Om å lese anetavlene og etterslektlistene

Anetavlene:
Ved å gange tallet foran navnet til en person med 2, finner man foreldrene til personen. Se eksempel under Anetavle for Nils Andersen Nakken, far til min morfar, Johan Nakken.

Her står 4. John3 Andersen Kringstad Nakken. Ved å gange 4 med 2 finner vi at foreldre til John er 8. Anders4 Johnsen Ellingseter Kringstad og 9.
Berethe4 Hansdatter Aarønæs. Og Anders sine foreldre er (8x2) 16. John5 Olsen Ellingseter og 17. Guro5 Andersdatter Gjerde.
Tallene som står i parentes bak et personnavn er kun tallreferanse på personen i vårt slektsprogram. For eksempel: Nils Andersen Nakken (25) Tallet 25 er kun et referansenummer.

Tallene i anetavlene som står bak et fornavn, for eksempel Nils1 Andersen Nakken (25), angir at Nils er første generasjon. Så vil du se at hans foreldre Anders2 Johnsen Nakken og Gjertrud2 Rasmusdatter Fiksdal, er angitt som andre generasjon, bakover i tid.

Etterslekt/etterkommer-lister:
Etterkommere forekommer i to forskjellige listetyper, men kun den ene varianten er lagt ut på nett.

Etterslekt-oppsettene er utfyllende, i bokform, og de personopplysningene vi har lagt inn i slektsprogrammet kommer fram der. Vi har imidlertid ikke lagt ut på nett alle de nyere (nålevende) generasjonene, men de er med i boka.

Etterkommer i listeform er ikke lagt ut på nett, men de er også med i boka.
Listene inneholder ikke så mange detaljopplysninger, men gir en bra oversikt over familielinjene. Ta eventuelt kontakt med Roger Johan Engvik.

Se under Kontakt oss