Etterslekt av Arne Syversen Råstad (550)
slekta til Ragnhild Jonsdatter Randen

Generasjon 1


1. Arne1 Syversen Råstad (550) ble født cirka 1625 i Vågå, Norge. Han giftet seg med Beret
Johannesdatter Blesom (551) i Vågå, Norge. Han døde i 1694 i Vågå, Norge.
Barn av Arne1 Syversen Råstad (550) og Beret Johannesdatter Blesom (551) var:
+ 2 i. Syver2 Arnesen Råstad (549) ble født cirka 1655 i Vågå, Oppland, Norge.

Generasjon 2

2. Syver2 Arnesen Råstad (549) (Arne1 Syversen Råstad) ble født cirka 1655 i Vågå, Oppland,
Norge. Han døde etter 27 mai 1723 i Vågå, Oppland, Norge.
Barn av Syver2 Arnesen Råstad (549) omfatter:
+ 3 i. Arne3 Syversen Råstad (548) ble født cirka 1694 i Vågå, Norge. Han giftet seg med
Åste Jonsdatter (2395) cirka 1735 i Vågå, Oppland, Norge.

Generasjon 3

3. Arne3 Syversen Råstad (548) (Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født cirka
1694 i Vågå, Norge. Han giftet seg med Åste Jonsdatter (2395) cirka 1735 i Vågå, Oppland, Norge.
Barn av Arne3 Syversen Råstad (548) og Åste Jonsdatter (2395) var:
+ 4 i. Jon4 Arnesen Råstad (544) ble født i 1736 i Vågå, Norg

Generasjon 4


4. Jon4 Arnesen Råstad (544) (Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen
Råstad) ble født i 1736 i Vågå, Norge. Han giftet seg med Rønnog Jonsdatter Storrvik (545) den 5
nov 1761 i Vågå, Norge. Han døde den 28 mar 1824 på Råstad, Vågå, Oppland, Norge. Han ble
gravlagt den 14 apr 1824 i Vågå, Oppland, Norge.
Barn av Jon4 Arnesen Råstad (544) og Rønnog Jonsdatter Storrvik (545), alle født i Vågå,
Oppland, Norge, var:
5 i. Aaste5 Jonsdatter Råstad (2330) ble født i des 1761. Hun ble døpt den 13 des 1761 i
Vågå, Oppland, Norge.
6 ii. Arne Jonsen Råstad (2331) ble født i 1763. Han ble døpt den 6 mar 1763 i Vågå,
Oppland, Norge.
7 iii. John Jonsen Råstad (2332) ble født i 1765. Han døde i mai 1771 i Vågå, Oppland,
Norge.
8 iv. Ranney Jonsdatter Råstad (2333) ble født i 1768. Hun ble døpt den 28 feb 1768 i
Vågå, Oppland, Norge.
9 v. Knut Jonsen Råstad (2334) ble født i 1771. Han ble døpt den 24 mar 1771 i Vågå,
Oppland, Norge.
10 vi. Ragnhild Jonsdatter Råstad (2335) ble født i 1774. Hun ble døpt den 25 mar 1774 i
Vågå, Oppland, Norge.
11 vii. Kari Jonsdatter Råstad (2336) ble født i 1777. Hun ble døpt den 20 apr 1777 i Vågå,
Oppland, Norge.
12 viii. Syver Jonsen Råstad (2337) ble født i 1780. Han ble døpt den 27 feb 1780 i Vågå,
Oppland, Norge.
13 ix. Ole Jonsen Råstad (2338) ble født i 1783. Han ble døpt den 13 apr 1783 i Vågå,
Oppland, Norge.
+ 14 x. Anne Jonsdatter Råstad (34) ble født i 1786. Hun giftet seg med Jon Arnesen
Synsliene Randen (33) den 13 des 1825.
15 xi. John Jonsen Råstad (2339) ble født i 1790. Han ble døpt den 20 apr 1790 i Vågå,
Oppland, Norge.

Generasjon 5


14. Anne5 Jonsdatter Råstad (34) (Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen
Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født i 1786 i Vågå, Oppland, Norge. Hun ble døpt den 19 nov
1786 i Vågå, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Jon Arnesen Synsliene Randen (33) den 13 des
1825. Hun døde den 9 mar 1867 på Randen, Vågå, Oppland, Norge. Hun ble gravlagt den 23 mar
1867 i Vågå, Oppland, Norge.
Barn av Anne5 Jonsdatter Råstad (34) og Hans Hansen Sandvigen (547) var:
16 i. Hans6 Hansen (546) ble født den 11 des 1819 i Vågå, Norge.
Han ble konfirmert den 15 mar 1836 i Vågå, Norge. Hans bodde på Randen søre
sammen med sin mor og hennes mann John Arnesen Randen.
Barn av Anne5 Jonsdatter Råstad (34) og Jon Arnesen Synsliene Randen (33) var:
+ 17 i. Rønnog6 Jonsdatter Randen (48) ble født den 6 sep 1825 i Vågå, Norge. Hun var
samboer med Ola Pederson Skultbakken enkemann (49).
+ 18 ii. Jon Jonsen Randen (27) ble født den 19 jul 1831 på Søre Randen husmannsplass,
Vågå, Norge. Han giftet seg med Mari Johannesdotter Haugen (28) den 15 jun 1854
i Vågå, Oppland, Norge. Han giftet seg med Thora Hansdotter Flatmoen (45) den
21 nov 1865. Andre ekteskap. Han giftet seg med Guri Pålsdatter Rusten (51) den
31 okt 1893. Tredje ekteskap.

Generasjon 6


17. Rønnog6 Jonsdatter Randen (48) (Anne5 Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3
Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født den 6 sep 1825 i Vågå,
Norge. Hun giftet seg med Ola Pederson Skultbakken enkemann (49). samboerskap.
Barn av Rønnog6 Jonsdatter Randen (48) og Ola Pederson Skultbakken enkemann (49), alle født i
Vågå, Norge, var:
19 i. Ragnhild7 Olsdatter Skultbakken (321) ble født den 19 des 1856.
Hun var meldt utflyttet til Rennebu for å tjene den 26 mai 1875.
20 ii. Anne Olsdatter Skultbakken (322) ble født den 19 jun 1859. Hun ble døpt den 25
sep 1859 i Vågå, Oppland, Norge.
Hun var meldt utflyttet til Rennebu for å tjene den 26 mai 1875. Hun var meldt
utflyttet til Hønefoss den 3 mai 1884.
21 iii. Ola Olson Skultbakken (323) ble født den 10 sep 1863.
Han var meldt utflyttet til Kristiania i 1889.
22 iv. Knut Olson Skultbakken (324) ble født den 7 apr 1872.

18. Jon6 Jonsen Randen (27) (Anne5 Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen
Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født den 19 jul 1831 på Søre Randen
husmannsplass, Vågå, Norge. Han ble døpt den 24 jul 1831 i Vågå, Norge. Faddere var Anders
Axelsen, Siver Storvig, John Lillesæter, Gunild Valde og Ragnild Svare. Han giftet seg med Mari
Johannesdotter Haugen (28) den 15 jun 1854 i Vågå, Oppland, Norge. Han giftet seg med Thora
Hansdotter Flatmoen (45) den 21 nov 1865. Andre ekteskap. Han giftet seg med Guri Pålsdatter
Rusten (51) den 31 okt 1893. Tredje ekteskap. Han døde den 11 feb 1902 på Randen, Vågå,
Oppland, Norge, 70 år gammel. Død av astma. Han ble gravlagt den 21 feb 1902 i Vågå, Oppland,
Norge.
Han var Soldat, vegarbeider og husmann. Han og Thora Hansdotter Flatmoen (45) bodde i 1866
på Randen søndre, Vågå, Oppland, Norge. På garden bodde også hans far og mor, Jon Arnesen og
Anne Johnsdatter. Han og Guri Pålsdatter Rusten (51) bodde i 1900 på Randen søre, husmansplass,
Vågå, Norge. Randen husmannsplass lå under gard nr. 83 ( i følge folketellingen 1900), Visted
nordre. Garden var eiet av Johannes Paulsen og Gunnhild Iversdatter, og huset 21 personer. John
bodde der sammen med sin tredje kone Guri P.( Rusten) Randen og sønnen Ole J. Randen, var
husmann med jord, dyrket korn, poteter og hadde noen husdyr.
Barn av Jon6 Jonsen Randen (27) og Mari Johannesdotter Haugen (28), alle født i Vågå, Oppland,
Norge, var:
+ 23 i. Jon7 Jonsen Randen d.y. (29) ble født den 21 sep 1853. Han giftet seg med Pauline
Amundsdatter Dokken (50) den 23 nov 1881 i Ålesund, Møre og Romsdal, Norge.
+ 24 ii. Ragnhild Jonsdatter Randen (26) ble født den 24 jan 1856. Hun giftet seg med Nils
Andersen Nakken (25) den 22 apr 1884 i Fiksdal, Vestnes, Møre og Romsdal,
Norge. Forlovere var brudgommens far Anders Johnsen Nakken og Hans Nielsen
Fiksdal. I bygdebok for Vestnes står det at Ragnhild ble innført fra Rennebu til
Fiksdal i 1872. Dette er feil i og med at hun ankom Rennebu den 12 mar dette året. I
Rennebu arbeidet hun som lejetøs hos det barnløse ekteparet Anders Eriksen Herrem
og Mille Olsdatter Refsnes, på garden Herrem, Sørstuggu. Hennes søster Anne dro
også dit i 1879. Nils og Ragnhild giftet seg altså i april 1884. Da hadde de allerede
fått sitt første barn, Johan. De traff hverandre i sin tid på Åndalsnes, der Nils
arbeidet i militærleiren. Ragnhild og hennes bror John hadde gått fra Vågå ned
Romsdalen for å få seg arbeid på Åndalsnes. Dette kan ha vært i 1877 - 78, for i
følge Norddalsarkivet i Vågå flyttet John til Romsdal i januar 1878. Nils har fortalt
at han seinere gikk på frierføtter fra Åndalsnes - over Slådalsvegen, fra Lesja til
Vågå. Han fortalte at han måtte såle om skoene sine hos en skomaker. (Ref. Ragna
Nakken Gjelsten).
+ 25 iii. Anne Jonsdatter Randen (32) ble født den 16 sep 1859.
Barn av Jon6 Jonsen Randen (27) og Thora Hansdotter Flatmoen (45) var:
+ 26 i. Hans7 Jonsen Randen (46) ble født utenfor ekteskap den 27 okt 1854 på Lyeneie,
Vågå, Oppland, Norge. Hans fødes utenfor ekteskap med Thora som mor når Jon er
gift med Mari. Hans giftet seg med Mari Ivarsdotter Strandstugun (53) den 31 mai
1883 på Vågå, Oppland, Norge.
+ 27 ii. Mari Jonsdotter Randen (47) ble født utenfor ekteskap den 2 nov 1862 i Vågå,
Oppland, Norge. Hun giftet seg med Iver Sølfestson Bø (54) den 22 okt 1885 i
Vågå, Oppland, Norge.
Barn av Jon6 Jonsen Randen (27) og Guri Pålsdatter Rusten (51) var:
+ 28 i. Ole7 Jonsen Randen (52) ble født den 21 jan 1894 på Randen, Vågå, Oppland,
Norge. Han giftet seg med Margit Bertha Olsen Brådal (1410) den 13 aug 1921 i
Nittedal, Norge. Forlovere var stenhugger Mons Olausen Bergli, Bergli, Nittedal og
fru Maren Olsen Bergli.

Generasjon 7

23. Jon7 Jonsen Randen d.y. (29) (Jon6 Jonsen Randen, Anne5 Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen
Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født den 21 sep
1853 i Vågå, Oppland, Norge. Han ble døpt den 16 okt 1853 i Vågå, Oppland, Norge. Faddere var
Arne Christensen Teigpladsen, Knud Jacobsen Sagsletten, Ole Pedersen Lien, Ragnhild
Johannesdatter Teigpladsen og Gunild Johannesdatter Hougen. Han giftet seg med Pauline
Amundsdatter Dokken (50) den 23 nov 1881 i Ålesund, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 30
jan 1929 i Ålesund, Norge, 75 år gammel. Fikk slag. Han ble gravlagt den 5 feb 1929 i Ålesund,
Norge. Begravet på Øvre gravlund.
Han ble konfirmert den 9 okt 1870 i Vågå, Oppland, Norge. Han bodde den 27 jun 1871 i
Ålesund, Norge. Han bodde den 30 jan 1878 i Romsdal. Han innvandret i 1880 til Ålesund, Norge.
Han var steinarbeider i 1880. Han og Pauline Amundsdatter Dokken (50) bodde i 1900 i
Lihauggaten 13, Ålesund, Norge. I følge folketellingen 1900 bodde John Johnsen Randen, bror til
Ragnhild, i Lihauggata 13, en skolebygning som også var bolighus. Høgsets hus. Han skreiv nå
navnet sitt med h, John. Han og familien var ofte på ferie hos familie i Fiksdal utover i 1900-årene.
Han var lagerekspeditør, kaiarbeider etter 1900. Han og Pauline Amundsdatter Dokken (50) bodde i
1911 i Tollbugaten 8, Ålesund, Norge. Han var å finne på reise fra Ålesund til Appleton, Minnesota
USA for å besøke sine søsken den 29 apr 1911. Sammen med ham reiste hans søster Ragnhild, som
var gift med Nils Anderson Nakken i Fiksdal, og hun ble i USA, mens John returnerte samme år som
de dro. De reiste med linje Kvite Stjerne den 29 apr 1911. Han og Pauline Amundsdatter Dokken
(50) bodde mellom 1925 og 1929 i Kipervikgata 2, Ålesund, Norge.
Barn av Jon7 Jonsen Randen d.y. (29) og Pauline Amundsdatter Dokken (50) var:
+ 29 i. Johanne (Hanne) Amalie Jensine8 Randen (229) ble født den 26 jul 1884 i Ålesund,
Norge. Hun giftet seg med Jakob Andreas Johansen Fiksdal (318) før 1914 i
Ålesund?, Norge.
30 ii. Thorvald Alfred Marius Randen (230) ble født den 30 nov 1886 i Ålesund, Møre og
Romsdal, Norge. Han ble døpt den 30 jan 1887 i Ålesund, Norge. I Ålesund kirke.
Faddere var steinarbeider Amund Dokken med hustru Johanne Pedersdatter,
skredder Knud Almaas, pike Marie Larsdatter Grøvig og ungkar Peter Amundsen
Dokken. Han døde den 31 des 1916 i Ålesund, Møre og Romsdal, Norge, 30 år
gammel. Død av tuberkulose. Han ble gravlagt den 6 jan 1917 i Ålesund, Møre og
Romsdal, Norge.
Han var Ugift sjømann og sjåfør. Han ble konfirmert den 14 apr 1901 i Ålesund,
Møre og Romsdal, Norge.
31 iii. Jenny Petrine Randen (231) ble født den 25 nov 1891 i Ålesund, Norge. Hun ble
døpt den 26 des 1891 i Ålesund, Norge.. Ålesund kirke. Faddere var kjøpmann
Julius Revold og hustru Johanne, handelsbetjent Olaf Steen og hustru, pike Anna
Dokken. Hun døde den 31 aug 1972 i Ålesund, Norge, 80 år gammel. Begravet på
Øvre gravlund sammen med foreldrene.
Hun bodde mellom 1925 og 1926 i Kipervikgaten 2, Ålesund, Norge. Hun hadde
ingen barn.
32 iv. Arvid Peder Andreas Randen (232) ble født den 6 mar 1896 i Ålesund, Norge. Han
ble døpt den 6 apr 1896 i Ålesund, Norge. Faddere var kone M. Gabrielsen,
steinarbeider Amund Dokken og hustru, handelsmann Iver Ristesund. Han giftet
seg med Karoline "Kalla" Spjelkavik (347) den 26 des 1934 i Ålesund, Norge. Han
døde den 24 jan 1960 i Ålesund, Norge, 63 år gammel. Begravet på Øvre gravlund.
Han var kaiarbeider. Han bodde mellom 1925 og 1926 i Kipervikgaten 2,
Ålesund, Norge. Han og Karoline "Kalla" Spjelkavik (347) hadde ingen barn.
33 v. Dagny Kaspara Randen (233) ble født den 28 aug 1898 i Ålesund, Norge. Hun ble
døpt den 9 okt 1898 i Ålesund, Norge. Faddere var barnets foreldre, enke Karen
Tøssebro, pige Johanne Johnsen og graver Taude. Hun døde den 25 nov 1906 i
Ålesund, Norge, 8 år gammel. Død av hjernebetennesle. Hun ble gravlagt den 1 des
1906 i Ålesund, Norge.
Hun bodde i 1900 på Lihauggata 13, Ålesund, Norge. bodde sammen med
foreldrene.

24. Ragnhild7 Jonsdatter Randen (26) (Jon6 Jonsen Randen, Anne5 Jonsdatter Råstad, Jon4
Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født
den 24 jan 1856 i Vågå, Oppland, Norge. Hun ble døpt den 24 feb 1856 i Vågå, Oppland, Norge.
Faddere var John Olsen Visdahl, Ole Pedersen Skultbakken, Thor Johannessen Hougen, Anne
Rasmusdatter Hougen og Gunhild Johannesdatter Hougen. Hun giftet seg med Nils Andersen
Nakken (25) den 22 apr 1884 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Forlovere var brudgommens far Anders
Johnsen Nakken og Hans Nielsen Fiksdal. I bygdebok for Vestnes står det at Ragnhild ble innført fra
Rennebu til Fiksdal i 1872. Dette er feil i og med at hun ankom Rennebu den 12 mar dette året. I
Rennebu arbeidet hun som lejetøs hos det barnløse ekteparet Anders Eriksen Herrem og Mille
Olsdatter Refsnes, på garden Herrem, Sørstuggu. Hennes søster Anne dro også til Rennebu i 1879.
Nils og Ragnhild giftet seg altså i april 1884. Da hadde de allerede fått sitt første barn, Johan. De
traff hverandre i sin tid på Åndalsnes, der Nils arbeidet i militærleiren. Ragnhild og hennes bror John
hadde gått fra Vågå ned Romsdalen for å få seg arbeid på Åndalsnes. Dette kan ha vært i 1877 - 78,
for i følge Norddalsarkivet i Vågå flyttet John til Romsdal i januar 1878. Nils har fortalt at han
seinere gikk på frierføtter fra Åndalsnes - over Slådalsvegen, fra Lesja til Vågå. Han fortalte at han
måtte såle om skoene sine hos en skomaker. (Ref. Ragna Nakken Gjelsten). Hun døde den 9 jan
1948 på Isle, Minnesota, USA, 91 år gammel.
Hun innvandret i 1883 til Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hennes navn som gift var
Andersen Nakken (26) etter jun 1884. Hun og Nils Andersen Nakken (25) bodde i 1886 på
Gjerhaugen, Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun og Nils Andersen Nakken (25) bodde i 1900 på
Gjerhaugen, Fiksdal, Vestnes, Norge. Nils Andersen Nakken var i folketellingen for Vestnes 1900
registrert som selveier på Nakken, Gjerhaugen. På garden bodde også hans kone Ragnhild
Johnsdatter Nakken. Sønnen Johan, fisker, bodde midlertidig i Ålesund, mens sønnen Anders og
datteren Marie bodde hjemme. På garden bodde også føderådsmann og -kone Anders Johnsen
Nakken og Gjertrud Rasmusdatter Nakken. Ragnhild bodde i 1908 på Garden Bakken, Vestnes,
Møre og Romsdal, Norge. Hun var på reise fra Fiksdal til Appleton, Minnesota USA for å besøke
søsken 29 apr 1911. Hun reiste sammen med sin bror John som bodde i Ålesund den 29 apr 1911.
Hun var registrert som passasjer ombord i amerikabåten Cymric ut fra Liverpool i England. Contract
ticket No 4496. Det sies at hun ble syk mens hun var i USA, slik at hun ikke kunne reise hjem som
planlagt. Hun ble i USA til sin død. Ragnhild og John reiste med Kvite Stjerne-linjen. Ragnhild ble i
USA fordi livet i Fiksdal var blitt håpløst for henne. Hun hadde i flere år bodd på andre garder enn
Gjerhaugen Nakken. Årsaken var at hun hadde en svigermor, Gjertrud Rasmusdatter Fiksdal, som var
"et troll". Når Nils var på fiske for å fø familien som attåtnæring til garden arbeidet Ragnhild på
gardene i Fiksdal med bakst, vask, sætrebudeie osv. Hun var et arbeidsjern. Men Nils trodde på sin
mor og livet på Gjerhaugen ble vanskelig for Ragnhild. Hun flyttet fra garden og bodde hos andre
helt til hun i 1911 dro til Minnesota. Da hun døde satte Nils og familien i Fiksdal inn dødsannonse i
Sunnmørsposten.
Ragnhilds datter Marie bodde også i Minnesota USA. Det gjorde også noen av Ragnhilds
søsken/halvsøsken. I USA brukte hun navnet Ragnhild Randen Nelson. Hun ligger gravlagt sammen
med familien til sin halvsøster Mari Johnsdatter Randen - i USA Mary Randen Boe. Mari var flyttet
til USA etter at mannen Iver Sølfestson Bø døde den 23 sep 1904. På gravsteinen til Ragnhild, på
Faith Lutheran Cemetery, Mille Lacs County, Minnesota, står det Grandmother Ragnhild Nelson
1856 - 1948.
Utreisen fra Liverpool skjedde den 15 mai 1911. Hun bodde den 28 jan 1920 i Pike
Creek township, Morrison, Minnesota, USA. Bodde sammen med sin datter Marie og Georg Larson.
Registrert i 1920-tellingen er også Marie og Georg sine barn Anna, Helmer Ruth, Clara og Richard.
Hun bodde den 4 apr 1930 i Isle Harbor township, Mille Lacs, Minnesota, USA. Bodde sammen med
Mary Boe, John Boe, Sylfest Boe. Var 74 år.
Barn av Ragnhild7 Jonsdatter Randen (26) og Nils Andersen Nakken (25) var:
+ 34 i. Johan8 Nilsen Nakken (23) ble født den 29 jul 1882 på Veblungsnes, Grytten i
Rauma, Møre og Romsdal, Norge. At Johan er født på Veblungsnes i Grytten tyder
på at Nils fortsatt arbeidet på kjøkkenet i militærleiren på Åndalsnes da han og
Ragnhild fikk det første barnet sitt. De var ikke gift på dette tidspunktet, så i
kirkebok for Grytten står Johan oppført som uægte. Han giftet seg med Kristianna
Ellingsdatter Nakken (24) den 21 jun 1903 i Fiksdal, Norge. Viet i Fiksdal kirke.
Han giftet seg med Karen Olivia Andreasdatter Sætremyr (251) den 18 jul 1942 i
Molde, Norge. Viet av Sorenskriveren i Romsdal. Andre ekteskap for begge to.
+ 35 ii. Anders Nilsen Nakken (30) ble født den 20 okt 1885 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han
giftet seg med Lovise Larsdatter Ellingseter (165) den 28 okt 1911 i Ålesund,
Norge. I kirkeboka er han skrevet inn som løsarbeider fra Vestnes og hun som
tjenestepike.
+ 36 iii. Marie Nilsdatter Nakken (31) ble født den 18 jul 1889 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Hun giftet seg med Georg (Geo) Larson (317) den 13 nov 1909 i Ortonville, Big
Stone County, Minnesota, USA.

25. Anne7 Jonsdatter Randen (32) (Jon6 Jonsen Randen, Anne5 Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen
Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født den 16 sep
1859 i Vågå, Oppland, Norge. Hun ble døpt den 30 okt 1859 i Vågå, Oppland, Norge. Faddere var
Ole Pedersen Skultbakken, Jacob Olsen Ringnæsset, Østen Knudsen Bakke, Mari Syversdatter
Qviten og Gunhild Johannesdatter Sandboeie. Hun døde den 14 nov 1900 på Voll, Rennebu, Sør-
Trøndelag, Norge, 41 år gammel. Innført i kirkeboka som inderstpige og fattiglem.
Hun ble konfirmert den 11 okt 1874 i Vågå, Oppland, Norge. Fikk skussmål Meget godt. Hun
hadde adressen Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge, den 21 jan 1879. Utflyttet for at tjene. Dro til
garden Hårstad i Rennebu. Hun bodde i 1897 på plassen Bakk under garden Voll, Rennebu, Sør-
Trøndelag, Norge. Hennes navn ble i 1897 offisielt endret til Anne Jonsdatter Voll (32).
Barn av Anne7 Jonsdatter Randen (32) og Ingebrigt Pedersen Hårstad (1774) var:
+ 37 i. Marit8 Ingebrigtsdatter Voll (1773) ble født den 16 apr 1883 i Rennebu, Sør-
Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Anders Johnsen Voll (1775) den 16 jun 1903
i Bakklandet kirke, Sør-Trøndelag, Norge.

26. Hans7 Jonsen Randen (46) (Jon6, Anne5 Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3
Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født den 27 okt 1854 på
Lyeneie, Vågå, Oppland, Norge. Født utenfor ekteskap, såkalt uægte sønn. Hans ble født utenfor
ekteskap, med Thora som mor, når Jon var gift med Mari. Hans ble døpt den 26 des 1854 i Vågå,
Oppland, Norge. Faddere var Ole Johnsen Hølmoe, John Hansen Fladmoe, Johan Hansen Fladmoe,
Anne Hansdatter Hølmoe og Anne Hansdatter Moen. Han giftet seg med Mari Ivarsdotter
Strandstugun (53) den 31 mai 1883 i Vågå, Oppland, Norge. Han døde den 25 des 1935 i Vågå,
Oppland, Norge, 81 år gammel.
Han ble konfirmert den 9 okt 1870 i Vågå, Oppland, Norge. Fikk skussmål Neppe godt. Han og
Mari Ivarsdotter Strandstugun (53) bodde i 1900 på Halland, i Strandstugun, Vågå, Norge med
familien sin. Hans var tjener med ansvar for jordbruk på Halland, som var en krambodbygning med
flatbrødbakeri og garveri. 24 personer bodde på stedet som var eiet av Ivar A. og Anne S. Bu. De
dreiv med både handel og jordbruk.
Barn av Hans7 Jonsen Randen (46) og Mari Ivarsdotter Strandstugun (53), alle født i Vågå,
Oppland, Norge, var:
38 i. Torø8 Hansdotter Randen (407) ble født den 13 jul 1883. Hun døde den 2 jun 1968
i Vågå, Norge, 84 år gammel.
Hun bodde den 25 des 1935 i England. Hun var nok hjemme i Norge etter
krigen. I følge Ragna Gjelsten var Johan Nakken og hans andre kone, Karen
Nakken, i Vågå og møtte noen av familien der. Blant annet hadde de møtt ei som ble
kalt London-Tora. Det må være Torø de møtte en eller annen gang etter 1945.
39 ii. Jon Hanson Randen (408) ble født den 11 apr 1885. Han døde den 14 mai 1950 i
Appleton, Swift, Minnesota, USA, 65 år gammel.
Han utvandret den 4 mai 1906 fra Vågå, Norge, til Minnesota, USA for å få seg
arbeid. Reiste som ugift sammen med søskenbarnet Sylfest Bø. Var i Nord-Dakota.
Han bodde den 25 des 1935 i Nord Dakota, USA.
40 iii. Anne Hansdotter Randen (409) ble født den 15 nov 1886. Hun ble døpt den 27 mar
1887 i Vågå, Oppland, Norge. Hjemmedøpt av Tosten Strand. Faddere var Iver S.
Bø, Andreas S. Bø, Kristen J. Ringnæset, Mari J. Randen og Anne K. Nystuen.
Hun døde den 1 sep 1897 i Vågå, Oppland, Norge, 10 år gammel. Hun ble gravlagt
den 18 sep 1897 i Vågå, Oppland, Norge.
+ 41 iv. Ymbjør (Inga) Hansdotter Randen (410) ble født den 15 feb 1889. Hun giftet seg
med William Christenson (1403) etter 1909 i Appleton, Swift, Minnesota, USA.
42 v. Hans Hanson Randen (411) ble født den 19 mai 1891. Han døde den 24 nov 1964 i
Vågå, Oppland, Norge, 73 år gammel.
Han bodde den 25 des 1935 på Vågå, Oppland, Norge.
43 vi. Mari Hansdotter Randen (412) ble født den 16 sep 1893. Hun giftet seg med Axel
Arneson Myren (413).
44 vii. Anne Hansdotter Randen (1755) ble født den 9 nov 1895. Hun døde den 6 des 1895
i Vågå, Oppland, Norge. Hun ble gravlagt den 12 des 1895 i Vågå, Oppland, Norge.
45 viii. Anders Hanson Randen (414) ble født den 8 des 1896.
Han bodde i 1935 i Flåm, Norge. Arbeidet ved Flåmsbanen.

27. Mari7 Jonsdotter Randen (47) (Jon6 Jonsen Randen, Anne5 Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen
Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født utenfor
ekteskap den 2 nov 1862 i Vågå, Oppland, Norge. Hun ble døpt den 28 des 1862 i Vågå, Oppland,
Norge. Faddere var Ole Johnsen Hougen, John Hansen Fladmoe, Christen Hansen Bakkestuen, Mari
Bakkestuen og Marit Olsdatter Kokkehougen. Hun giftet seg med Iver Sølfestson Bø (54) den 22 okt
1885 i Vågå, Oppland, Norge. Hun døde den 27 mai 1945 i Isle, Minnesota, USA, 82 år gammel.
Hun ble konfirmert den 14 okt 1877 i Vågå, Oppland, Norge. Fikk skussmål Meget godt. Hun og
Iver Sølfestson Bø (54) bodde i 1900 på Randen husmannsplass, Vågå, Norge. Iver var husmann uten
jord, jordbruker og steinhugger. Bodde sammen med sine barn Sylfest, Ragnvald, Ragnhild (Nellie)
og Thea. Husmannsplassen lå under garden Helden, som huset 18 personer og hadde fire
husmannsplasser; Randen, Landet, Heldenløkken og Resvold. Eiere var Paul Olsen Helden og Mari
Andersdatter Helden. Hennes navn ble den 8 mai 1909 offisielt endret til Mary Randen Boe (47) (i
USA). Hun utvandret den 8 mai 1909 fra Vågå, Norge, til Appleton, Minnesota, USA sammen med
barna Ragnvald, Ragnhild, Thea og Iver. Drar til sine sønner, står det i emigrasjonspapirene. Hun
bodde i 1930 i Isle Harbor, Mille Lacs, Minnesota, USA. Bodde sammen med sønnene John og
Sylfest og halvsøster Ragnhild Randen Nelson(74 år).
Barn av Mari7 Jonsdotter Randen (47) og Iver Sølfestson Bø (54) var:
46 i. John8 Iverson Bø (252) ble født den 24 sep 1885 i Vågå, Oppland, Norge. Han
døde den 18 mar 1959 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA, 73 år gammel. Døde av
lungebetennelse.
Han var tømrer, men arbeidet ved formøllen ved Isle Creamery(meieriet). Han
var gjetergutt på Øvre Kvarberg i 1900. Han utvandret den 15 mai 1903 fra Vågå,
Norge, til New York, USA, var 17 år og dro videre til Appleton, Minnesota. Reiste
sammen med John Nilsen Nystuen Berg (21 år), Jacob Hansen Holen (20 år) og
Oline Ø. Halsløkken (22 år) alle fra Vågå. Hans navn ble den 8 mai 1909 offisielt
endret til John Boe (252) (i USA). Han var ugift, ingen barn i 1959.
47 ii. Sylfest Iverson Bø (253) ble født den 10 feb 1888 i Vågå, Oppland, Norge. Han
døde den 22 okt 1969 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA, 81 år gammel. På Onamia
hospital.
Han var tømrer, arbeidet for Anderson Construction, Isle, Minnesota. Han var
ugift, ingen barn. Han bodde mellom 1906 og 1969 i Isle, Mille Lacs, Minnesota,
USA. Han utvandret den 4 mai 1906 fra Vågå, Norge, til Appleton, Minnesota,
USA, var 18 år og reiste sammen med søskenbarnet, Jon Hanson Randen på 21 år
(f.11.04.1885), sønn av Hans Jonson Randen. Hans navn ble den 8 mai 1909
offisielt endret til Sylfest Boe (253) (i USA).
+ 48 iii. Ragnvald Iverson Bø (254) ble født den 30 mar 1893 i Vågå, Oppland, Norge. Han
giftet seg med Anna L. Langerud (260) den 16 jul 1929 i Isle, Mille Lacs,
Minnesota, USA.
49 iv. Torstein Iverson Bø (255) ble født den 31 des 1895 på Randen, Vågå, Oppland,
Norge. Han døde den 29 mar 1899 på Randen, Vågå, Oppland, Norge, 3 år gammel.
Dødsårsak ikke oppgitt. Han ble gravlagt den 10 apr 1899 i Vågå, Oppland, Norge.
50 v. Ragnhild "Nellie" Iversdotter Bø (256) ble født den 27 mar 1898 i Vågå, Oppland,
Norge. Hun giftet seg med Gunder Glimsdahl (375) den 16 des 1920 i Isle, Mille
Lacs, Minnesota, USA. Hadde dobbeltbryllup sammen med søsteren Thea. Hun
giftet seg med Stanley Lind (376) den 26 sep 1965 i Isle, Minnesota, USA. Hun
døde den 21 feb 1984 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA, 85 år gammel.
Hun var husmor og bokholder ved Isle Creamery. Hun utvandret den 8 mai 1909
fra Vågå, Norge, til Minnesota, USA sammen med moren og søsken Ragnvald, Thea
og Iver. Hennes navn ble den 8 mai 1909 offisielt endret til Ragnhild "Nellie" Boe
(256) (i USA). Hun hadde ingen barn.
+ 51 vi. Thea Iversdotter Bø (257) ble født den 26 feb 1900 i Vågå, Oppland, Norge. Hun
giftet seg med Douglas Marquette Cardey (507) den 16 des 1920 i Isle, Mille Lacs,
Minnesota, USA. Dobbeltbryllup sammen med søsteren Ragnhild "Nellie." Hun og
Douglas Marquette Cardey (507) ble skilt etter 1936 i Isle, Mille Lacs, Minnesota,
USA.
52 vii. Inger Iversdotter Bø (258) ble født den 6 jul 1902 på Randen, Vågå, Oppland,
Norge. Hun døde den 4 mai 1904 på Randen, Vågå, Oppland, Norge, 1 år gammel.
Død av vann i hodet. Hun ble gravlagt den 23 mai 1904 i Vågå, Oppland, Norge.
+ 53 viii. Iver Iverson Bø jr. (259) ble født den 18 mar 1905 i Vågå, Oppland, Norge. Han
giftet seg med Mary Lysgaard Holt (1401) før 1937 i Hennepin, Minnesota, USA.
Han giftet seg med Villettia Blanche Lacombe (308) cirka 1944.

28. Ole7 Jonsen Randen (52) (Jon6, Anne5 Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3
Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født den 21 jan 1894 på
Randen, Vågå, Oppland, Norge. Han ble døpt den 22 mar 1894 i Vågå, Oppland, Norge. Faddere var
Knut Ø. Landet, Ole J. Ringnesset, Anne P. Stafseng, Andreas K. Ødegaarden og Anne K.
Ødegaarden. Han giftet seg med Margit Bertha Olsen Brådal (1410) den 13 aug 1921 i Nittedal,
Norge. Forlovere var stenhugger Mons Olausen Bergli, Bergli, Nittedal og fru Maren Olsen Bergli.
Han døde den 23 mai 1957 i Norderhov, Norge, 63 år gammel. Døde på det katolske sjukehuset i
Hønefoss. Er gravlagt sammen med kona Margit på Lunner kirkegård i Sokna.
Han var gårdsarbeider, maler. Han bodde i 1900 på husmannsplassen Randen, Vågå, Norge.
Bodde sammen med foreldrene. Han ble konfirmert den 26 apr 1908 på Blankenborg, Vågå, Norge.
Karakter Godt ved konfirmasjonen. Bodde sammen med moren Guri som da bodde sammen med
husmann Jon Olsen.
Barn av Ole7 Jonsen Randen (52) og Margit Bertha Olsen Brådal (1410) er:
+ 54 i. Odvar Magnus8 Johnsen (1411) ble født den 29 apr 1921 i Nittedal, Norge. Han
giftet seg med Gina Solberg (1452) den 28 mar 1945 i Hokksund, Øvre Eiker,
Norge. I Haug kirke.
+ 55 ii. Gudveig Marie Johnsen (1412) ble født den 6 mai 1930 i Norderhov, Norge. Hun
giftet seg med Hans Rudsødegård (1413) den 6 okt 1951 i Norderhov, Norge.

Generasjon 8

29. Johanne (Hanne) Amalie Jensine8 Randen (229) (Jon7 Jonsen Randen d.y., Jon6 Jonsen
Randen, Anne5 Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen
Råstad, Arne1 Syversen Råstad) ble født den 26 jul 1884 i Ålesund, Norge. Hun ble døpt den 31 jul
1884 i Ålesund, Norge. Hjemmedøpt av skolelærer Elias Alnæs med vitner: skreddere Knut Almaas
og kone Ingeborg Ingebrigtsdatter Dyb. Faddere var skolelærer Elias Alnæs m/ hustru Marie f. Steen,
ungkar John Amundsen Dokken, pike Anna Olsdatter Giske og ungkar Peter Amundsen Dokken.
Hun giftet seg med Jakob Andreas Johansen Fiksdal (318) før 1914 i Ålesund?, Norge. Hun døde
den 9 feb 1969 i Ålesund, Norge, 84 år gammel. Begravet på Øvre gravlund.
Hennes navn som gift var Fiksdal (229) etter før 1914. Hun og Jakob Andreas Johansen Fiksdal
(318) bodde i 1921 i Giskegata 9, Ålesund, Norge. Hun og Jakob Andreas Johansen Fiksdal (318)
bodde i 1927 i Giskegata 9, Ålesund, Norge.
Barn av Johanne (Hanne) Amalie Jensine8 Randen (229) og Jakob Andreas Johansen Fiksdal
(318), alle født i Ålesund, Norge, var:
+ 56 i. Johan9 Fiksdal (386) ble født den 26 jan 1914. Han giftet seg med Ragna Leira
(387).
+ 57 ii. John Fiksdal (377) ble født den 25 feb 1916. Han giftet seg med Frøydis Gundersen
(378) i Ålesund, Norge.
+ 58 iii. Thorvald Fiksdal (384) ble født den 16 nov 1917. Han giftet seg med Kirsten Volle
(385) før 1948.
59 iv. Judith Dagny Fiksdal (382) ble født den 16 jun 1921. Hun ble døpt den 21 aug 1921
i Ålesund, Norge. I Ålesund kirke. Faddere var Johan Myrås og hustru Karoline,
Agnes Strande, Arvid Randen. Hun giftet seg med Sverre Sivertsen (383). Hun
døde den 8 des 1998 i Ålesund, Norge, 77 år gammel.
Hun og Sverre Sivertsen (383) hadde ingen barn.
60 v. Paul Johnny Fiksdal (388) ble født den 27 des 1927. Han ble døpt den 19 aug 1928 i
Ålesund, Norge. I Ålesund kirke. Faddere var lagerarbeider Edvin Rogne,
kaiarbeider Arvid Randen, fru Lovise Rogne og moren. Han giftet seg med Elsy B
Vestre (389) etter 1940. Han døde den 18 jan 2000 i Ålesund, Norge, 72 år gammel.
Han og Elsy B Vestre (389) hadde ingen barn.

34. Johan8 Nilsen Nakken (23) (Ragnhild7 Jonsdatter Randen, Jon6 Jonsen Randen, Anne5
Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1
Syversen Råstad) ble født den 29 jul 1882 på Veblungsnes, Grytten i Rauma, Møre og Romsdal,
Norge. At Johan er født på Veblungsnes i Grytten tyder på at Nils fortsatt arbeidet på kjøkkenet i
militærleiren på Åndalsnes da han og Ragnhild fikk det første barnet sitt. De var ikke gift på dette
tidspunktet, så i kirkebok for Grytten står Johan oppført som uægte. Han ble døpt den 3 aug 1882 på
Veblungsnes, Grytten i Rauma, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Ole Johannesen Alnæs, Ole
Andersen Pladsen, Ole Pedersen Kaaflot, Ingrid Hansdatter Remen og Ragnhild Ellefsdatter Pladsen,
alle bosatt på Veblungsnes. Han giftet seg med Kristianna Ellingsdatter Nakken (24) den 21 jun
1903 i Fiksdal, Norge. Viet i Fiksdal kirke. Han giftet seg med Karen Olivia Andreasdatter
Sætremyr (251) den 18 jul 1942 i Molde, Norge. Viet av Sorenskriveren i Romsdal. Andre ekteskap
for begge to. Han døde den 18 mai 1962 på Morks Minne sjukeheim, Sørneset, Ålesund, Norge, 79
år gammel. Han ble gravlagt den 24 mai 1962 på Krematoriet, Ålesund, Norge.
Han var fiskeskipper. Han ble konfirmert den 27 sep 1896 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Han bodde i 1900 i Ålesund, Norge. Var ugift fisker med base i Ålesund og var registrert i
folketellingen for Vestnes 1900 som midlertidig bosatt i byen. Han og Kristianna Ellingsdatter
Nakken (24) bodde mellom 1906 og 1925 i Gange Rolvsgate 3, Misundhuset på Aspøya, Ålesund,
Norge. Han var skatteliknet for kr. 840,- i inntekt i Ålesund den 31 des 1909. Han og Kristianna
Ellingsdatter Nakken (24) bodde mellom 1925 og 1938 i Giskegata 33, Ålesund, Norge. Han bodde
mellom 1938 og 1962 i Giskegata 33, Ålesund, Norge. Han var begravet i egen grav på Øvre
gravlund i Ålesund, men kisten ble flyttet til graven der hans første kone, Kristianna, var gravlagt
den 5 sep 1979.
Barn av Johan8 Nilsen Nakken (23) og Kristianna Ellingsdatter Nakken (24) var:
+ 61 i. Erling9 Nakken (91) ble født den 2 sep 1903 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.
Han giftet seg med Elly Helga Moen (109) den 12 des 1931 i Ålesund, Norge.
Ålesund kirke. Forlovere var skipper Johan Nakken og husmor Inga Holmvik, adr.
Keiser Wilhelmsgate 29.
+ 62 ii. Ragnhild Andrea Nakken (105) ble født den 1 jan 1905 i Fiksdal, Møre og Romsdal,
Norge. Hun giftet seg med Sigurd Engen (211) den 30 jul 1938 i Molde kirke,
Molde, Norge.
63 iii. Anna (Ann) Alette Nakken (92) ble født den 26 mai 1907 i Gange Rolvsgate 3,
Ålesund, Norge. Hun ble døpt den 16 jun 1907 i Ålesund, Norge. Faddere var
hotelltjener Ole Nørve og hustru Beret Anna (søster av Nils Anderson Nakken),
fisker Elias Ellingson Nakken, pige Johanne Randen (datter av John Randen i
Ålesund, bror til Ragnhild) og smed Severin Remmemsbø. Hun giftet seg med
Harald Sigurd Silseth (193) den 18 sep 1937 i Ålesund, Norge. Bryllup i Yngre
Handelsstands Forening i Einarvikgata. Hun døde den 5 sep 1991 i Ålesund, Norge,
84 år gammel. Ann døde på Åse sjukehjem av kreft. Hun hadde et ganske
smertefullt sjukeleie mot slutten.
Hun og Harald Sigurd Silseth (193) bodde den 18 sep 1937 i Trondheim. Harald
fikk arbeid i Televerket. Hun og Harald Sigurd Silseth (193) bodde i 1952 på Hisøy,
Arendal, Norge. Harald fikk der ny jobb i Televerket. Hun bodde i 1978 på
Fredsberg, Ålesund. Hun og Harald Sigurd Silseth (193) hadde ingen barn.
+ 64 iv. Jenny Nelly Kaspara Nakken (3) ble født den 29 jul 1910 i Gange Rolvsgate 3,
Ålesund, Norge. Hun giftet seg med Harry Aspen Engvik (2) den 21 aug 1943 i
Ålesund, Norge. Bryllupet ble feiret i Harry sitt barndomshjem i Øvre Strandgate
21. Forlovere var Anberg Ellingsen, som var Harry sin arbeidsgiver og læremester i
billakkering og bilreparasjoner, og brudgommens mor, Olga Engvik. Hun og Harry
Aspen Engvik (2) ble skilt den 3 aug 1961.
+ 65 v. Nils Edvin Nakken (106) ble født den 17 jun 1913 i Gange Rolvsgate 3, Ålesund,
Norge. Han giftet seg med Nelly Johanne Olsen (107) den 26 apr 1938 i Ålesund,
Norge. forlovere var kassefabrikant Nils Strømmen, Skodje og frk. Vally Gustavson,
adr.: Turnhallen, Ålesund. Han giftet seg med Henny Oksnes (108) den 10 okt 1955
i Ålesund, Norge.
Det var ingen barn etter Johan8 Nilsen Nakken (23) og Karen Olivia Andreasdatter Sætremyr
(251).

35. Anders8 Nilsen Nakken (30) (Ragnhild7 Jonsdatter Randen, Jon6 Jonsen Randen, Anne5
Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1
Syversen Råstad) ble født den 20 okt 1885 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han ble døpt den 24 jan 1886 i
Fiksdal, Vestnes, Norge. Faddere var Rasmus Andersen Nakken, Niels Børresen Fiksdal, Hans
Amundsen Fiksdal, Martha Bastiansdatter Nakken, Gjertrudanna Andersdatter Nakken, Brit
Amundsdatter Fiksdal. Han giftet seg med Lovise Larsdatter Ellingseter (165) den 28 okt 1911 i
Ålesund, Norge. I kirkeboka er han skrevet inn som løsarbeider fra Vestnes og hun som tjenestepike.
Han døde den 6 des 1967 i Fiksdal, Vestnes, Norge, 82 år gammel. Han ble gravlagt den 12 des 1967
i Fiksdal, Vestnes, Norge.
Han var Gardbruker på Gjerhaugen i Fiksdal. Han ble konfirmert den 30 sep 1900 i Fiksdal,
Vestnes, Norge. Fikk karakteren 3- ved konfirmasjonen.
Barn av Anders8 Nilsen Nakken (30) og Lovise Larsdatter Ellingseter (165), alle født i Fiksdal,
Vestnes, Norge, var:
66 i. Lilly Marie9 Nakken (166) ble født den 15 sep 1912. Hun ble døpt den 10 nov 1912
i Fiksdal, Vestnes, Norge. Faddere var Ingebrigt og Ane A. Sækkesæter, Nils A.
Nakken, Gjertrud Anna A. Nakken, Ole L. Ellingsæter, Anna L. Ellingsæter. Hun
giftet seg med John Arnljot Bjørlykhaug (458) den 16 apr 1960 i Ålesund, Norge.
Hun døde den 26 jan 1989 i Vestnes, Norge, 76 år gammel. Begravet i Fiksdal.
Hun var syerske. Hun og John Arnljot Bjørlykhaug (458) hadde ingen barn.
+ 67 ii. Norvald Ragnar Nakken (167) ble født den 19 jun 1914. Han giftet seg med Thea
Kornelia Blindheim (455) den 12 okt 1941 i Ålesund, Norge. I Borgund kirke.
+ 68 iii. Paula Nakken (168) ble født den 31 mar 1916. Hun giftet seg med Einar Øyen (453)
den 22 jun 1940 i Vestnes, Norge. I Vestnes kirke.
+ 69 iv. Anna Nakken (169) ble født den 4 mai 1918. Hun giftet seg med Gunvald Svenson
(450) den 12 okt 1940 i Vestnes, Norge. I Vestnes kirke.
70 v. Lydia Solveig Nakken (170) ble født den 10 mar 1920. Hun ble døpt den 9 mai
1920 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun giftet seg med Oskar Leo Helset (445) den 7
okt 1944 i Fiksdal, Vestnes, Norge. I Fiksdal kirke.
Hun og Oskar Leo Helset (445) hadde ingen barn. Hun bodde i 2005 i
Tomrefjord, Vestnes, Norge.
+ 71 vi. Ragna Nakken (171) ble født den 12 jan 1923. Hun giftet seg med Gunnar Pederson
Gjelsten (172) den 16 okt 1948 i Fiksdal, Vestnes, Norge.
+ 72 vii. Mary Astrid Nakken (446) ble født den 12 sep 1927. Hun giftet seg med Kjell
Pettersen (447) den 5 mar 1949 på Raufoss, Norge. I Raufoss kirke.

36. Marie8 Nilsdatter Nakken (31) (Ragnhild7 Jonsdatter Randen, Jon6 Jonsen Randen, Anne5
Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1
Syversen Råstad) ble født den 18 jul 1889 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun ble døpt den 11 aug 1889 i
Fiksdal kirke. Faddere var Elias Iversen Nakken, Hans Andersen Nakken, Gunnar Andersen Nakken,
Marie Martinusdatter Nakken, Beret Olsdatter Eidhammer og Gjertrud Rasmusdatter Nakken. Hun
giftet seg med Georg (Geo) Larson (317) den 13 nov 1909 i Ortonville, Big Stone County,
Minnesota, USA. Hun døde den 6 aug 1982 på Eitel hospital, Minneapolis, Hennepin, Minnesota,
USA, 93 år gammel. Hjertesvikt.
Hun ble konfirmert den 23 okt 1904 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Fikk karakteren 2,5 ved
konfirmasjonen. Hun utvandret den 26 mai 1909 fra Fiksdal, Vestnes, Norge, til Minnesota, USA.
Hennes tante Marie Randen Boe og hennes barn dro til Minnesota i begynnelsen av mai samme året.
Hun innvandret den 12 jun 1909 til Appleton, Swift county, Minnesota, USA. Hun var passasjer på
amerikabåten Baltic i juni 1909 og ankom til New York fra Liverpool i England. Ble beskrevet i
skipspapirene som lys blond, blå øyne og ved god helse. Oppgav faren Nils Nakken, Vestnes,
Fiksdal, Romsdalen som nærmeste pårørende. Hun hadde 50 norske kroner ved ankomsten. Hun
oppgav å skulle til sitt søskenbarn Sylfest Boe i Appleton, Minnesota ved ankomsten den 12 jun
1909. Hun og Georg (Geo) Larson (317) bodde den 19 apr 1910 i Artichoke, Big Stone, Minnesota,
USA. Hun og Georg (Geo) Larson (317) bodde i 1913 i Little Falls, Mille Lacs, Minnesota, USA.
Hun og Georg (Geo) Larson (317) bodde i 1919 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA.
Barn av Marie8 Nilsdatter Nakken (31) og Georg (Geo) Larson (317) var:
+ 73 i. Anna Josephine9 Larson (362) ble født den 17 jun 1910 i Ortonville, Big Stone,
Minnesota, USA. Hun giftet seg med Emil Anderson (765) i 1936 i Minnesota,
USA.
+ 74 ii. Helmer Larson (359) ble født den 5 apr 1912 i Ortonville, Big Stone, Minnesota,
USA. Han giftet seg med Bernice Hartzie (908) i 1936 i Minnesota, USA.
+ 75 iii. Ruth Larson (350) ble født den 18 nov 1913 i Little Falls, Mille Lacs, Minnesota,
USA. Hun giftet seg med Alvin Rudolph Oberg (1344) cirka 1930 i Mille Lacs,
Minnesota, USA. Hun og Alvin Rudolph Oberg (1344) ble skilt den 1 mai 1964 i
Minnesota, USA.
+ 76 iv. Richard Martin Larson (360) ble født den 4 des 1915 i Little Falls, Minnesota, USA.
Han giftet seg med Mary Ritchie (739) før 1938 i Isle, Minnesota, USA.
+ 77 v. Clara Mildred Larson (325) ble født den 7 des 1917 i Isle, Mille Lacs, Minneapolis,
USA. Hun giftet seg med Joe Gratton (første ektemann) (326) før 1939 i Minnesota,
USA. Hun giftet seg med Ted Vogel (andre ektemann) (327) etter 1940 i
Minnesota, USA.
+ 78 vi. Margaret Ida (Jonny) Larson (361) ble født den 30 jan 1920 i Isle, Mille Lacs,
Minnesota, USA. Hun giftet seg med Harry Audrey Kelly (1649) før 1943 i
Minnesota, USA. Hun giftet seg med Roger Bowles (1914) i 1952 i Falfurias,
Texas, USA. Hun giftet seg med Don Barrent (1915) etter 1953 i USA.
79 vii. Thorvald Alfred Marius (Tubby) Larson (348) ble født i mar 1922 i Isle, Mille lacs,
Minnesota, USA. Han døde den 16 jul 1927 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA, 5
år gammel, i en fyrverkeriulykke.
+ 80 viii. Delores May (Lolly) Larson (349) ble født den 1 mai 1929 i Isle, Mille Lacs,
Minnesota, USA. Hun giftet seg med John Martin Thorbjorn Sutherland (480) den 9
sep 1945 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA.
+ 81 ix. Robert "Bob" Nolan Larson (363) ble født den 23 aug 1932 i Isle, Mille Lacs,
Minnesota, USA. Han giftet seg med Anita Marie Salverda (822) den 8 sep 1951 i
McGrath, Aitkin, Minnesota, USA.

37. Marit8 Ingebrigtsdatter Voll (1773) (Anne7 Jonsdatter Randen, Jon6 Jonsen Randen, Anne5
Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1
Syversen Råstad) ble født den 16 apr 1883 i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge. Hun ble døpt den 20
mai 1883 i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Anders Johnsen Voll (1775) den 16
jun 1903 i Bakklandet kirke, Sør-Trøndelag, Norge. Hun døde den 27 nov 1941 i Rennebu, Sør-
Trøndelag, Norge, 58 år gammel. Hun ble gravlagt den 4 des 1941 i Rennebu, Sør-Trøndelag,
Norge.
Hun ble konfirmert den 3 okt 1897 i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge. Hun bodde i 1900 på Jelan
under garden Grindal, Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge. Var tjenestepike på garden.
Barn av Marit8 Ingebrigtsdatter Voll (1773) og Anders Johnsen Voll (1775), alle født i Rennebu,
Sør-Trøndelag, Norge, er:
82 i. Kari9 Andersdatter Bakk (1782) ble født den 21 sep 1903. Hun ble døpt den 1 nov
1903 i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge.
83 ii. John Andersen Bakk (1783) ble født den 11 sep 1905. Han ble døpt den 8 okt 1905
i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge.
84 iii. Arne Andersen Bakk (1784) ble født den 6 apr 1907. Han ble døpt den 19 mai 1907
i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge.
85 iv. Borghild Andersdatter Bakk (1785) ble født den 15 sep 1909. Hun ble døpt den 10
okt 1909 i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge. Faddere var Ole Pedersen Hårstad, Erik
Jonsen Herrem, Johanne Nilsdatter Hårstad, Kari Halvorsdatter Rise og Marit
Sivertsdatter Holgen.
86 v. Sverre Andersen Voll (1786) ble født den 18 okt 1911. Han ble døpt den 26 nov
1911 i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge.
87 vi. Johan Andersen Voll (1787) ble født den 17 nov 1917. Han ble døpt den 25 des
1917 i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge.
88 vii. Astrid Andersdatter Voll (1788) ble født den 12 nov 1922. Hun ble døpt den 17 des
1922 i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge.
89 viii. Martin Andersen Voll (1789) ble født den 19 jan 1925. Han ble døpt den 1 mar
1925 i Rennebu, Sør-Trøndelag, Norge.

41. Ymbjør (Inga)8 Hansdotter Randen (410) (Hans7 Jonsen Randen, Jon6, Anne5 Jonsdatter
Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen
Råstad) ble født den 15 feb 1889 i Vågå, Oppland, Norge. Hun giftet seg med William Christenson
(1403) etter 1909 i Appleton, Swift, Minnesota, USA. Hun døde den 22 jan 1988 i Appleton, Swift,
Minnesota, USA, 98 år gammel.
Hun utvandret den 2 mai 1908 fra Vågå, Oppland, Norge, til Minnesota. Hun bodde den 25 des
1935 i USA. Hun bodde den 28 sep 1979 på et aldershjem i Appleton, Swift, Minnesota, USA.
Beskrives som en kjekk 96-åring av Thea Boe Cardey.
Barn av Ymbjør (Inga)8 Hansdotter Randen (410) og William Christenson (1403) var:
90 i. Harry9 Christenson (1404) ble født den 23 des 1912 i Appleton, Swift, Minnesota,
USA. Han døde den 26 des 1982 i Minnesota, USA, 70 år gammel.
91 ii. Alise Christenson (1405) ble født i 1914 i Appleton, Swift, Minnesota, USA.
92 iii. Vivian Christenson (1406) ble født den 27 mar 1916 i Appleton, Swift, Minnesota,
USA. Hun døde i mar 1919 i Appleton, Swift, Minnesota, USA.
93 iv. Willard Oscar Christenson (1407) ble født den 10 feb 1918 i Appleton, Swift,
Minnesota, USA. Han døde den 20 sep 1988 i Appleton, Swift, Minnesota, USA, 70
år gammel.
94 v. Doris Christenson (1409) ble født den 11 mar 1921 i Minnesota, USA. Hun døde
den 27 sep 1997 i Minnesota, USA, 76 år gammel.

48. Ragnvald8 Iverson Bø (254) (Mari7 Jonsdotter Randen, Jon6 Jonsen Randen, Anne5
Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1
Syversen Råstad) ble født den 30 mar 1893 i Vågå, Oppland, Norge. Han giftet seg med Anna L.
Langerud (260) den 16 jul 1929 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA. Han døde den 27 jun 1977 på
Onamia hospital, Onamia, Mille Lacs, Minnesota, USA, 84 år gammel.
Han var tømrer. Han utvandret den 8 mai 1909 fra Vågå, Norge, til Minnesota, USA sammen
med moren og søsken Ragnhild, Thea og Iver. Hans navn ble den 8 mai 1909 offisielt endret til
Ragnvald Boe (254) (i USA).
Barn av Ragnvald8 Iverson Bø (254) og Anna L. Langerud (260), alle født i Isle, Mille Lacs,
Minnesota, USA, er:
+ 95 i. Iola May9 Boe (261) ble født den 23 okt 1929. Hun giftet seg med George William
Taylor (262) den 13 mai 1950 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA.
+ 96 ii. Ronald (Ron) LeRoy Boe (297) ble født den 4 sep 1931. Han giftet seg med
Maryann Selby (298) den 16 jun 1956 i Minnesota, USA.
+ 97 iii. Donald Lyle Boe (560) ble født den 20 aug 1936. Han giftet seg med Judy K. Wick
(1395) den 25 jun 1966 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA. Han og Judy K.
Wick (1395) ble skilt cirka 1978 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA.
+ 98 iv. Helen Marie Boe (277) ble født den 4 jun 1939. Hun giftet seg med Gary Lee
Linder (278) den 28 jan 1961 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA.

51. Thea8 Iversdotter Bø (257) (Mari7 Jonsdotter Randen, Jon6 Jonsen Randen, Anne5
Jonsdatter Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1
Syversen Råstad) ble født den 26 feb 1900 i Vågå, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Douglas
Marquette Cardey (507) den 16 des 1920 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA. Dobbeltbryllup
sammen med søsteren Ragnhild "Nellie." Hun og Douglas Marquette Cardey (507) ble skilt etter
1936 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA. Hun døde den 17 nov 1988 i Minnesota, USA, 88 år
gammel.
Hun var syerske. Hun utvandret den 8 mai 1909 fra Vågå, Norge, til Minnesota, USA sammen
med moren og søsken Ragnvald, Ragnhild og Iver. Hennes navn ble den 8 mai 1909 offisielt endret
til Thea Boe (257) (i USA). Hun bodde i 1945 i Minneapolis, Minnesota, USA. Levde som syerske
og betalte for leiligheten hun leide ved å gjøre husarbeid. Som syerske var hun svært dyktig og fikk
betalt for hvert plagg. Hun var alltid den som tjente mest i forretningen hun arbeidet for. Leide ut
huset i Isle. Hun bodde i 1965 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA. Flyttet tilbake til huset sitt som
pensjonist og igjen kunne hun og søsteren Ragnhild "Nellie" være sammen i tykt og tynt.
Barn av Thea8 Iversdotter Bø (257) og Douglas Marquette Cardey (507), alle født i Isle, Mille
Lacs, Minnesota, USA, var:
99 i. Dorothy Thelma9 Cardey (508) ble født den 29 sep 1921. Hun døde den 29 sep
1921 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA. Døde 12 timer etter fødselen.
100 ii. Norman LeRoy Cardey (509) ble født den 9 mai 1925. Han døde den 9 mai 1925 i
Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA. Døde 9 timer etter fødselen.
+ 101 iii. Norman LeRoy Cardey (510) ble født den 4 jan 1927. Han giftet seg med Mary L
Munsterteiger (512) den 27 aug 1949 i Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA.
102 iv. Duane Marlyn Cardey (511) ble født den 24 jan 1930. Han døde den 30 aug 1936 i
Isle, Mille Lacs, Minnesota, USA, 6 år gammel. Drept i bilulykke.

53. Iver8 Iverson Bø jr. (259) (Mari7 Jonsdotter Randen, Jon6 Jonsen Randen, Anne5 Jonsdatter
Råstad, Jon4 Arnesen Råstad, Arne3 Syversen Råstad, Syver2 Arnesen Råstad, Arne1 Syversen
Råstad) ble født den 18 mar 1905 i Vågå, Oppland, Norge. Han giftet seg med Mary Lysgaard Holt
(1401) før 1937 i Hennepin, Minnesota, USA. Han giftet seg med Villettia Blanche Lacombe (308)
cirka 1944. Han døde den 27 apr 1987 i Ogilivie, Kanabec, Minnesota, USA, 82 år gammel.
Han utvandret den 8 mai 1909 fra Vågå, Norge, til Minnesota, USA, sammen med moren og
søsken Ragnvald, Ragnhild og Thea. Hans navn ble den 8 mai 1909 offisielt endret til Iver I. Boe II
(259) (i USA).
Barn av Iver8 Iverson Bø jr. (259) og Mary Lysgaard Holt (1401) var:
103 i. Baby Boy9 Boe (1402) ble født den 13 mar 1937 i Hennepin, Minnesota, USA. Han
døde den 13 mar 1937 i Hennepin, Minnesota, USA.
Barn av Iver8 Iverson Bø jr. (259) og Villettia Blanche Lacombe (308) var:
+ 104 i. Iver I.9 Boe III (309) ble født den 17 des 1944 i Minneapolis, Minnesota, USA.
Han giftet seg med Bobbe-Louise Williams (312) den 21 mai 1966 i Minnesota,
USA.
105 ii. Vincent Bryan Boe (310) ble født den 23 mar 1949 i Hennepin, Minnesota, USA.
Han giftet seg med Carol Olson (311) den 17 jun 1978 i Minnesota, USA.


-----------------------------


Videre generasjoner blir ikke lagt ut på nett. Kontakt eventuelt Roger Johan Engvik.


Utskrevet: 26 apr 2008
Utarbeidet av: Roger Johan Engvik