ble født i 1756. Han døde i 1758 i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge.
53 iv. Erik Amundsen Sørås (2044) ble født i 1761.
54 v. Agnetta Amundsdatter Sørås (2045) ble født i 1763. Hun døde i 1763 i Vestnes,
Møre og Romsdal, Norge.
Det var ingen barn etter Amund7 Torsteinsen Sørås (2033) og Eli Knutsdatter Bårsnes (2046).
Barn av Amund7 Torsteinsen Sørås (2033) og Berit Bjertesdatter (2047) var:
55 i. Bjerte8 Amundsen Sørås (2048) ble født i 1767 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

31. John7 Olsen Ellingseter (73) (Anne6 Amundsdatter Nakken Ellingseter, Amund5 Tomassen
Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson
Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født i 1712 i Fiksdal, Vestnes,
Norge. Han giftet seg med Guro Andersdatter Gjerde (74) den 7 apr 1744 i Veøy kirke, Møre og
Romsdal, Norge. Kona kom fra Gjera, Tomrefjord, og var 20 år gammel. De fikk 11 barn, noe som
skal være et særsyn på 1700-tallet. Deres andre barn ble kalt Anders, men døde svært tidlig. Barn
nummer 5 var Anders som ble gardbruker på Kringstad og siden far til Jon Andersson, første
plassmann på Gjerhaugen. Han døde den 3 jun 1788 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han ble gravlagt den
8 jun 1788 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av John7 Olsen Ellingseter (73) og Guro Andersdatter Gjerde (74) var:
56 i. Ole8 Johnsen Ellingseter (1505) ble født i okt 1745 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Han ble døpt den 1 nov 1745 i Vatne kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han
døde den 3 jan 1785 i Fiksdal, Vestnes, Norge, 39 år gammel. Døde som ungkar.
Han ble gravlagt den 8 jan 1785 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
57 ii. Anders Johnsen Ellingseter (2580) ble født i aug 1747 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Han ble døpt den 9 sep 1747 i Aukra kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han
døde den 18 feb 1748 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 25
feb 1748 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
+ 58 iii. Anne Johnsdatter Ellingseter (1506) ble født i jan 1749 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Hun giftet seg med Knut Hanibalsen Øver-Nakken (1507) i 1782 i Fiksdal, Vestnes,
Norge.
+ 59 iv. Marit Johnsdatter Ellingseter (1509) ble født i 1750 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun
giftet seg med Hans Jonsen Ås (1653) i 1789 i Vestnes, Norge.
+ 60 v. Anders Johnsen Ellingseter Kringstad (72) ble født i nov 1752 på Ellingseter,
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Berethe Hansdatter Aarønæs
(93) i mar 1788 i Molde, Bolsøy, Norge. Anders ble gardbruker på Kringstad.
Sønnen Jon Andersen ble første plassmann på Gjerhaugen. Han giftet seg med
Marit Trondsdatter Nakken (1655) den 26 des 1803 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
61 vi. Elisabet Johnsdatter Ellingseter (1510) ble født i okt 1754 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge. Hun ble døpt den 13 okt 1754 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge. Hun døde ugift i 1805 i Fiksdal, Norge.
62 vii. Tron Johnsen Ellingseter (1511) ble født i 1756 i Fiksdal, Norge. Han døde i 1769 i
Fiksdal, Norge.
63 viii. Erik Johnsen Ellingseter (1512) ble født i 1758 i Fiksdal, Norge. Han døde i 1814 i
Fiksdal, Norge.
64 ix. Kristi Johnsdatter Ellingseter (1513) ble født i 1761 i Fiksdal, Norge. Hun døde i
1805 på Helland Øvre, Vestnes, Norge.
65 x. John Johnsen Ellingseter (1514) ble født i 1763 i Fiksdal, Norge. Han døde etter
1789 i Norge.
66 xi. Guri Johnsdatter Ellingseter (1515) ble født i 1767 i Fiksdal, Norge. Hun døde etter
1789 i Norge.

33. Knut7 Olsen Ellingseter (1492) (Anne6 Amundsdatter Nakken Ellingseter, Amund5
Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2
Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født cirka 1718 i
Fiksdal, Norge. Han giftet seg med Kristi Knutsdatter Løvoll (1493) i 1744 i Tomrefjord, Norge.
Han døde i 1787 i Tomrefjord, Norge.
Barn av Knut7 Olsen Ellingseter (1492) og Kristi Knutsdatter Løvoll (1493) var:
67 i. Ane8 Knutsdatter Tomren (1494) ble født i 1746 i Tomrefjord, Norge. Hun døde i
1800 i Tomrefjord, Norge.

37. Trond7 Haldorsen Frostad Nakken (1531) (Halda6 Hansen Frostad, Ingeborg5
Tomasdatter Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken,
Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født cirka
1723 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Rasmusdatter Nakken
(1532) den 17 jun 1749 i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 1 feb 1800 i Fiksdal,
Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 9 feb 1800 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Han bodde mellom 1749 og 1787 på Nakken nedre (Gamlegarden - Rasmes-Nakken), Fiksdal,
Norge.
Barn av Trond7 Haldorsen Frostad Nakken (1531) og Marit Rasmusdatter Nakken (1532), alle
født i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, var:
68 i. Haldor8 Trondsen Nakken (1921) ble født i feb 1749. Han ble døpt den 4 mar 1749
i Akerø kirke(Aukra), Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 6 jun 1750 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, 1 år gammel. Han ble gravlagt den 7 jun 1750 i
Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
69 ii. Ragnhild Trondsdatter Nakken (1922) ble født i jul 1750. Hun ble døpt den 19 jul
1750 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
70 iii. Mali Trondsdatter Nakken (1923) ble født i 1752. Hun giftet seg med Peder Olsen
Marken (1924) i 1778 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1810 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
+ 71 iv. Rasmus Trondsen Nakken (1522) ble født den 17 des 1755. Tvilling. Han ble døpt
den 21 des 1755 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med
Lassina Andersdatter Fiksdal (1524) den 25 mai 1790 i Veøy kirke, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Gjertrud Olsdatter Langstein (1523) den 18
mai 1794 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
72 v. Hans Trondsen Nakken (1925) ble født den 17 des 1755. Tvilling. Han ble døpt den
21 des 1755 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 27 des 1755 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Ble 10 døgn gammel. Han ble gravlagt den 18
jan 1756 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
73 vi. Anne Trondsdatter Nakken (1926) ble født i 1756.
74 vii. Lisbet Trondsdatter Nakken (1927) ble født i 1758. Hun døde i 1769 i Fiksdal,
Møre og Romsdal, Norge.
75 viii. Haldor Trondsen Nakken (1928) ble født i 1760. Han døde før 1800 i Fiksdal, Møre
og Romsdal, Norge.
76 ix. Berit Trondsdatter Nakken (1929) ble født i 1763. Hun giftet seg med Ole Johnsen
Fiksdal (1930) i 1792 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1853 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
+ 77 x. Marit Trondsdatter Nakken (1655) ble født i 1766. Hun giftet seg med Anders
Johnsen Ellingseter Kringstad (72) den 26 des 1803 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
78 xi. Ingeborg Trondsdatter Nakken (1931) ble født i 1769.

43. Peder7 Hanibalsen Ellingseter Fiksdal (81) (Berit6 Hansdatter Frostad, Ingeborg5
Tomasdatter Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken,
Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født i 1717
i Norge. Han og Ingeborg Hansdatter Fiksdal (82) ble forlovet den 26 jun 1747 i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Hansdatter Fiksdal (82) den 18 jul 1747 i Veøy kirke,
Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 17 mar 1792 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble
gravlagt den 1 apr 1792 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Tre måneder etter at Torfin Bendiksen Misund Fiksdal (1744 - 1747) døde ble enka Ingeborg forlovet
med neste mann, Peder Hanibalsen. Her gikk det fort og greitt: I mars 1747 var Torfin gravlagt,
allerede den 6 apr fikk Peder Hanibalsen bygselbrev på bruket og den 26 jun var han forlovet med
enka. Peder var fra Ellingseter - av Haniball-slekt fra Nakkebakken og lensmannsslekt fra Frostad.
Slik kom det omsider en mann som overlevde der, i heile 40 år.
Barn av Peder7 Hanibalsen Ellingseter Fiksdal (81) og Ingeborg Hansdatter Fiksdal (82), alle født
i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, var:
79 i. Berit8 Pedersdatter Fiksdal (1946) ble født i jan 1748. Hun ble døpt den 2 feb 1748
i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den 18 okt 1749 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge, 1 år gammel.
80 ii. Torfinn Pedersen Fiksdal (1947) ble født i jun 1750. Han ble døpt den 21 jun 1750 i
Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
81 iii. Berit Pedersdatter Fiksdal (1948) ble født i mar 1752. Hun ble døpt den 3 apr 1752 i
Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
+ 82 iv. Hans Pedersen Fiksdal (79) ble født i okt 1754. Han giftet seg med Kari Hansdatter
Eneboe (Einbu) (80) den 26 aug 1787 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge.
Han giftet seg med Marit Madsdatter Fiksdal (1957) i 1798 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge.
83 v. Anna Pedersdatter Fiksdal (1949) ble født i 1756.
84 vi. Hanibal Pedersen Fiksdal (1950) ble født i 1760.
85 vii. Guri Pedersdatter Fiksdal (1951) ble født i 1762.

44. Nils7 Hanibalsen Ellingseter (1936) (Berit6 Hansdatter Frostad, Ingeborg5 Tomasdatter
Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson
Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født i 1718 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Larsdatter Eidhammer (2740) i 1746 i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Lassedatter Krokset Ellingseter (2607) i 1768 i Vestnes,
Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 2 des 1776 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble
gravlagt den 25 des 1776 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Nils7 Hanibalsen Ellingseter (1936) og Marit Larsdatter Eidhammer (2740), alle født i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, var:
86 i. Berit8 Nilsdatter Ellingseter (2741) ble født i 1746. Hun døde i 1747 i Fiksdal,
Møre og Romsdal, Norge.
87 ii. Berit Nilsdatter Ellingseter (2742) ble født i 1748. Hun døde i 1757 i Fiksdal, Møre
og Romsdal, Norge.
88 iii. Lars Nilsen Ellingseter (2743) ble født i 1750.
89 iv. Hanibal Nilsen Ellingseter (2744) ble født i 1752.
90 v. Hans Nilsen Ellingseter (2745) ble født i 1755.
Barn av Nils7 Hanibalsen Ellingseter (1936) og Marit Lassedatter Krokset Ellingseter (2607), alle
født i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, var:
91 i. Nils8 Nilsen Ellingseter (2735) ble født i 1769. Han døde i 1770 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge.
92 ii. Lasse Nilsen Ellingseter (2736) ble født i 1770.
93 iii. Nilse Nilsen Ellingseter (2737) ble født i 1772.
94 iv. Marit Nilsdatter Ellingseter (2738) ble født i 1774.
95 v. Jon Nilsen Ellingseter (2739) ble født i jun 1776. Han ble døpt den 23 jun 1776 i
Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

Generasjon 8

46. Margrete8 Amundsdatter Sørås (96) (Amund7 Torsteinsen Sørås, Ingeborg6 Amundsdatter
Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten
Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble
født i 1744 i Norge. Hun giftet seg med Iver Pedersen Fiksdalstrand (95) den 15 jun 1777 i Vestnes,
Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den 25 sep 1789 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble
gravlagt den 11 okt 1789 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Hun og Iver Pedersen Fiksdalstrand (95) bodde mellom 1775 og 1789 på Fiksdalstrand, Fiksdal,
Norge. Datteren Kristi giftet seg med Jon Andersen Kringstad og de ble første brukere på
Gjerhaugen.
Barn av Margrete8 Amundsdatter Sørås (96) og Iver Pedersen Fiksdalstrand (95) var:
96 i. Sigrid9 Iversdatter Fiksdalstrand (102) ble født i 1778 i Norge. Hun døde i 1793 i
Norge.
97 ii. Marit Iversdatter Fiksdalstrand (103) ble født i 1780 i Norge.
98 iii. Anne Iversdatter Fiksdalstrand (104) ble født i 1782 i Norge.
+ 99 iv. Kristi Iversdatter Fiksdalstrand (71) ble født i feb 1786 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Hun giftet seg med John Andersen Kringstad Nakken (70) den 23 nov 1823
i Vestnes, Norge.

58. Anne8 Johnsdatter Ellingseter (1506) (John7 Olsen Ellingseter, Anne6 Amundsdatter
Nakken Ellingseter, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen
Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall
(Randell)) ble født i jan 1749 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun ble døpt den 5 feb 1749 i Aukra kirke,
Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Knut Hanibalsen Øver-Nakken (1507) i 1782 i
Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun døde i 1783 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Barn av Anne8 Johnsdatter Ellingseter (1506) og Knut Hanibalsen Øver-Nakken (1507) var:
100 i. Erik9 Knutsen Øver-Nakken (2591) ble født den 1 mai 1800 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge. Han ble døpt den 4 mai 1800 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

59. Marit8 Johnsdatter Ellingseter (1509) (John7 Olsen Ellingseter, Anne6 Amundsdatter
Nakken Ellingseter, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen
Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall
(Randell)) ble født i 1750 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun giftet seg med Hans Jonsen Ås (1653) i
1789 i Vestnes, Norge. Hun døde cirka 1890 i Åsbygda, Vestnes, Norge.
Barn av Marit8 Johnsdatter Ellingseter (1509) og Hans Jonsen Ås (1653) var:
101 i. Marit9 Hansdatter Ås (1654) ble født etter 1789 i Åsbygda, Vestnes, Norge.

60. Anders8 Johnsen Ellingseter Kringstad (72) (John7 Olsen Ellingseter, Anne6
Amundsdatter Nakken Ellingseter, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken,
Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1
Tomasson Rendall (Randell)) ble født i nov 1752 på Ellingseter, Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Han ble døpt den 19 nov 1752 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Berethe
Hansdatter Aarønæs (93) i mar 1788 i Molde, Bolsøy, Norge. Anders ble gardbruker på Kringstad.
Sønnen Jon Andersen ble første plassmann på Gjerhaugen. Han giftet seg med Marit Trondsdatter
Nakken (1655) den 26 des 1803 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han døde den 1 mar 1819 på Kringstad,
Bolsøy, Norge, 66 år gammel.
Han og Berethe Hansdatter Aarønæs (93) bodde cirka 1789 på Kringstad, Molde, Norge.
Barn av Anders8 Johnsen Ellingseter Kringstad (72) og Berethe Hansdatter Aarønæs (93) var:
+ 102 i. John9 Andersen Kringstad Nakken (70) ble født den 6 mai 1788 på Kringstad,
Bolsøy, Norge. Han giftet seg med Kristi Iversdatter Fiksdalstrand (71) den 23 nov
1823 i Vestnes, Norge.
103 ii. Hans Andersen Skarmyra Kringstad (1662) ble født den 7 sep 1791 på Skarmyra,
Kringstad, Bolsøy, Norge. Han døde på Bjørset, Bolsøy, Norge.
104 iii. Ane Maria Andersdatter Kringstad (1663) ble født den 13 jun 1793 på Kringstad,
Bolsøy, Norge.
105 iv. Berith Anne Andersdatter Kringstad (1664) ble født i 1797 på Kringstad, Bolsøy,
Norge.
106 v. Ingeborg Anna Andersdatter Kringstad (1665) ble født i 1799 på Kringstad, Bolsøy,
Norge.
Barn av Anders8 Johnsen Ellingseter Kringstad (72) og Marit Trondsdatter Nakken (1655) var:
107 i. Ole9 Andersen Kringstad (1666) ble født den 8 feb 1803 på Kringstad, Bolsøy,
Norge.

71. Rasmus8 Trondsen Nakken (1522) (Trond7 Haldorsen Frostad Nakken, Halda6 Hansen
Frostad, Ingeborg5 Tomasdatter Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten
Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble
født den 17 des 1755 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. tvilling. Han ble døpt den 21 des 1755 i
Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Lassina Andersdatter Fiksdal (1524)
den 25 mai 1790 i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Gjertrud Olsdatter
Langstein (1523) den 18 mai 1794 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 12 nov 1820 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, 64 år gammel. Han ble gravlagt den 19 nov 1820 i Vestnes, Møre
og Romsdal, Norge.
Han bodde mellom 1787 og 1820 på Nakken nedre (Gamlegarden - Rasmes-Nakken), Fiksdal,
Norge.
Barn av Rasmus8 Trondsen Nakken (1522) og Lassina Andersdatter Fiksdal (1524) var:
108 i. Marit9 Rasmusdatter Nakken (1525) ble født i 1791 i Fiksdal. Hun døde i 1793 i
Fiksdal, Norge.
109 ii. Guttebarn (dødfødt) Rasmussen Nakken (2582) ble født den 27 jan 1793 i Fiksdal,
Møre og Romsdal, Norge. Gutten døde den 27 jan 1793 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 17 feb 1793 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.
Barn av Rasmus8 Trondsen Nakken (1522) og Gjertrud Olsdatter Langstein (1523) var:
110 i. Trond9 Rasmussen Nakken (1526) ble født i 1794 i Fiksdal, Norge. Han døde den
29 okt 1799 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
111 ii. Ola Rasmussen Nakken (1527) ble født den 7 feb 1796 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Han ble døpt den 14 feb 1796 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge.
112 iii. Halda Rasmussen Nakken (1528) ble født i 1797 i Fiksdal, Norge.
+ 113 iv. Rasmus Rasmusson Nakken Fiksdal (77) ble født i 1798 i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Hansdatter Fiksdal (78) den 7 jun
1829 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
114 v. Trond Rasmussen Nakken (1529) ble født den 14 nov 1799 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge. Han ble døpt den 17 nov 1799 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal,
Norge. Faddere var Ragnhild Trondsdatter Aas, Bereth Trondsdatter Fiksdal,
Gjertrud Knudsdatter Ellingseter, Erik Johnsen Ellingseter, Iver Andersen Nakken
og Trond Pedersen Marken.
115 vi. Hans Rasmussen Nakken (1530) ble født i nov 1801 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Han ble døpt den 21 nov 1801 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge.
Han døde den 3 okt 1809 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, 7 år gammel. Han ble
gravlagt den 29 okt 1809 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

77. Marit8 Trondsdatter Nakken (1655) (Trond7 Haldorsen Frostad Nakken, Halda6 Hansen
Frostad, Ingeborg5 Tomasdatter Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten
Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble
født i 1766 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Anders Johnsen Ellingseter
Kringstad (72) den 26 des 1803 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun døde etter 1804 på Kringstad,
Bolsøy, Norge.
Barn av Marit8 Trondsdatter Nakken (1655) og Anders Johnsen Ellingseter Kringstad (72) var:
116 i. Ole9 Andersen Kringstad (1666) ble født den 8 feb 1803 på Kringstad, Bolsøy,
Norge. (se # 107).

82. Hans8 Pedersen Fiksdal (79) (Peder7 Hanibalsen Ellingseter Fiksdal, Berit6 Hansdatter
Frostad, Ingeborg5 Tomasdatter Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten
Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble
født i okt 1754 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 1 nov 1754 i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Kari Hansdatter Eneboe (Einbu) (80) den 26 aug 1787 i
Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Madsdatter Fiksdal (1957) i 1798
i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 23 des 1839 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge,
85 år gammel. Han ble gravlagt den 1 jan 1840 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Hans8 Pedersen Fiksdal (79) og Kari Hansdatter Eneboe (Einbu) (80), alle født i Fiksdal,
Møre og Romsdal, Norge, var:
+ 117 i. Ingeborg9 Hansdatter Fiksdal (78) ble født i okt 1787. Hun giftet seg med Rasmus
Rasmusson Nakken Fiksdal (77) den 7 jun 1829 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.
118 ii. Anne Hansdatter Fiksdal (1952) ble født i 1790. Hun døde i 1864 i Fiksdal, Møre
og Romsdal, Norge.
119 iii. Berit Hansdatter Fiksdal (1953) ble født i 1792.
120 iv. Peder Hansen Fiksdal (1954) ble født i 1794. Han døde i 1840 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge.
121 v. Kari Hansdatter Fiksdal (1955) ble født i 1796. Hun døde i 1811 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge.
122 vi. Hans Hansen Fiksdal (1956) ble født i 1797. Han døde i 1797 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge.
Barn av Hans8 Pedersen Fiksdal (79) og Marit Madsdatter Fiksdal (1957), alle født i Fiksdal,
Møre og Romsdal, Norge, var:
123 i. Hans9 Hansen Fiksdal (1958) ble født i 1799.
124 ii. Kristi Hansdatter Fiksdal (1959) ble født i 1800.
125 iii. Madsi Hansdatter Fiksdal (1960) ble født i 1802. Hun døde i 1802 i Fiksdal, Møre
og Romsdal, Norge.
126 iv. Mads Hansen Fiksdal (1961) ble født i 1804.
127 v. Hanibal Hansen Fiksdal (1962) ble født i 1806.

Generasjon 9

99. Kristi9 Iversdatter Fiksdalstrand (71) (Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7
Torsteinsen Sørås, Ingeborg6 Amundsdatter Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4
Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født i feb 1786 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Hun ble døpt den 19 feb 1786 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Mali
Tostensdatter Lien, Ingeborg Andersdatter Sørås, Ingeborg Hansdatter Bårdsnes, Knut Olsen Lille-
Tomren og Jacob Pedersen Wiik. Hun giftet seg med John Andersen Kringstad Nakken (70) den 23
nov 1823 i Vestnes, Norge. Hun døde den 19 jul 1863 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, 77 år
gammel. Hun ble gravlagt den 6 sep 1863 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Hun og John Andersen Kringstad Nakken (70) bodde mellom 1823 og 1847 på Gjerhaugen,
Fiksdal, Norge.
Barn av Kristi9 Iversdatter Fiksdalstrand (71) og John Andersen Kringstad Nakken (70) var:
+ 128 i. Anders10 Johnsen Nakken (36) ble født den 25 des 1823 på Ellingseter, Fiksdal,
Vestnes, Norge. Han giftet seg med Gjertrud Rasmusdatter Fiksdal (37) den 16 jul
1848 i Vestnes, Norge. Forlovere var Anders Andersen Vestnes og Rasmus
Rasmussen Fiksdal. Viet 3dje søndag efter Trefoldighet, står det i kirkeboka, og det
blir 16 jul i 1848.

102. John9 Andersen Kringstad Nakken (70) (Anders8 Johnsen Ellingseter Kringstad, John7
Olsen Ellingseter, Anne6 Amundsdatter Nakken Ellingseter, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4
Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født den 6 mai 1788 på Kringstad, Bolsøy, Norge.
Han ble døpt den 11 mai 1788, på pinsedag, i Molde (Molde kirke), Norge. Faddere var John Hansen
Kringstad, Ole Olsen Kringstad, Hannibal Meeg, Lasse Madsen Kringstad, Elen Pedersdatter,
Margrethe Maria Jørgensdatter og Christi Johnsdatter. Han giftet seg med Kristi Iversdatter
Fiksdalstrand (71) den 23 nov 1823 i Vestnes, Norge. Han døde den 25 jun 1840 i Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge, 52 år gammel. Han ble gravlagt den 26 jul 1840 i Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge.
Han var første plassmann på Gjerhaug. Tinglyst bygselbrev finnes ikke. Trolig var hus og hjem og
plass her ikke eldre enn fra cirka 1823. Han og Kristi Iversdatter Fiksdalstrand (71) bodde mellom
1823 og 1847 på Gjerhaugen, Fiksdal, Norge.
Barn av John9 Andersen Kringstad Nakken (70) og Kristi Iversdatter Fiksdalstrand (71) var:
129 i. Anders10 Johnsen Nakken (36) ble født den 25 des 1823 på Ellingseter, Fiksdal,
Vestnes, Norge. Han giftet seg med Gjertrud Rasmusdatter Fiksdal (37) den 16 jul
1848 i Vestnes, Norge. Forlovere var Anders Andersen Vestnes og Rasmus
Rasmussen Fiksdal. Viet 3dje søndag efter Trefoldighet, står det i kirkeboka, og det
blir 16 jul i 1848.

113. Rasmus9 Rasmusson Nakken Fiksdal (77) (Rasmus8 Trondsen Nakken, Trond7
Haldorsen Frostad Nakken, Halda6 Hansen Frostad, Ingeborg5 Tomasdatter Nakken, Tomas4
Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født i 1798 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han
giftet seg med Ingeborg Hansdatter Fiksdal (78) den 7 jun 1829 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.
Han døde den 1 aug 1864 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 28 aug 1864 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Han bodde mellom 1829 og 1846 på garden Fiksdal - Hansgarden, Fiksdal, Norge.
Barn av Rasmus9 Rasmusson Nakken Fiksdal (77) og Ragnhild Nilsdatter Viig (1517) var:
130 i. Anders10 Rasmusson (Viig) Nakken (1516) ble født den 14 mai 1829 i Tomrefjord,
Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 25 mai 1829 i Vestnes, Møre og
Romsdal, Norge. Han giftet seg med Anne Olsdatter Nakken (1518) den 12 aug
1861 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Brit Eriksdatter
Bårdsnes (1519) den 28 des 1873 i Fiksdal, Norge. Han døde den 27 jan 1898 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, 68 år gammel. Han ble gravlagt den 3 feb 1898 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Han og Anne Olsdatter Nakken (1518) bodde mellom 1861 og 1870 i
Tømmervika, Fiksdal, Norge. Han og Brit Eriksdatter Bårdsnes (1519) bodde
mellom 1873 og 1923 i Tømmervika, Fiksdal, Norge. Han og Brit Eriksdatter
Bårdsnes (1519) bodde den 28 des 1873 på Nakken, Fiksdal, Norge.
Barn av Rasmus9 Rasmusson Nakken Fiksdal (77) og Ingeborg Hansdatter Fiksdal (78) var:
+ 131 i. Gjertrud10 Rasmusdatter Fiksdal (37) ble født den 26 des 1829 på Fiksdal, Norge.
Hun giftet seg med Anders Johnsen Nakken (36) den 16 jul 1848 på Vestnes, Norge.
Forlovere var Anders Andersen Vestnes og Rasmus Rasmussen Fiksdal. Viet 3dje
søndag efter Trefoldighet, står det i kirkeboka, og det blir den 16 jul i 1848.

117. Ingeborg9 Hansdatter Fiksdal (78) (Hans8 Pedersen Fiksdal, Peder7 Hanibalsen
Ellingseter Fiksdal, Berit6 Hansdatter Frostad, Ingeborg5 Tomasdatter Nakken, Tomas4 Amundsen
Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født i okt 1787 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Hun ble døpt den 13 okt 1787 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Rasmus
Rasmusson Nakken Fiksdal (77) den 7 jun 1829 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den
18 des 1871 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, 84 år gammel. Hun ble gravlagt den 1 jan 1872 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Hun var i sitt første ekteskap gift med Nils Nilson Bårsnes Fiksdal og de rakk å få seks barn før
han døde i 1829.
Barn av Ingeborg9 Hansdatter Fiksdal (78) og Rasmus Rasmusson Nakken Fiksdal (77) var:
132 i. Gjertrud10 Rasmusdatter Fiksdal (37) ble født den 26 des 1829 i Fiksdal, Norge.
Hun giftet seg med Anders Johnsen Nakken (36) den 16 jul 1848 i Vestnes, Norge.
Forlovere var Anders Andersen Vestnes og Rasmus Rasmussen Fiksdal. Viet 3dje
søndag efter Trefoldighet, står det i kirkeboka, og det blir den 16 jul i 1848.

Generasjon 10

128. Anders10 Johnsen Nakken (36) (Kristi9 Iversdatter Fiksdalstrand, Margrete8
Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås, Ingeborg6 Amundsdatter Nakken, Amund5
Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2
Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født den 25 des 1823 på
Ellingseter, Fiksdal, Vestnes, Norge. Han giftet seg med Gjertrud Rasmusdatter Fiksdal (37) den 16
jul 1848 i Vestnes, Norge. Forlovere var Anders Andersen Vestnes og Rasmus Rasmussen Fiksdal.
Viet 3dje søndag efter Trefoldighet, står det i kirkeboka, og det blir den 16 jul i 1848. Han døde den
9 feb 1906 i Fiksdal, Vestnes, Norge, 82 år gammel. Hadde ikke hatt doktor, ifølge kirkeboka. Han
ble gravlagt den 17 feb 1906 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Jordpåkastelse den 13 mai s.å.
Han ble konfirmert i 1837 i Vestnes, Norge. Fikk karakteren God ved konfirmasjonen. Han hadde
adressen Gerhaugen, Fiksdal, Vestnes, Norge, i 1847. Anders fikk bygselsbrev fra Ola Rasmussen
Nakken, 8de bruker på Nakken II, på en husmandsplads Gjerhaug - grenser til Lasse G. Ellingseters
eiendom.
Tilhørte Br.nr. 7 Gamlegården - Rasmes-Nakken, seinere Nakken II. Han og Gjertrud
Rasmusdatter Fiksdal (37) bodde mellom 1847 og 1886 på Gjerhaugen, Fiksdal, Norge. Han var i
følge folketellingen 1875 eier av 4 kyr, 15 sauer, 7 geiter og sådde 3 t. havre og 2 t. poteter. 8 barn
bodde hjemme i 1875. Han bodde også i 1900 på Gjerhaugen, Fiksdal, Vestnes, Norge. I følge
folketellingen for Vestnes 1900 bodde Anders og Gjertrud som kårfolk på garden.
Barn av Anders10 Johnsen Nakken (36) og Gjertrud Rasmusdatter Fiksdal (37) var:
+ 133 i. Johanne Kristine11 Andersdatter Nakken (60) ble født den 30 mar 1849 i Fiksdal,
Vestnes, Norge. Hun giftet seg med Ole Nilsen Fiksdalstrand Bårdsnes (1575) den
17 jul 1881 i Fiksdal kirke, Møre og Romsdal, Norge. Forlovere var Knut Hansen
Vik og Anders Johnsen Nakken.
+ 134 ii. Rasmus Andersen Nakken (61) ble født den 9 apr 1851 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Han giftet seg med Martha Birgitta Bastiansdatter Fiksdal (1573) i 1882 i Fiksdal,
Norge.
135 iii. Ingeborg Andersdatter Nakken (62) ble født den 17 des 1853 i Fiksdal, Vestnes,
Norge. Hun ble konfirmert den 4 okt 1869 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun døde i
1886 som spedalsk på Reknes hospital 1875. Gravlagt i Molde, Norge.
+ 136 iv. Nils Andersen Nakken (25) ble født den 10 sep 1856 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Han giftet seg med Ragnhild Jonsdatter Randen (26) den 22 apr 1884 i
Fiksdal, Vestnes, Norge. Forlovere var brudgommens far Anders Johnsen Nakken
og Hans Nielsen Fiksdal.
137 v. Anders Andersen Nakken (63) ble født den 18 des 1859 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Han ble konfirmert den 13 sep 1874 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
+ 138 vi. Kristianna Andersen Nakken (64) ble født den 3 aug 1861 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Hun giftet seg med Mads Olsen Fiksdalstrand (1583) den 25 jun 1885 i Fiksdal,
Norge.
139 vii. Johan Andersen Nakken (65) ble født den 15 des 1863 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Han ble konfirmert den 21 sep 1879 på Fiksdal, Vestnes, Norge. Han døde den 1
mar 1895 i Borgund, Norge, 31 år gammel. Drukna sammen med Elias Johansen
Fiskergard, Ole Eriksen Rekdal og Erik Syvertsen Haukeberg i en ulykke på havet.
+ 140 viii. Hans Andersen Nakken (66) ble født den 1 mai 1866 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han
giftet seg med Kristianna Bastiansdatter Fiksdal (506) den 7 nov 1892 i Fiksdal
kirke, Vestnes, Norge. Forlovere var Mads Olsen Fiksdalstrand og Nils Hansen
Fiksdal.
141 ix. Gjertrud Anna Andersdatter Nakken (67) ble født den 11 okt 1868 i Fiksdal,
Vestnes, Norge. Hun ble døpt den 24 jan 1869 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
142 x. Beret Anna Andersdatter Nakken (68) ble født den 29 mar 1872 i Fiksdal, Vestnes,
Norge. Hun ble døpt den 26 mai 1872 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Faddere: Peter
Trondsen Marken, Peter Christiansen Ellingsæter, Anders Rasmussen Nakken,
Ingeborg Ingebregtsdatter Marken, Ingeborg Madsdatter Ellingsæter, Kristina
Knudsdatter Ellingsæter. Hun giftet seg med Ole Kristian Hansen Nørve (1613) den
9 des 1900 i Ålesund, Møre og Romsdal, Norge. Forlovere var Knud K. Hungnæs,
Molde og Anton K. Hungnæs, Molde.
Hun og Ole Kristian Hansen Nørve (1613) bodde i 1900 i Ålesund, Norge.
143 xi. Birgitta Andersdatter Nakken (69) ble født den 20 feb 1875 i Fiksdal, Vestnes,
Norge. Hun ble døpt den 23 mai 1875 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hjemmedøpt av
John Larsen Fiksdal. Faddere: Anders Gundersen Fiksdal, Ola Johnsen Fiksdal,
Anders Knudsen Ellingsæter, Sigrid Andersdatter Fiksdal, Hanna Hansdatter Fiksdal
og Marit Rasmusdatter Nakken.

131. Gjertrud10 Rasmusdatter Fiksdal (37) (Rasmus9 Rasmusson Nakken Fiksdal, Rasmus8
Trondsen Nakken, Trond7 Haldorsen Frostad Nakken, Halda6 Hansen Frostad, Ingeborg5
Tomasdatter Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken,
Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født den
26 des 1829 i Fiksdal, Norge. Hun giftet seg med Anders Johnsen Nakken (36) den 16 jul 1848 i
Vestnes, Norge. Forlovere var Anders Andersen Vestnes og Rasmus Rasmussen Fiksdal. Viet 3dje
søndag efter Trefoldighet, står det i kirkeboka, og det blir den 16 jul i 1848. Hun døde som kårenke
den 17 mai 1916 i Fiksdal, Vestnes, Norge, 86 år gammel. Hun ble gravlagt den 25 mai 1916 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Hun ble konfirmert i 1844 i Vestnes, Norge med karakteren God. Hun og Anders Johnsen
Nakken (36) bodde mellom 1847 og 1886 på Gjerhaugen, Fiksdal, Norge.
Barn av Gjertrud10 Rasmusdatter Fiksdal (37) og Anders Johnsen Nakken (36) var:
144 i. Johanne Kristine11 Andersdatter Nakken (60) ble født den 30 mar 1849 i Fiksdal,
Vestnes, Norge. Hun giftet seg med Ole Nilsen Fiksdalstrand Bårdsnes (1575) den
17 jul 1881 i Fiksdal kirke, Norge. Forlovere var Knut Hansen Vik og Anders
Johnsen Nakken.
145 ii. Rasmus Andersen Nakken (61) ble født den 9 apr 1851 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Han giftet seg med Martha Birgitta Bastiansdatter Fiksdal (1573) i 1882 i Fiksdal,
Norge.
146 iii. Ingeborg Andersdatter Nakken (62) ble født den 17 des 1853 i Fiksdal, Vestnes,
Norge.
147 iv. Nils Andersen Nakken (25) ble født den 10 sep 1856 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Han giftet seg med Ragnhild Jonsdatter Randen (26) den 22 apr 1884 i
Fiksdal, Vestnes, Norge. Forlovere var brudgommens far Anders Johnsen Nakken
og Hans Nielsen Fiksdal.
148 v. Anders Andersen Nakken (63) ble født den 18 des 1859 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
149 vi. Kristianna Andersen Nakken (64) ble født den 3 aug 1861 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Hun giftet seg med Mads Olsen Fiksdalstrand (1583) den 25 jun 1885 i Fiksdal,
Norge.
150 vii. Johan Andersen Nakken (65) ble født den 15 des 1863 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
151 viii. Hans Andersen Nakken (66) ble født den 1 mai 1866 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han
giftet seg med Kristianna Bastiansdatter Fiksdal (506) den 7 nov 1892 i Fiksdal
kirke, Vestnes, Norge. Forlovere var Mads Olsen Fiksdalstrand og Nils Hansen
Fiksdal.
152 ix. Gjertrud Anna Andersdatter Nakken (67) ble født den 11 okt 1868 i Fiksdal,
Vestnes, Norge.
153 x. Beret Anna Andersdatter Nakken (68) ble født den 29 mar 1872 i Fiksdal, Vestnes,
Norge. Hun giftet seg med Ole Kristian Hansen Nørve (1613) den 9 des 1900 i
Ålesund, Møre og Romsdal, Norge. Forlovere var Knud K. Hungnæs, Molde og
Anton K. Hungnæs, Molde.
154 xi. Birgitta Andersdatter Nakken (69) ble født den 20 feb 1875 i Fiksdal, Vestnes,
Norge.

Generasjon 11

133. Johanne Kristine11 Andersdatter Nakken (60) (Anders10 Johnsen Nakken, Kristi9
Iversdatter Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås, Ingeborg6
Amundsdatter Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen
Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall
(Randell) ble født den 30 mar 1849 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun ble døpt den 13 mai 1849 i
Vestnes kirke, Norge. Hun giftet seg med Ole Nilsen Fiksdalstrand Bårdsnes (1575) den 17 jul 1881 i
Fiksdal kirke, Norge. Forlovere var Knut Hansen Vik og Anders Johnsen Nakken. Hun døde i 1934 i
Tomrefjord, Norge.
Hun og Ole Nilsen Fiksdalstrand Bårdsnes (1575) bodde mellom 1880 og 1933 på Nygård -
Langmyra, Tomrefjord, Norge.
Barn av Johanne Kristine11 Andersdatter Nakken (60) og Ole Nilsen Fiksdalstrand Bårdsnes
(1575) var:
155 i. Nils12 Olsen Fiksdalstrand (1577) ble født i 1878 i Vestnes, Norge.
156 ii. Anders Olsen Nygård Bårdsnes (1576) ble født den 28 aug 1881 i Fiksdal, Norge.
Han ble døpt den 25 sep 1881 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Anders Johnsen
Nakken, Hans Nilsen Fiksdal, Anders Andersen Nakken, Gjertrud Rasmusdatter
Nakken, Mali Hannibalsdatter Fiksdal og Lassina Olsdatter Fiksdalstrand.
157 iii. Ole Matias Olsen Nygård Bårdsnes (1578) ble født i 1883 i Tomrefjord, Norge.
158 iv. Sigvart Olsen Nygård Bårdsnes (1579) ble født i 1885 i Tomrefjord, Norge.
159 v. Gjertrud Anna Olsdatter Bårdsnes (1580) ble født den 22 feb 1888 i Tomrefjord,
Norge. Hun ble døpt den 6 mai 1888 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Rasmus
Andersen Nakken, Hans Andersen Nakken, Nils Kristiansen Baarsnes, Martha
Bastiansdatter Nakken, Gjertrudanna Andersdatter Nakken og Petrina Knutsdatter
Baarsnes.
160 vi. Olaf Olsen Nygård Bårdsnes (1581) ble født den 15 feb 1890 i Tomrefjord, Norge.
Han ble døpt den 4 mai 1890 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Iver Knutsen
Baarsnes, Johannes Olsen Baarsnes, Ole Kristiansen Baarsnes, Beret Larsdatter Lid,
Olina Jakobsdatter Baarsnes og Beret Andersdatter Nakken.

134. Rasmus11 Andersen Nakken (61) (Anders10 Johnsen Nakken, Kristi9 Iversdatter
Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås, Ingeborg6 Amundsdatter
Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten
Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble
født den 9 apr 1851 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han ble døpt den 11 mai 1851 i Vestnes kirke, Norge.
Faddere var: Hans Nilsen Fiksdal, Rasmus Olsen Nakken, Erik Madsen Ellingseter, Ingeborg
Hansdatter Fiksdal, Berit Christendatter Ellingseter, Gjertrud Johnsdatter Gjelsten. Han giftet seg
med Martha Birgitta Bastiansdatter Fiksdal (1573) i 1882 i Fiksdal, Norge. Han døde av
lungebetennelse den 4 des 1888 i Fiksdal, Vestnes, Norge, 37 år gammel.
Barn av Rasmus11 Andersen Nakken (61) og Martha Birgitta Bastiansdatter Fiksdal (1573) var:
161 i. Ingeborg Anna12 Rasmusdatter Fiksdal (1574) ble født den 8 jul 1882 i Fiksdal,
Norge. Hun ble døpt den 17 sep 1882 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Ole
Nilsen Bårdsnes, Gunder Monsen Tomren, Nils Andersen Nakken, Johanna
Andersdatter Bårdsnes, Kristianna Andersdatter Nakken, Kristianna Bastiansdatter
Fiksdal. Hun giftet seg med Lars Tøgersen Kronen (1582) den 2 jan 1902 i Fiksdal,
Norge.
Hun ble konfirmert den 3 okt 1897 i Fiksdal, Norge.
Barn av Rasmus11 Andersen Nakken (61) og Lassina Olsdatter Fiksdalsstrand (1799) var:
+ 162 i. Martha Bergitte12 Rasmusdatter Fiksdalsstrand (1798) ble født den 4 jun 1882 i
Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Johannes Kristoffer
Kristoffersen (1800) den 21 mai 1905 i Selje, Sogn og Fjordane, Norge.

136. Nils11 Andersen Nakken (25) (Anders10 Johnsen Nakken, Kristi9 Iversdatter
Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås, Ingeborg6 Amundsdatter
Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten
Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble
født den 10 sep 1856 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 9 nov 1856 i Vestnes
kirke, Norge. Han giftet seg med Ragnhild Jonsdatter Randen (26) den 22 apr 1884 i Fiksdal,
Vestnes, Norge. Forlovere var brudgommens far Anders Johnsen Nakken og Hans Nielsen Fiksdal. I
bygdebok for Vestnes står det at Ragnhild ble innført fra Rennebu til Fiksdal i 1872. Dette er feil i og
med at hun ankom Rennebu den 12 mar dette året. I Rennebu arbeidet hun som lejetøs hos det
barnløse ekteparet Anders Eriksen Herrem og Mille Olsdatter Refsnes, på garden Herrem, Sørstuggu.
Hennes søster Anne dro også dit, i 1879. Nils og Ragnhild giftet seg altså i april 1884. Da hadde de
allerede fått sitt første barn, Johan. De traff hverandre i sin tid på Åndalsnes, der Nils arbeidet i
militærleiren. Ragnhild og hennes bror Jon (skrev seg seinere som John) hadde gått fra Vågå ned
Romsdalen for å få seg arbeid på Åndalsnes. Dette kan ha vært i 1877 - 78, for i følge
Norddalsarkivet i Vågå flyttet Jon til Romsdal i januar 1878. Nils har fortalt at han seinere gikk på
frierføtter fra Åndalsnes - over Slådalsvegen, fra Lesja til Vågå. Han fortalte at han måtte såle om
skoene sine hos en skomaker. (Ref. Ragna Nakken Gjelsten). Han døde den 19 jan 1952 i Vestnes,
Møre og Romsdal, Norge, 95 år gammel.
Han ble konfirmert den 17 sep 1871 i Vestnes kirke, Norge. Fikk karakteren God kunnskap ved
konfirmasjonen. Han hadde adressen Veblungsnes(Setnesmoen militærleir), Grytten, Norge, den 29
jul 1882. Han og Ragnhild Jonsdatter Randen (26) bodde i 1886 på Gjerhaugen, Fiksdal, Møre og
Romsdal, Norge. Han og Ragnhild Jonsdatter Randen (26) bodde i 1900 på Gjerhaugen, Fiksdal,
Vestnes, Norge. Nils Andersen Nakken er i folketellingen for Vestnes 1900 registrert som selveier på
Nakken, Gjerhaugen. På garden bodde også hans kone Ragnhild Johnsdatter Nakken. Sønnen Johan,
fisker, bodde midlertidig i Ålesund, mens sønnen Anders og datteren Marie bodde hjemme. På
garden bodde også føderådsmann og -kone Anders Johnsen Nakken og Gjertrud Rasmusdatter
Nakken.
Barn av Nils11 Andersen Nakken (25) og Ragnhild Jonsdatter Randen (26) var:
+ 163 i. Johan12 Nilsen Nakken (23) ble født den 29 jul 1882 på Veblungsnes, Grytten i
Rauma, Møre og Romsdal, Norge. At Johan er født på Veblungsnes i Grytten tyder
på at Nils fortsatt arbeidet på kjøkkenet i militærleiren på Åndalsnes da han og
Ragnhild fikk det første barnet sitt. De var ikke gift på dette tidspunktet, så i
kirkebok for Grytten står Johan oppført som uægte. Han giftet seg med Kristianna
Ellingsdatter Nakken (24) den 21 jun 1903 i Fiksdal, Norge. Viet i Fiksdal kirke.
Han giftet seg med Karen Olivia Andreasdatter Sætremyr (251) den 18 jul 1942 i
Molde, Norge. Viet av Sorenskriveren i Romsdal. Andre ekteskap for begge to.
+ 164 ii. Anders Nilsen Nakken (30) ble født den 20 okt 1885 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han
giftet seg med Lovise Larsdatter Ellingseter (165) den 28 okt 1911 i Ålesund,
Norge. I kirkeboka er han skrevet inn som løsarbeider fra Vestnes og hun som
tjenestepike.
+ 165 iii. Marie Nilsdatter Nakken (31) ble født den 18 jul 1889 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Hun giftet seg med Georg (Geo) Larson (317) den 13 nov 1909 i Ortonville, Big
Stone County, Minnesota, USA.

138. Kristianna11 Andersen Nakken (64) (Anders10 Johnsen Nakken, Kristi9 Iversdatter
Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås, Ingeborg6 Amundsdatter
Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten
Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble
født den 3 aug 1861 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun giftet seg med Mads Olsen Fiksdalstrand (1583)
den 25 jun 1885 i Fiksdal, Norge. Hun døde i 1936 i Fiksdal, Norge.
Hun ble konfirmert den 24 sep 1876 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Barn av Kristianna11 Andersen Nakken (64) og Mads Olsen Fiksdalstrand (1583), alle født i
Fiksdal, Norge, var:
+ 166 i. Ole Mathias12 Madsen Fiksdalstrand (1584) ble født den 24 mar 1885. Han giftet
seg med Marte Severine Nilsdatter Kjempehol (1593) cirka 1912 i Fiksdal, Norge.
167 ii. Gjertrud Anna Madsdatter Fiksdalstrand (1585) ble født den 19 sep 1886. Hun ble
døpt den 24 okt 1886 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Johan Andersen Nakken,
Hans Andersen Nakken, Nils Børgesen Fiksdal, Gjertrud Rasmusdatter Nakken,
Lassina Rasmusdatter Fiksdalstrand og Ane Andersdatter Fiksdal. Hun døde den 12
sep 1887 i Fiksdal, Norge.
168 iii. Rasmus Madsen Fiksdalstrand (1586) ble født den 19 okt 1890. Han ble døpt den
28 des 1890 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Nils Andersen Nakken, Anders
Andersen Nakken, Bård Karlsen Fiksdal, Ragnhild Johnsdatter Nakken, Beret
Andersdatter Nakken og Ingeborg Knutsdatter Fiksdal.
169 iv. Marie Madsdatter Fiksdalstrand (1587) ble født den 9 okt 1892. Hun ble døpt den 6
nov 1892 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Ole A. Olsen Krogsgard, Nils Hansen
Fiksdal, Rasmus Andersen Nakken, Helga Larsdatter Krogsgard, Synnøve
Klausdatter Fiksdal og Lassina Joh. Fiksdal.
170 v. Inga Josefine Madsdatter Fiksdalstrand (1588) ble født den 9 jan 1895. Hun ble
døpt den 15 apr 1895 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Hans A. Fiksdal, Ole N.
Bårdsnes, Hans N. Fiksdal, Kristianna B. Fiksdal, Johane Andersdatter Bårdsnes og
Petrine L. Frostad. Hun døde den 15 sep 1908 i Fiksdal, Norge, 13 år gammel.
Begravet den 21 sep 1908.
171 vi. Birgitta Madsdatter Fiksdalstrand (1589) ble født den 21 feb 1897. Hun ble døpt
den 16 apr 1897 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Sivert S. Frostad, Lassina O.
Frostad, Stefan S. Fiksdal, Agnete O. Fiksdal, Bendik B. Fiksdal og Hanna H.
Fiksdal.
172 vii. Mads Alfred Madsen Fiksdalstrand (1590) ble født den 7 apr 1900. Han ble døpt
den 10 jun 1900 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Johan L. Fiksdal, Arne Olsen
Løvold, Annanias Andersen Nakken, Marit Pedersdatter Fiksdal, Kari Lassedatter
Løvold og Marta Rasmusdatter Fiksdalstrand.
173 viii. Kristine Beate Madsdatter Fiksdalstrand (1591) ble født den 19 nov 1902. Hun ble
døpt den 28 des 1902 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Ivar B. Fiksdalstrand,
Beret H. Fiksdalstrand, Anders Olsen Bårdsnes, Marta Amundsdatter Lid, Johan
Nilsen Nakken og Beret Knudsdatter Fiksdalstrand.
174 ix. Bella Regine Madsdatter Fiksdalstrand (1592) ble født den 12 jul 1904. Hun ble
døpt den 28 aug 1904 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Hans A. Nakken, Anders
A. Nakken, Mathias K. Fiksdal, Kristianna B. Fiksdal, Petrine Larsdatter Nakken og
Ellen Anne K. Fiksdal.

140. Hans11 Andersen Nakken (66) (Anders10 Johnsen Nakken, Kristi9 Iversdatter
Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås, Ingeborg6 Amundsdatter
Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten
Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble
født den 1 mai 1866 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han giftet seg med Kristianna Bastiansdatter Fiksdal
(506) den 7 nov 1892 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Forlovere var Mads Olsen Fiksdalstrand og Nils
Hansen Fiksdal. Han døde i 1937 i Fiksdal, Norge.
Han ble konfirmert den 25 sep 1881 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han og Kristianna Bastiansdatter
Fiksdal (506) bodde mellom 1892 og 1930 på garden Fiksdalslia II, Fiksdal, Norge.
Barn av Hans11 Andersen Nakken (66) og Andrina Johnsdatter Rekdal (1602) var:
175 i. Petrine12 Hansdatter Rekdal (1601) ble født utenfor ekteskap den 19 jun 1890 i
Fiksdal, Norge.
Barn av Hans11 Andersen Nakken (66) og Kristianna Bastiansdatter Fiksdal (506), begge født i
Fiksdal, Norge, var:
176 i. Bella Regine12 Hansdatter Nakken (1603) ble født den 22 jan 1894. Hun ble døpt
den 22 apr 1894 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Mads Olsen Fiksdalstrand, Ole
Hansen Fiksdal, Anders A. Nakken, Kristianna Fiksdalstrand, Ane Johansdatter
Fiksdal og Hanna Hansdatter Fiksdal. Hun døde den 30 nov 1900 i Fiksdal, Norge,
6 år gammel, av difteri. Begravet den 1 nov 1900.
+ 177 ii. Anders Hansen Nakken (1604) ble født den 6 jun 1899. Han giftet seg med Anna
Knutsdatter Brotvik (1605) i 1929 i Fiksdal, Norge.

Generasjon 12

162. Martha Bergitte12 Rasmusdatter Fiksdalsstrand (1798) (Rasmus11 Andersen Nakken,
Anders10 Johnsen Nakken, Kristi9 Iversdatter Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås,
Amund7 Torsteinsen Sørås, Ingeborg6 Amundsdatter Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4
Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født den 4 jun 1882 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Hun ble døpt den 13 aug 1882 i Fiksdal kirke, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Knud
Hansen Vik, Kristen Amundsen Lid, Mads Olsen Fiksdalsstrand, Martha Hansdatter Fiksdalsstrand,
Gjertrud Johansdatter Vik og Beret Olsdatter Lid. Hun giftet seg med Johannes Kristoffer
Kristoffersen (1800) den 21 mai 1905 i Selje, Sogn og Fjordane, Norge.
Hun ble konfirmert den 3 okt 1897 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Barn av Martha Bergitte12 Rasmusdatter Fiksdalsstrand (1798) og Johannes Kristoffer
Kristoffersen (1800), alle født på Lekanger, Selje, Møre og Romsdal, Norge, er:
178 i. Jonas Henrik Romandus13 Kristoffersen (1801) ble født den 22 apr 1908. Han ble
døpt den 31 mai 1908 i Selje, Møre og Romsdal, Norge.
179 ii. Ludvig Sivert Olai Kristoffersen (1802) ble født den 4 sep 1912. Han ble døpt den
20 okt 1912 i Selje, Møre og Romsdal, Norge.
180 iii. Haldis Kristoffa Kristoffersen (1803) ble født den 6 mai 1917. Hun ble døpt den 29
mai 1917 i Selje, Møre og Romsdal, Norge.

163. Johan12 Nilsen Nakken (23) (Nils11 Andersen Nakken, Anders10 Johnsen Nakken,
Kristi9 Iversdatter Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås,
Ingeborg6 Amundsdatter Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3
Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson
Rendall (Randell)) ble født den 29 jul 1882 på Veblungsnes, Grytten i Rauma, Møre og Romsdal,
Norge. At Johan er født på Veblungsnes i Grytten tyder på at Nils fortsatt arbeidet på kjøkkenet i
militærleiren på Åndalsnes da han og Ragnhild fikk det første barnet sitt. De var ikke gift på dette
tidspunktet, så i kirkebok for Grytten står Johan oppført som uægte. Han ble døpt den 3 aug 1882 på
Veblungsnes, Grytten i Rauma, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Ole Johannesen Alnæs, Ole
Andersen Pladsen, Ole Pedersen Kaaflot, Ingrid Hansdatter Remen og Ragnhild Ellefsdatter Pladsen,
alle bosatt på Veblungsnes. Han giftet seg med Kristianna Ellingsdatter Nakken (24) den 21 jun
1903 i Fiksdal kirke, Norge. Han giftet seg med Karen Olivia Andreasdatter Sætremyr (251) den 18
jul 1942 i Molde, Norge. Viet av Sorenskriveren i Romsdal. Andre ekteskap for begge to. Han døde
den 18 mai 1962 på Morks Minne sjukeheim, Sørneset, Ålesund, Norge, 79 år gammel. Han ble
gravlagt den 24 mai 1962 i Krematoriet, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge.
Han var fiskeskipper. Han ble konfirmert den 27 sep 1896 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Han bodde i 1900 i Ålesund, Norge. Var ugift fisker med base i Ålesund og var registrert i
folketellingen for Vestnes 1900 som midlertidig bosatt i byen. Han og Kristianna Ellingsdatter
Nakken (24) bodde mellom 1906 og 1925 i Gange Rolvsgate 3, i Misundhuset, på Aspøya, Ålesund,
Norge. Han var skatteliknet for kr. 840,- i inntekt i Ålesund den 31 des 1909. Han og Kristianna
Ellingsdatter Nakken (24) bodde mellom 1925 og 1938 i Giskegata 33, Ålesund, Norge. Han bodde
mellom 1938 og 1962 i Giskegata 33, Ålesund, Norge. Han var begravet i egen grav på Øvre
gravlund i Ålesund, men kisten ble flyttet til graven der hans første kone, Kristianna, var gravlagt.
Det skjedde den 5 sep 1979.
Barn av Johan12 Nilsen Nakken (23) og Kristianna Ellingsdatter Nakken (24) var:
+ 181 i. Erling13 Nakken (91) ble født den 2 sep 1903 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Han giftet seg med Elly Helga Moen (109) den 12 des 1931 i Ålesund kirke, Norge.
Forlovere var skipper Johan Nakken og husmor Inga Holmvik, sistnevnte med adr.
Keiser Wilhelmsgate 29.
+ 182 ii. Ragnhild Andrea Nakken (105) ble født den 1 jan 1905 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Hun giftet seg med Sigurd Engen (211) den 30 jul 1938 i Molde kirke,
Norge.
183 iii. Anna (Ann) Alette Nakken (92) ble født den 26 mai 1907 i Gange Rolvsgate 3,
Ålesund, Norge. Hun ble døpt den 16 jun 1907 i Ålesund, Norge. Faddere var
hotelltjener Ole Nørve og hustru Beret Anna (søster av Nils Anderson Nakken),
fisker Elias Ellingson Nakken, pige Johanne Randen (datter av John Randen i
Ålesund, bror til Ragnhild) og smed Severin ??? Hun giftet seg med Harald Sigurd
Silseth (193) den 18 sep 1937 i Ålesund, Norge. Bryllup i Yngre Handelsstands
Forening i Einarvikgata. Hun døde den 5 sep 1991 i Ålesund, Norge, 84 år gammel.
Ann døde på Åse sjukehjem av kreft. Hun hadde et ganske smertefullt sjukeleie mot
slutten.
Hun og Harald Sigurd Silseth (193) bodde den 18 sep 1937 i Trondheim. Harald
fikk arbeid i Televerket. Hun og Harald Sigurd Silseth (193) bodde i 1952 på Hisøy,
Arendal, Norge. Harald fikk der ny jobb i Televerket. Hun bodde i 1978 på
Fredsberg, Ålesund. Hun og Harald Sigurd Silseth (193) hadde ingen barn.
+ 184 iv. Jenny Nelly Kaspara Nakken (3) ble født den 29 jul 1910 i Gange Rolvsgate 3,
Ålesund, Norge. Hun giftet seg med Harry Aspen Engvik (2) den 21 aug 1943 i
Ålesund, Norge. Bryllupet ble feiret i Harry sitt barndomshjem i Øvre Strandgate
21. Forlovere var Anberg Ellingsen, som var Harry sin arbeidsgiver og læremester i
billakkering og bilreparasjoner, og brudgommens mor, Olga Engvik. Jenny og
Harry Aspen Engvik (2) ble skilt den 3 aug 1961.
+ 185 v. Nils Edvin Nakken (106) ble født den 17 jun 1913 i Gange Rolvsgate 3, Ålesund,
Norge. Han giftet seg med Nelly Johanne Olsen (107) den 26 apr 1938 i Ålesund,
Norge. Forlovere var kassefabrikant Nils Strømmen, Skodje og frk. Vally
Gustavson, sistnevnte med adr.: Turnhallen, Ålesund. Han giftet seg med Henny
Oksnes (108) den 10 okt 1955 i Ålesund, Norge.
Det var ingen barn etter Johan12 Nilsen Nakken (23) og Karen Olivia Andreasdatter Sætremyr
(251).

164. Anders12 Nilsen Nakken (30) (Nils11 Andersen Nakken, Anders10 Johnsen Nakken,
Kristi9 Iversdatter Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås,
Ingeborg6 Amundsdatter Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3
Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson
Rendall (Randell)) ble født den 20 okt 1885 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han ble døpt den 24 jan 1886
i Fiksdal, Vestnes, Norge. Faddere var Rasmus Andersen Nakken, Niels Børresen Fiksdal, Hans
Amundsen Fiksdal, Martha Bastiansdatter Nakken, Gjertrudanna Andersdatter Nakken, Brit
Amundsdatter Fiksdal. Han giftet seg med Lovise Larsdatter Ellingseter (165) den 28 okt 1911 i
Ålesund, Norge. I kirkeboka er han skrevet inn som løsarbeider fra Vestnes og hun som tjenestepike.
Han døde den 6 des 1967 i Fiksdal, Vestnes, Norge, 82 år gammel. Han ble gravlagt den 12 des 1967
i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Han var gardbruker på Gjerhaugen i Fiksdal. Han ble konfirmert den 30 sep 1900 i Fiksdal,
Vestnes, Norge. Fikk karakteren 3- ved konfirmasjonen.
Barn av Anders12 Nilsen Nakken (30) og Lovise Larsdatter Ellingseter (165), alle født i Fiksdal,
Vestnes, Norge, var:
186 i. Lilly Marie13 Nakken (166) ble født den 15 sep 1912. Hun ble døpt den 10 nov
1912 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Faddere: Ingebrigt og Ane A. Sækkesæter, Nils A.
Nakken, Gjertrud Anna A. Nakken, Ole L. Ellingsæter, Anna L. Ellingsæter. Hun
giftet seg med John Arnljot Bjørlykhaug (458) den 16 apr 1960 i Ålesund, Norge.
Hun døde den 26 jan 1989 i Vestnes, Norge, 76 år gammel. Begravet i Fiksdal.
Hun var syerske. Hun og John Arnljot Bjørlykhaug (458) hadde ingen barn.
+ 187 ii. Norvald Ragnar Nakken (167) ble født den 19 jun 1914. Han giftet seg med Thea
Kornelia Blindheim (455) den 12 okt 1941 i Ålesund, Norge. Viet i Borgund kirke.
+ 188 iii. Paula Nakken (168) ble født den 31 mar 1916. Hun giftet seg med Einar Øyen (453)
den 22 jun 1940 i Vestnes kirke, Norge.
+ 189 iv. Anna Nakken (169) ble født den 4 mai 1918. Hun giftet seg med Gunvald Svenson
(450) den 12 okt 1940 Vestnes kirke, Norge.
190 v. Lydia Solveig Nakken (170) ble født den 10 mar 1920. Hun ble døpt den 9 mai
1920 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun giftet seg med Oskar Leo Helset (445) den 7
okt 1944 i Fiksdal kirke, Vestnes, Norge.
Hun og Oskar Leo Helset (445) hadde ingen barn. Hun bodde i 2005 i
Tomrefjord, Vestnes, Norge.
+ 191 vi. Ragna Nakken (171) ble født den 12 jan 1923. Hun giftet seg med Gunnar Pederson
Gjelsten (172) den 16 okt 1948 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
+ 192 vii. Mary Astrid Nakken (446) ble født den 12 sep 1927. Hun giftet seg med Kjell
Pettersen (447) den 5 mar 1949 på Raufoss, Norge. Viet i Raufoss kirke.

165. Marie12 Nilsdatter Nakken (31) (Nils11 Andersen Nakken, Anders10 Johnsen Nakken,
Kristi9 Iversdatter Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås,
Ingeborg6 Amundsdatter Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3
Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson
Rendall (Randell)) ble født den 18 jul 1889 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun ble døpt i fiksdal kirke
den 11 aug 1889. Faddere var Elias Iversen Nakken, Hans Andersen Nakken, Gunnar Andersen
Nakken, Marie Martinusdatter Nakken, Beret Olsdatter Eidhammer og Gjertrud Rasmusdatter
Nakken. Hun giftet seg med Georg (Geo) Larson (317) den 13 nov 1909 i Ortonville, Big Stone
County, Minnesota, USA. Hun døde den 6 aug 1982 på Eitel hospital, Minneapolis, Hennepin,
Minnesota, USA, 93 år gammel av hjertesvikt.
Hun ble konfirmert den 23 okt 1904 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Fikk karakteren 2,5 ved
konfirmasjonen. Hun utvandret den 26 mai 1909 fra Fiksdal, Vestnes, Norge, til Minnesota, USA.
Hennes tante Marie Randen Boe og dennes barn dro til Minnesota i begynnelsen av mai samme året.
Hun innvandret den 12 jun 1909 til Appleton, Swift county, Minnesota, USA. Hun var passasjer på
amerikabåten Baltic i juni 1909 og ankom til New York fra Liverpool i England. Ble beskrevet i
skipspapirene som lys blond, blå øyne og ved god helse. Oppgav faren Nils Nakken, Vestnes,
Fiksdal, Romsdalen som nærmeste pårørende. Hun hadde 50 norske kroner ved ankomsten. Hun
oppgav å skulle til sitt søskenbarn Sylfest Boe i Appleton, Minnesota ved ankomsten den 12 jun
1909. Hun og Georg (Geo) Larson (317) bodde den 19 apr 1910 i Artichoke, Big Stone, Minnesota,
USA. Hun og Georg (Geo) Larson (317) bodde i 1913 i Little Falls, Mille Lacs, Minnesota, USA.
Hun og Georg (Geo) Larson (317) bodde i 1919 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA.
Barn av Marie12 Nilsdatter Nakken (31) og Georg (Geo) Larson (317) var:
+ 193 i. Anna Josephine13 Larson (362) ble født den 17 jun 1910 i Ortonville, Big Stone,
Minnesota, USA. Hun giftet seg med Emil Anderson (765) i 1936 i Minnesota,
USA.
+ 194 ii. Helmer Larson (359) ble født den 5 apr 1912 i Ortonville, Big Stone, Minnesota,
USA. Han giftet seg med Bernice Hartzie (908) i 1936 i Minnesota, USA.
+ 195 iii. Ruth Larson (350) ble født den 18 nov 1913 i Little Falls, Mille Lacs, Minnesota,
USA. Hun giftet seg med Alvin Rudolph Oberg (1344) cirka 1930 i Mille Lacs,
Minnesota, USA. Hun og Alvin Rudolph Oberg (1344) ble skilt den 1 mai 1964 i
Minnesota, USA.
+ 196 iv. Richard Martin Larson (360) ble født den 4 des 1915 i Little Falls, Minnesota, USA.
Han giftet seg med Mary Ritchie (739) før 1938 i Isle, Minnesota, USA.
+ 197 v. Clara Mildred Larson (325) ble født den 7 des 1917 i Isle, Mille Lacs, Minneapolis,
USA. Hun giftet seg med Joe Gratton (første ektemann) (326) før 1939 i Minnesota,
USA. Hun giftet seg med Ted Vogel (andre ektemann) (327) etter 1940 i
Minnesota, USA.
+ 198 vi. Margaret Ida (Jonny) Larson (361) ble født den 30 jan 1920 i Isle, Mille Lacs,
Minnesota, USA. Hun giftet seg med Harry Audrey Kelly (1649) før 1943 i
Minnesota, USA. Hun giftet seg med Roger Bowles (1914) i 1952 i Falfurias,
Texas, USA. Hun giftet seg med Don Barrent (1915) etter 1953 i USA.
199 vii. Thorvald Alfred Marius (Tubby) Larson (348) ble født i mar 1922 i Isle, Mille lacs,
Minnesota, USA. Han døde den 16 jul 1927 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA, 5
år gammel, i en fyrverkeriulykke.
+ 200 viii. Delores May (Lolly) Larson (349) ble født den 1 mai 1929 i Isle, Mille Lacs,
Minnesota, USA. Hun giftet seg med John Martin Thorbjorn Sutherland (480) den 9
sep 1945 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA.
+ 201 ix. Robert "Bob" Nolan Larson (363) ble født den 23 aug 1932 i Isle, Mille Lacs,
Minnesota, USA. Han giftet seg med Anita Marie Salverda (822) den 8 sep 1951 i
McGrath, Aitkin, Minnesota, USA.

166. Ole Mathias12 Madsen Fiksdalstrand (1584) (Kristianna11 Andersen Nakken, Anders10
Johnsen Nakken, Kristi9 Iversdatter Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7
Torsteinsen Sørås, Ingeborg6 Amundsdatter Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4
Amundsen Nakken, Amund3 Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik,
Adelsmann1 Tomasson Rendall (Randell)) ble født den 24 mar 1885 i Fiksdal, Norge. Han ble døpt
den 25 jun 1885 i Fiksdal kirke, Norge. Faddere var Ole Olsen Fiksdalstrand, Ole Andreas Olsen
Fiksdalstrand, Nils Eriksen Daugstad, Martha Hansdatter Fiksdalstrand, Beret Olsdatter Lid og
Gjertrud Anna Andersdatter Nakken. Han giftet seg med Marte Severine Nilsdatter Kjempehol
(1593) cirka 1912 i Fiksdal, Norge.
Barn av Ole Mathias12 Madsen Fiksdalstrand (1584) og Marte Severine Nilsdatter Kjempehol
(1593) var:
202 i. Ragna13 Olsdatter Fiksdalstrand (1594) ble født den 10 jun 1913 i Fiksdal, Norge.
203 ii. Klara Olsdatter Fiksdalstrand (1595) ble født den 28 feb 1917 i Fiksdal, Norge.
+ 204 iii. Nils Olsen Fiksdalstrand (1596) ble født i 1922 i Fiksdal, Norge. Han giftet seg med
Agnes Hansdatter Svedhaug (1597) i 1945 i Fiksdal, Norge.

177. Anders12 Hansen Nakken (1604) (Hans11 Andersen Nakken, Anders10 Johnsen Nakken,
Kristi9 Iversdatter Fiksdalstrand, Margrete8 Amundsdatter Sørås, Amund7 Torsteinsen Sørås,
Ingeborg6 Amundsdatter Nakken, Amund5 Tomassen Nakken, Tomas4 Amundsen Nakken, Amund3
Tomassen Gjelsten Nakken, Adelsmann2 Johnsson Randell Spjelkavik, Adelsmann1 Tomasson
Rendall (Randell)) ble født den 6 jun 1899 i Fiksdal, Norge. Han ble døpt den 6 aug 1899 i Fiksdal
kirke, Norge. Faddere var Nils H. Fiksdal, Ole L. Eidhammer, Johan Nilsen Nakken, Synnøve
Klausdatter Fiksdal, Gjertrud H. Eidhammer og Gjertrud Anne Andersen Nakken. Han giftet seg
med Anna Knutsdatter Brotvik (1605) i 1929 i Fiksdal, Norge.
Hans navn ble cirka 1930 offisielt endret til Lien (1604). Han bodde mellom 1930 og 1962 på
Lien, Fiksdal, Norge.
Barn av Anders12 Hansen Nakken (1604) og Anna Knutsdatter Brotvik (1605), begge født i
Fiksdal, Norge, er:
205 i. Hans13 Andersen Lien (1606) ble født i 1930.
+ 206 ii. Kåre Andersen Lien (1607) ble født i 1936. Han giftet seg med Oddhild Olsdatter
Eidhammer (1608) i 1956 i Fiksdal, Norge.------------------------------

Videre etterslekt er ikke tilgjengelig på nett. Kontakt eventuelt Roger Johan Engvik.

Utskrevet: 27 mar 2008
Utarbeidet av: Roger Johan Engvik