Anetavle for Nils Andersen Nakken (25)

 

--- 1. generasjon ---

1. Nils1 Andersen Nakken (25) ble født den 10 sep 1856 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 9 nov 1856 i Vestnes kirke, Norge. Han ble konfirmert den 17 sep 1871 i Vestnes kirke, Norge. Fikk karakteren God kunnskap ved konfirmasjonen. Han hadde adressen Veblungsnes (Setnesmoen militærleir), Grytten, Norge, den 29 jul 1882. Han giftet seg med Ragnhild Johnsdatter Randen (26) den 22 apr 1884 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Forlovere var brudgommens far Anders Johnsen Nakken og Hans Nielsen Fiksdal. I bygdebok for Vestnes står det at Ragnhild blir innført fra Rennebu til Fiksdal i 1872. Dette er feil i og med at hun ankommer Rennebu den 12 mar dette året. Hvem hun har vært hos/arbeidet for i Rennebu, vet vi ikke. Hennes søster Anne dro også dit i 1879. Nils og Ragnhild giftet seg altså i april 1884. Da hadde de allerede fått sitt første barn, Johan. De traff hverandre i sin tid på Veblungsnes, der Nils arbeidet i militærleiren. Ragnhild og hennes bror Jon (han skreiv seg seinere som John) hadde gått fra Vågå ned Romsdalen for å få seg arbeid på Åndalsnes. Dette kan ha vært i 1877 - 78, for i følge Norddalsarkivet i Vågå flyttet Jon til Romsdal i januar 1878. Nils har fortalt at han seinere gikk på frierføtter fra Åndalsnes - over Slådalsvegen, fra Lesja til Vågå. Han fortalte at han på vegen måtte såle om skoene sine hos en skomaker. (Ref. Ragna Nakken Gjelsten). Han og Ragnhild Jonsdatter Randen (26) bodde i 1886 på Gjerhaugen, Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han og Ragnhild Jonsdatter Randen (26) bodde i 1900 på Gjerhaugen, Fiksdal, Vestnes, Norge. Nils Andersen Nakken er i folketellingen for Vestnes 1900 registrert som selveier på Nakken, Gjerhaugen. På garden bor også hans kone Ragnhild Johnsdatter Nakken. Sønnen Johan, fisker, bor midlertidig i Ålesund, mens sønnen Anders og datteren Marie bor hjemme. På garden bor også føderådsmann og -kone Anders Johnsen Nakken og Gjertrud Rasmusdatter Nakken. Nils døde den 19 jan 1952 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge, 95 år gammel.

 

--- 2. generasjon ---

2. Anders2 Johnsen Nakken (36) ble født den 25 des 1823 på Ellingseter, Fiksdal, Vestnes, Norge. Han ble konfirmert i 1837 i Vestnes, Norge. Fikk karakteren God ved konfirmasjonen. Han hadde adressen Gjerhaugen, Fiksdal, Vestnes, Norge, i 1847. Anders fikk bygselsbrev, fra Ola Rasmussen Nakken, 8de bruker på Nakken II, "på en husmandsplads Gjerhaug - grenser til Lasse G. Ellingseters eiendom". Tilhørte Br.nr. 7 Gamlegården - Rasmes-Nakken, seinere Nakken II. Han og Gjertrud Rasmusdatter Fiksdal (37) bodde mellom 1848 og 1886 på Gjerhaugen, Fiksdal, Norge. Han giftet seg med Gjertrud Rasmusdatter Fiksdal (37) den 16 jul 1848 i Vestnes, Norge. Forlovere var Anders Andersen Vestnes og Rasmus Rasmussen Fiksdal. Viet 3dje søndag efter Trefoldighet, står det i kirkeboka, og det blir 16 jul i 1848. Han var i følge folketellingen 1875 eier av 4 kyr, 15 sauer, 7 geiter og sådde 3 t. havre og 2 t. poteter. 8 barn bodde hjemme i 1875. Han bodde i 1900 på Gjerhaugen, Fiksdal, Vestnes, Norge. I følge folketellingen for Vestnes 1900 bodde Anders og Gjertrud som kårfolk på garden. Han døde den 9 feb 1906 i Fiksdal, Vestnes, Møre og Romsdal, Norge, 82 år gammel. Hadde ikke hatt doktor, i følge kirkeboka. Han ble gravlagt den 17 feb 1906 i Fiksdal, Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Jordpåkastelse 13. mai s.å.

3. Gjertrud2 Rasmusdatter Fiksdal (37) ble født den 26 des 1829 i Fiksdal, Norge. Hun ble konfirmert i 1844 i Vestnes, Norge og fikk karakteren God ved konfirmasjonen. Hun og Anders Johnsen Nakken (36) bodde mellom 1847 og 1886 på Gjerhaugen, Fiksdal, Norge. Hun giftet seg med Anders Johnsen Nakken (36) den 16 jul 1848 i Vestnes, Norge. Forlovere var Anders Andersen Vestnes og Rasmus Rasmussen Fiksdal. Viet 3dje søndag efter Trefoldighet, står det i kirkeboka, og det blir 16 jul i 1848. Hun døde den 17 mai 1916 i Fiksdal, Vestnes, Møre og Romsdal, Norge, 86 år gammel. Kårenke, 86 år gammel. Hun ble gravlagt den 25 mai 1916 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

 

--- 3. generasjon ---

4. John3 Andersen Kringstad Nakken (70) ble født den 6 mai 1788 på Kringstad, Bolsøy, Norge. Han ble døpt den 11 mai 1788 i Molde (Molde kirke), Norge. Faddere var John Hansen Kringstad, Ole Olsen Kringstad, Hannibal Meeg, Lasse Madsen Kringstad, Elen Pedersdatter, Margrethe Maria Jørgensdatter og Christi Johnsdatter. Døpt på pinsedag 1788. Han var første plassmann på Gjerhaugen. Tinglyst bygselbrev finnes ikke. Trolig var hus og hjem og plass her ikke eldre enn rundt 1823. Han og Kristi Iversdatter Fiksdalstrand (71) bodde mellom 1823 og 1847 på Gjerhaugen, Fiksdal, Norge. Han giftet seg med Kristi Iversdatter Fiksdalstrand (71) den 23 nov 1823 i Vestnes, Norge. Han døde den 25 jun 1840 i Fiksdal, Norge, 52 år gammel. Han ble gravlagt den 26 jul 1840 i Vestnes, Norge.

5. Kristi3 Iversdatter Fiksdalstrand (71) ble født i februar 1786 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble døpt den 19 feb 1786 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var Mali Tostensdatter Lien, Ingeborg Andersdatter Sørås, Ingeborg Hansdatter Bårdsnes, Knut Olsen Lille-Tomren og Jacob Pedersen Wiik. Hun og John Andersen Kringstad Nakken (70) bodde mellom 1823 og 1847 på Gjerhaugen, Fiksdal, Norge. Hun giftet seg med John Andersen Kringstad Nakken (70) den 23 nov 1823 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den 19 jul 1863 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble gravlagt den 6 sep 1863 i Vestnes, Norge.

6. Rasmus3 Rasmusson Nakken Fiksdal (77) ble født i 1798 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1829 og 1846 på garden Fiksdal - Hansgarden, Fiksdal, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Hansdatter Fiksdal (78) den 7 jun 1829 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 1 aug 1864 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 28 aug 1864 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

7. Ingeborg3 Hansdatter Fiksdal (78) ble født i okt 1787 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble døpt den 13 okt 1787 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Hun var i sitt første ekteskap gift med Nils Nilson Bårsnes Fiksdal og de rakk å få seks barn før han døde i 1829. Hun giftet seg med Rasmus Rasmusson Nakken Fiksdal (77) den 7 jun 1829 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den 18 des 1871 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge, 84 år gammel. Hun ble gravlagt den 1 jan 1872 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

 

--- 4. generasjon ---

8. Anders4 Johnsen Ellingseter Kringstad (72) ble født i nov 1752 på Ellingseter, Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 19 nov 1752 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Berethe Hansdatter Aarønæs (93) i mar 1788 i Molde, Bolsøy, Møre og Romsdal, Norge. Anders ble gardbruker på Kringstad. Sønnen Jon Andersen ble første plassmann på Gjerhaugen. Han og Berethe Hansdatter Aarønæs (93) bodde cirka 1789 på Kringstad, Molde, Norge. Han giftet seg med Marit Trondsdatter Nakken (1655) den 26 des 1803 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 1 mar 1819 på Kringstad, Bolsøy, Norge.

9. Berethe4 Hansdatter Aarønæs (93) ble født i 1754 på Årønes, Bolsøy, Norge. Hun giftet seg med Anders Johnsen Ellingseter Kringstad (72) i mar 1788 i Molde, Bolsøy, Møre og Romsdal, Norge. Anders ble gardbruker på Kringstad. Sønnen Jon Andersen ble første plassmann på Gjerhaugen. Hun og Anders Johnsen Ellingseter Kringstad (72) bodde cirka 1789 på Kringstad, Molde, Norge. Hun døde i 1802 på Kringstad, Bolsøy, Norge.

10. Iver4 Pedersen Fiksdalstrand (95) ble født i desember 1747 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han ble hjemmedøpt av Paul Gjerde og dåpen ble stadfestet i Vestnes den 26 des 1747. Han og Margrete Amundsdatter Sørås (96) bodde mellom 1775 og 1789 på Fiksdalstrand, Fiksdal, Norge. Datteren Kristi giftet seg med Jon Andersen Kringstad og ble første brukere på Gjerhaugen. Han giftet seg med Margrete Amundsdatter Sørås (96) den 15 jun 1777. Han var gift med Marit Andersdatter Vestnes (1757 - 1827) i 1790. Han døde den 31 jul 1811 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 18 aug 1811 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

11. Margrete4 Amundsdatter Sørås (96) ble født i 1744 i Møre og Romsdal, Norge. Hun og Iver Pedersen Fiksdalstrand (95) bodde mellom 1775 og 1789 på Fiksdalstrand, Fiksdal, Norge. Datteren Kristi giftet seg med Jon Andersen Kringstad og ble første brukere på Gjerhaugen. Hun giftet seg med Iver Pedersen Fiksdalstrand (95) den 15 jun 1777. Hun døde i barseseng den 25 sep1789 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Barnet døde også. Hun ble gravlagt den 11 okt 1789 i Vestnes.

12. Rasmus4 Trondsen Nakken (1522) ble født den 17 des 1755 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Var tvillingbror til Hans Trondsen Nakken, som døde bare 10 dager gammel den 27 des. De ble døpt den 21 des 1755 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1787 og 1820 på Nakken nedre (Gamlegarden - Rasmes-Nakken), Fiksdal, Norge. Han giftet seg med Lassina Andersdatter Fiksdal (1524) i 1790 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Gjertrud Olsdatter Langstein (1523) den 18 mai 1794 i Vestnes, Norge. Han døde den 12 nov 1820 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 19 nov 1820 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

13. Gjertrud4 Olsdatter Langstein (1523) ble født i mai 1764 på Tomrefjord, Norge. Hun ble døpt den 13 mai 1764 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Rasmus Trondsen Nakken (1522) den 18 mai 1794 i Vestnes, Norge. Hun døde som kårkone på Nakken i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge den 28 nov 1834. Hun ble gravlagt den 14 des 1834 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

14. Hans4 Pedersen Fiksdal (79) ble født i oktober 1754 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble døpt den 1 nov 1754 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Kari Hansdatter Eneboe (Einbu) (80) den 26 aug 1787 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Madsdatter Fiksdal (1957) i 1798 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 23 des 1839 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 1 jan 1840 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

15. Kari4 Hansdatter Eneboe (Einbu) (80) ble født den 2 feb 1761 i Lesja, Oppland, Norge. Hun ble døpt den 29 mar 1761 i Lesja kirke, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Hans Pedersen Fiksdal (79) den 26 aug 1787 i Vestnes kirke, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1797 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Død i barselseng.

 

--- 5. generasjon ---

16. John5 Olsen Ellingseter (73) ble født i 1712 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han var mellom 1742 og 1787 bruker på halve Ellingseter - Madsgarden, Fiksdal, Norge. Han giftet seg med Guro Andersdatter Gjerde (74) den 7 apr 1744 i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge. Kona kom fra Gjerde, Tomrefjord, og var 20 år gammel. De fikk 11 barn, noe som skal være et særsyn på 1700-tallet. Deres barn nummer to var født i august 1747 og ble kalt Anders. Han døde i februar året etterpå. Barn nummer 5, født i november 1752, var den Anders som ble gardbruker på Kringstad og siden far til Jon Andersen, første plassmann på Gjerhaugen. Han døde den 3 jun 1788 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Han ble gravlagt den 8 jun 1788 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

17. Guro5 Andersdatter Gjerde (74) ble født i januar 1724 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble døpt den 22 jan 1724 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med John Olsen Ellingseter (73) den 7 apr 1744 i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge. Hun kom fra Gjerde, Tomrefjord, og var 20 år gammel. De fikk 11 barn, noe som skal være et særsyn på 1700-tallet. Deres barn nummer to var født i august 1747 og ble kalt Anders. Han døde i februar året etterpå. Barn nummer 5, født i november 1752, var den Anders som ble gardbruker på Kringstad og siden far til Jon Andersson, første plassmann på Gjerhaugen. Hun døde den 14 feb 1789 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble gravlagt den 21 feb 1789 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

18. Hans5 Nilsen Aarønæs Kringstad (1660) ble født i Bolsøy, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Nilsdatter Røbekk (1661).

19. Ingeborg5 Nilsdatter Røbekk (1661) ble født i Bolsøy, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Hans Nilsen Aarønæs Kringstad (1660).

20. Peder5 Pedersen Gjerde Løvoll Fiksdalstrand (97) ble født utenfor ekteskap rundt 1712 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Knutsdatter Løvoll (98) den 27 mai 1744 i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han og Marit Knutsdatter Løvoll (98) bodde mellom 1744 og 1758 på Løvoll, Langstein, Tomrefjorden, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 20 apr 1789 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

21. Marit5 Knutsdatter Løvoll (98) ble født i 1715 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Peder Pedersen Gjerde Løvoll Fiksdalstrand (97) den 27 mai 1744 i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge. Hun og Peder Pedersen Gjerde Løvoll Fiksdalstrand (97) bodde mellom 1744 og 1758 på Løvoll, Langstein, Tomrefjorden, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1785 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

22. Amund5 Torsteinsen Sørås (2033) ble født cirka 1706 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Margrete Knudsdatter Kormeset (2035) i 1739 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Sigrid Nilsdatter Vike (2034) i 1740 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Eli Andersdatter Flate (2040) i 1751 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Eli Knutsdatter Bårsnes (2046) i 1764 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Berit Bjertesdatter (2047) i 1766 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 19 nov 1790 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 5 des i 1790 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

23. Sigrid5 Nilsdatter Vike (2034) ble født i 1718 på Vike, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Amund Torsteinsen Sørås (2033) i 1740 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1750 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

24. Trond5 Haldorsen Frostad Nakken (1531) ble født cirka 1723 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1749 og 1787 på Nakken nedre (Gamlegarden - Rasmes-Nakken), Fiksdal, Norge. Han var soldat og i 1748 gjorde han Marit Rasmusdatter Nakken (1532) gravid, men lovet presten Jacob Lund i Aukra kirke å gifte seg med Marit. De måtte gå botsgang i Vestnes kirke Kristi Himmelfartsdag den 15 mai 1749 og forlovet seg den 28 mai. Den 17 jun 1749 giftet de seg i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 1 feb 1800 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 9 feb 1800 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

25. Marit5 Rasmusdatter Nakken (1532) ble født i 1726 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Trond Haldorsen Frostad Nakken (1531) den 17 jun 1749 i Veøy kirke, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1772 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

26. Ola5 Andersen Vike Langstein (2006) ble født cirka 1706 på Vike, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Berit Andersdatter Gjerde (2007) i 1754 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1767 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

27. Berit5 Andersdatter Gjerde (2007) ble født cirka 1728 på Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Ola Andersen Vike Langstein (2006) i 1754 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1805 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

28. Peder5 Hanibalson Ellingseter Fiksdal (81) ble født i 1717 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Hansdatter Fiksdal (82) den 18 jul 1747 i Veøy kirke. Allerede tre måneder etter at Torfin Bendiksen Misund Fiksdal (1744 - 1747) døde ble enka Ingeborg forlovet med Peder. Her gikk det fort og greitt: I mars 1747 var Torfin gravlagt, den 6 apr fikk Peder Hanibalsen bygselbrev på bruket og den 26 jun var han forlovet med enka. Peder var fra Ellingseter - av Hamball-slekt fra Nakkebakken og lensmannsslekt fra Frostad. Med ham kom der i 1747 en mann som overlevde her, i hele 40 år. Han døde i 1792 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

29. Ingeborg5 Hansdatter Fiksdal (82) ble født i 1721 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Torfinn Bendiksen Misund Fiksdal (1963) i 1744 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Peder Hanibalson Ellingseter Fiksdal (81) i 1747. Hun døde i 1797 i Vestnes, Møre og Romsdal.

30. Hans Pedersen5 Skotte Eneboe (2030) ble født cirka 1720 i Oppland(?), Norge. Han giftet seg med Anne Knutsdatter Slettom (2029) den 5 okt 1760 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde før 1777 i Lesja, Oppland, Norge.

31. Anne5 Knutsdatter Slettom (2029) ble født i 1723 på Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Hans Pedersen Skotte Eneboe (2030) den 5 okt 1760 i Lesja, Oppland, Norge. Hun døde i 1812 i Lesja, Oppland, Norge.

 

--- 6. generasjon ---

32. Ola6 Aretsen Nerås Ellingseter (75) ble født i 1679 på Nerås, Vestnes, Norge. Var sønn av Aret Aslakson i Aretgarden på Nerås. Han giftet seg med Anne Amundsdatter Nakken Ellingseter (76) i 1710 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han og Anne Amundsdatter Nakken Ellingseter (76) bodde mellom 1710 og 1742 på Ellingseter - Madsgarden, Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. På farssida var Anne av adelsslekta på Nakken og på morssida av lensmannsslekta på Stor-Frostad. Kildene forteller i utgangspunktet ikke fra hvilken gard Ola kommer fra. Aret-navnet er kilde god nok. Nerås var utgangspunktet for dette navnet. Han døde av slag den 9 mar 1765 på Ellingseter, Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

33. Anne6 Amundsdatter Nakken Ellingseter (76) ble født i 1677 på Ner-Nakken, Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. På farssida hadde Anne aner tilbake til adelsfolkene på Gjelsten. Hun giftet seg med Ola Aretsen Nerås Ellingseter (75) i 1710 i Vestnes, Norge. Hun og Ola Aretsen Nerås Ellingseter (75) bodde mellom 1710 og 1742 på Ellingseter - Madsgarden, Fiksdal, Norge. Hun døde i august 1743 på Vestnes, Norge. Ble gravlagt lørdag den 31 aug 1743 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

34. Anders6 Knutsen Faksen Øver-Gjerde (2013) ble født cirka 1693 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Johnsdatter Gjerde (2014) den 2 feb 1723 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 14 mar 1773 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Ble gravlagt lørdag 20 mar 1773 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

35. Marit6 Johnsdatter Øver-Gjerde (2014) ble født cirka 1692 på Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Anders Knutsen Faksen Gjerde (2013) den 2 feb 1723 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde av alderdom den 22 mar 1773 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble gravlagt den 4 apr 1773 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

40. Peder6 Johnsen Gjerde (1970) ble født cirka 1695 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Fikk sønnen Peder utenfor ekteskap med Ingeborg Pedersdatter Fiksdal rundt 1712, men døde sannsynligvis før de kunne gifte seg. Han døde muligens rundt 1712 -13 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

41. Ingeborg6 Pedersdatter Fiksdal (1971) ble født cirka 1685 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun fikk sønnen Peder utenfor ekteskap med Peder Johnsen Gjerde rundt 1712, men muligens døde han før de kunne gifte seg. Hun giftet seg med Ola Knutsen Faksen (1972) i 1721 på Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den 2 mai 1745 på Faksen, Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble gravlagt den 30 mai i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

42. Knut6 Olsen Løvoll (1976) ble født cirka 1663 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Ane Ivarsdatter Tomren (1977) cirka 1700 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 30 nov 1743 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 9 des 1743 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

43. Ane6 Ivarsdatter Tomren (1977) ble født cirka 1670 på Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Knut Olsen Løvoll (1976) cirka 1700 på Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den 13 apr 1751 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble gravlagt den 30 mai 1751 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

44. Torstein6 Sjursen Flate Sørås (2085) ble født 1671 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Amundsdatter Nakken (1623) cirka 1695 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i sep 1733 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 13 sep 1733 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

45. Ingeborg6 Amundsdatter Nakken (1623) ble født cirka 1674 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Torstein Sjursen Flate Sørås (2085) cirka 1695 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

48. Halda (Haldor)6 Hansen Frostad (1548) ble født 1654 i Tomrefjord, Norge. Han bodde mellom 1697 og 1736 på Frostad øvre, Tomrefjord, Norge. Han giftet seg med Anne Pedersdatter Fiksdal (1549) cirka 1709 i Tomrefjord, Norge. Han giftet seg med Ragnhild Aretsdatter Nerås (1551) cirka 1714 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i april 1734 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 25 apr 1734 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

49. Ragnhild6 Aretsdatter Nerås (1551) ble født cirka 1690 på Nerås, Norge. Hun giftet seg med Halda (Haldor) Hansen Frostad (1548) cirka 1714 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1741 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

50. Rasmus6 Gunnarsen Nakken (1534) ble født i 1684 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Mali Andersdatter Misfjord (1533) cirka 1711 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1740 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

51. Mali6 Andersdatter Misfjord (1533) ble født i 1694 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Rasmus Gunnarsen Nakken (1534) cirka 1711 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Hans Haldorsen Frostad (1553) i 1743 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den 12 mar 1772 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble gravlagt den 29 mar 1772 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

52. Anders6 Olsen Tomren Vike (2156) ble født cirka 1659 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Kari Olsdatter (2157) før 1706 i Møre og Romsdal, Norge. Han døde cirka 1718 i Vike, Møre og Romsdal, Norge.

53. Kari6 Olsdatter (2157) ble født i Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Anders Olsen Tomren Vike (2156) før 1706 i Møre og Romsdal, Norge.

54. Anders6 Knutsen Faksen Øver-Gjerde (2013) ble født cirka 1693 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Johnsdatter Gjerde (2014) den 2 feb 1723 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1773 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

55. Marit6 Johnsdatter Øver-Gjerde (2014) ble født cirka 1692 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Anders Knutsen Faksen Gjerde (2013) den 2 feb 1723 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde av alderdom den 22 mar 1773 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble gravlagt den 4 apr 1773 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

56. Hanibal6 Nilsen Sørås Ellingseter (1932) ble født i 1673 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Berit Hansdatter Frostad (1563) i 1710 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han døde den 4 mar 1757 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han ble gravlagt den 2 apr 1757 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

57. Berit6 Hansdatter Frostad (1563) ble født cirka 1674 i Tomrefjord, Norge. Hun giftet seg med Hanibal Nilsen Sørås Ellingseter (1932) i 1710 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

58. Hans6 Johnsen Øvergjerde Fiksdal (1964) ble født i 1692 i Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Anne Andersdatter (1965) i 1711 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1743 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

59. Anne6 Andersdatter (1965) ble født cirka 1690 i Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Hans Johnsen Øvergjerde Fiksdal (1964) i 1711 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde etter 1743 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

62. Knut6 Rolfsen Ulateig Slettom (2031) ble født cirka 1685 i Lesja, Oppland, Norge. Han giftet seg med Kari Endresdatter Nørdre-Kvam (2032) i 1717 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde etter 1748 i Lesja, Oppland, Norge.

63. Kari6 Endresdatter Nørdre-Kvam (2032) ble født cirka 1702 i Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Knut Rolfsen Ulateig Slettom (2031) i 1717 i Lesja, Oppland, Norge.

 

--- 7. generasjon ---

64. Aret7 Aslaksen Nerås (1495) ble født i 1656 på Nerås, Møre og Romsdal, Norge. Han og Lisbet Haraldsdatter Nerås (1502) bodde mellom 1678 og 1728 på Nerås, Innigarden - Aretgarden, Nerås, Norge. Han giftet seg med Lisbet Haraldsdatter Nerås (1502) før 1679 på Nerås, Norge. Han døde i 1728 på Nerås, Norge.

66. Amund7 Tomassen Nakken (1616) ble født i 1634 i Fiksdal, Norge. Han giftet seg med Kristi Haldadatter Frostad (1617) cirka 1663 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han og Kristi Haldadatter Frostad (1617) bodde mellom 1664 og 1704 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1709 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

67. Kristi7 Haldadatter Frostad (1617) ble født cirka 1637 på Øvre Frostad, Tomrefjord, Vestnes, Norge. Hun giftet seg med Amund Tomassen Nakken (1616) cirka 1663 i Fiksdal, Vestnes, Norge. Hun og Amund Tomassen Nakken (1616) bodde mellom 1664 og 1704 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Hun døde i 1709 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

68. Knut7 Knutsen Lid Faksen (2018) ble født cirka 1658 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1724 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

80. John7 Hansen Gjerde (2003) ble født cirka 1650 i Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Guri Olsdatter Gjerde (2124) cirka 1690? i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Det er litt usikkert om det var Guri og John som var gift på garden Gjerde, men en del tyder på det. Han døde i 1750 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

81. Guri7 Olsdatter Gjerde (2124) ble født i 1646 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med John Hansen Gjerde (2003) cirka 1690? i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Det er litt usikkert om det var Guri og John som var gift på garden Gjerde, men en del tyder på det. Hun døde i 1725 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

82. Peder7 Rasmussen Langstein Fiksdal (1973) ble født i 1660 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Kari (Andersdatter) Fiksdal (1974) i 1682 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Kari var enke etter Ola Olsen Fiksdal. Peder døde i 1709 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

83. Kari7 (Andersdatter) Fiksdal (1974) ble født cirka 1650 i Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Peder Rasmussen Langstein Fiksdal (1973) i 1682 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Kari var enke etter Ola Olsen Fiksdal. Hun døde etter 1709 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

84. Ola7 Olsen Løvoll (1983) ble født cirka 1628 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde cirka 1700 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

86. Ivar7 Olsen Tomren (1985) ble født cirka 1634 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Birgitte Børgesdatter Øvstedal (1986) cirka 1664 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1684 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

87. Birgitte7 Børgesdatter Øvstedal (1986) ble født cirka 1638 i Tresfjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Ivar Olsen Tomren (1985) cirka 1664 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

88. Sjur7 Jetmundsen Lie Flate (2090) ble født cirka 1618 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Mali Torsteinsdatter Flate (2091) før 1661 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

89. Mali7 Torsteinsdatter Flate (2091) ble født i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Sjur Jetmundsen Lie Flate (2090) før 1661 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

90. Amund7 Tomassen Nakken (1616) ble født i 1634 i Fiksdal, Norge. Han giftet seg med Kristi Haldadatter Frostad (1617) cirka 1663 i Vestnes, Norge. Han og Kristi Haldadatter Frostad (1617) bodde mellom 1664 og 1704 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1709 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

91. Kristi7 Haldadatter Frostad (1617) ble født cirka 1637 på Øvre Frostad, Tomrefjord, Vestnes, Norge. Hun giftet seg med Amund Tomassen Nakken (1616) cirka 1663 i Vestnes, Norge. Hun og Amund Tomassen Nakken (1616) bodde mellom 1664 og 1704 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Hun døde i 1709 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

96. Hans7 Haldasen Frostad (1558) ble født etter 1622 i Tomrefjord, Norge. Han bodde mellom 1661 og 1697 på Frostad øvre, Tomrefjord, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Tomasdatter Nakken (1559) cirka 1662 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1698 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

97. Ingeborg7 Tomasdatter Nakken (1559) ble født cirka 1637 i Fiksdal, Norge. Hun giftet seg med Hans Haldasen Frostad (1558) cirka 1662 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde etter 1676 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

100. Gunnar7 Rasmussen Krogsæter Nakken (1540) ble født i 1641 på Vatne, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Marit Eriksdatter Ellingseter (1541) i 1675 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1708 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

101. Marit7 Eriksdatter Ellingseter (1541) ble født i 1648 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Gunnar Rasmussen Krogsæter Nakken (1540) i 1675 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1726 iFiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

104. Ola7 Johnsen Tomren (2158) ble født cirka 1602 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde før 1664 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

108. Knut7 Knutsen Lid Faksen (2018) ble født cirka 1658 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1724 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

112. Nils7 Trondsen Sørås (2153) ble født cirka 1640 på Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Siri Hanibalsdatter Nakken (1937) før 1675 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1710 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

113. Siri7 Hanibalsdatter Nakken (1937) ble født cirka 1655 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Nils Trondsen Sørås (2153) før 1675 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

114. Hans7 Haldasen Frostad (1558) ble født etter 1622 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1661 og 1697 på Frostad øvre, Tomrefjord, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Tomasdatter Nakken (1559) cirka 1662 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1698 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

115. Ingeborg7 Tomasdatter Nakken (1559) ble født cirka 1637 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Hans Haldasen Frostad (1558) cirka 1662 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde etter 1676 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

124. Rolf7 Kristensen Hovauk Ulateig (2092) ble født cirka 1639 i Lesja, Oppland, Norge. Han giftet seg med Anne Arnesdatter Lyftingmo(?) (2093) cirka 1662 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde i 1694 i Lesja, Oppland, Norge.

125. Anne7 Arnesdatter Lyftingmo(?) (2093) ble født cirka 1640 i Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Rolf Kristensen Hovauk Ulateig (2092) cirka 1662 i Lesja, Oppland, Norge.

126. Endre7 Olsen Nørdre-Kvam (2057) ble født cirka 1649 i Lesja, Oppland, Norge. Han giftet seg med Brit Larsdatter Rånå (2058) cirka 1688 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde cirka 1726 i Lesja, Oppland, Norge.

127. Brit7 Larsdatter Rånå (2058) ble født cirka 1680? i Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Endre Olsen Nørdre-Kvam (2057) cirka 1688 i Lesja, Oppland, Norge. Hun døde cirka 1708 i Lesja, Oppland, Norge.

 

--- 8. generasjon ---

128. Aslak8 Johnsen Mittet Nerås (1499) ble født i 1634 på Mittet, Holm krets, Veøy, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1643 og 1677 på Innigarden - Aretgarden, Nerås, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med NN Haraldsdatter Nerås (1651) i 1653 i Veøy, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1728 på Nerås, Møre og Romsdal, Norge.

132. Tomas8 Amundsen Nakken (1625) ble født i 1590 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1631 og 1664 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1664 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

136. Knut8 Johnsen Lid (2022) ble født cirka 1625 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde før 1664 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

168. Ola8 Langstein Løvoll (1984) ble født i 1613 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde cirka 1650 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

172. Ola8 Rasmussen Tomren (1993) ble født cirka 1600 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1664 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

174. Børge8 Knutsen Øvstedal (1996) ble født cirka 1608 i Tresfjord, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Birgitte Olsdatter (1997) cirka 1632 i Tresfjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1643 i Tresfjord, Møre og Romsdal, Norge.

175. Birgitte8 Olsdatter (1997) ble født i Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Børge Knutsen Øvstedal (1996) cirka 1632 i Tresfjord, Møre og Romsdal, Norge.

180. Tomas8 Amundsen Nakken (1625) ble født i 1590 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1631 og 1664 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1664 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

192. Halda8 Knutsen Frostad (1565) ble født cirka 1585 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde cirka 1620 på Frostad øvre, Tomrefjord, Norge. Han døde etter 1664 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

194. Tomas8 Amundsen Nakken (1625) ble født i 1590 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1631 og 1664 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1664 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

208. John8 Frostad Tomren (2162) ble født cirka 1580 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde cirka 1655 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

216. Knut8 Johnsen Lid (2022) ble født cirka 1625 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde før 1664 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

224. Trond8 Pedersen Sørås (2154) ble født cirka 1595 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde cirka 1670 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

226. Hanibal8 Jakobsen Nakken (1938) ble født i 1614 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han giftet seg med Angness (Angnetta) Pedersdatter (1939) cirka 1650 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1703 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

227. Angness (Angnetta)8 Pedersdatter (1939) ble født cirka 1620 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Hanibal Jakobsen Nakken (1938) cirka 1650 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde i 1703 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

228. Halda8 Knutsen Frostad (1565) ble født cirka 1585 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde cirka 1620 på Frostad øvre, Tomrefjord, Norge. Han døde etter 1664 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

230. Tomas8 Amundsen Nakken (1625) ble født i 1590 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1631 og 1664 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1664 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

248. Kristen8 Jensen (Prestegarden) Hov (2099) ble født cirka 1604 i Lesja, Oppland, Norge. Han giftet seg med Magnhild Rolfsdatter Blakar (2100) cirka 1632 i Lesja, Oppland, Norge. Han var lensmann i Lesja og Dovre mellom 1635 og 1645. Han var fører for bøndene i striden mot futene cirka 1660. Han døde i 1669 i Lesja, Oppland, Norge.

249. Magnhild8 Rolfsdatter Blakar (2100) ble født cirka 1610 i Lom, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Kristen Jensen (Prestegarden) Hov (2099) cirka 1632 i Lesja, Oppland, Norge. Hun døde i 1676 i Lesja, Oppland, Norge.

250. Arne8 Olsen Lyftingmo (2108) ble født cirka 1625 i Lesja, Oppland, Norge. Han giftet seg med Brit Eriksdatter (2109) cirka 1650 i Lesja, Oppland, Norge.

251. Brit8 Eriksdatter (2109) ble født cirka 1630? i Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Arne Olsen Lyftingmo (2108) cirka 1650 i Lesja, Oppland, Norge. Hun døde i 1690 i Lesja, Oppland, Norge.

252. Ola8 Bjertesen Einbu Nørdre-Kvam (2064) ble født cirka 1608 i Lesja, Oppland, Norge. Han giftet seg med Kari Endresdatter Bjorlie (2065) cirka 1648 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde cirka 1680 i Lesja, Oppland, Norge.

253. Kari8 Endresdatter Bjorlie (2065) ble født cirka 1645? i Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Ola Bjertesen Einbu Nørdre-Kvam (2064) cirka 1648 i Lesja, Oppland, Norge.

254. Lars8 Jacobsen Sygard Rånå (2069) ble født cirka 1630 i Lesja, Oppland, Norge. Han giftet seg med Eli Amundsdatter (2070) cirka 1670 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde cirka 1704 i Lesja, Oppland, Norge.

255. Eli8 Amundsdatter (2070) ble født cirka 1640? i Norge. Hun giftet seg med Lars Jacobsen Sygard Rånå (2069) cirka 1670 i Lesja, Oppland, Norge.

 

--- 9. generasjon ---

256. John9 Aslaksen Mittet (1503) ble født cirka 1575 på Mittet, Veøy, Møre og Romsdal, Norge.

264. Amund9 Tomassen Gjelsten Nakken (1627) ble født cirka 1560 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han var etter 1560 også kjent som adelsmann Amund Tomasson Randell Tørresen (1627). Han bodde mellom 1600 og 1631 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1631 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

272. John9 Lid (2028) ble født cirka 1580 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1630 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

344. Rasmus9 Tomren (1994) ble født før 1580 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1630 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

360. Amund9 Tomassen Gjelsten Nakken (1627) ble født cirka 1560 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han var etter 1560 også kjent som adelsmann Amund Tomasson Randell Tørresen (1627). Han bodde mellom 1600 og 1631 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1631 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

384. Knut9 Frostad (1614) ble født cirka 1565 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1597 og 1620 på Frostad øvre, Tomrefjord, Norge. Han døde cirka 1620 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

388. Amund9 Tomassen Gjelsten Nakken (1627) ble født cirka 1560 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han var etter 1560 også kjent som adelsmann Amund Tomasson Randell Tørresen (1627). Han bodde mellom 1600 og 1631 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1631 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

432. John9 Lid (2028) ble født cirka 1580 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1630 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

448. Peder9 Trondsen Sørås (2155) ble født cirka 1565 i Møre og Romsdal, Norge. Vi vet ikke hvor han kom fra, muligens fra nabogarden Helland og giftet seg inn på Sørås. Han døde cirka 1640 i Vestnes, Møre og Romsdal, Norge.

452. Jakob9 (Hanibalsen Gjelsten) Nakken (1940) ble født cirka 1585 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han døde i 1639 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

456. Knut9 Frostad (1614) ble født cirka 1565 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Han bodde mellom 1597 og 1620 på Frostad øvre, Tomrefjord, Norge. Han døde cirka 1620 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

460. Amund9 Tomassen Gjelsten Nakken (1627) ble født cirka 1560 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge. Han var etter 1560 også kjent som adelsmann Amund Tomasson Randell Tørresen (1627). Han bodde mellom 1600 og 1631 på Nakken nedre, Fiksdal, Norge. Han døde etter 1631 i Fiksdal, Møre og Romsdal, Norge.

496. Jens9 Jensen (Prestegarden) Hov (2110) ble født cirka 1580 i Lesja, Oppland, Norge. Han giftet seg med Anne Sveinsdatter Hattrem (2111) cirka 1600 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde i 1639 i Lesja, Oppland, Norge.

497. Anne9 Sveinsdatter Hattrem (2111) ble født cirka 1585? i Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Jens Jensen (Prestegarden) Hov (2110) cirka 1600 i Lesja, Oppland, Norge.

504. Bjerte9 Einbu (2067) ble født cirka 1590 i Lesje, Oppland, Norge. Han giftet seg med Magnhild Einbu (2068) cirka 1604 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde før 1623 i Lesja, Oppland, Norge.

505. Magnhild9 Einbu (2068) ble født cirka 1590 i Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Bjerte Einbu (2067) cirka 1604 i Lesja, Oppland, Norge.

506. Endre9 Bjorlie (2066) ble født cirka 1600 i Lesja, Oppland, Norge. Han var Endre var svært velstående og i 1628 lånte han og broren Pål 21 lodd sølv (8 riksdaler og 50 skilling i penger)til kong Kristian Kvart. Statskassa var skrapa etter kongens mange og lange kriger, og han lånte penger der det var noe å hente. For disse pengene kunne Endre ha kjøpt 4 - 5 kyr. Renta var 6 prosent, eller 1 daler og 7 skilling i 1628. Han døde cirka 1650 i Lesja, Oppland, Norge.

508. Jacob9 Jacobsen Jørgenstad Rånå (2076) ble født cirka 1604 i Sel, Oppland, Norge. Han giftet seg med Ambjørg Larsdatter Sygard Rånå (2077) cirka 1628 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde cirka 1674 i Lesja, Oppland, Norge.

509. Ambjørg9 Larsdatter Sygard Rånå (2077) ble født cirka 1610 i Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Jacob Jacobsen Jørgenstad Rånå (2076) cirka 1628 i Lesja, Oppland, Norge. Hun døde etter 1674 i Lesja, Oppland, Norge.

 

--- 10. generasjon ---

512. Aslak10 på Mittet (1504) ble født før 1568 på Mittet, Veøy, Møre og Romsdal, Norge.

528. Adelsmann Tomas10Johnsson Randell Spjelkavik (1629) ble født cirka 1540 i Bergen(?), Norge. Siste adelsmann på Sunnmøre. Han døde i 1589 i Bergen(?), Norge.

689. Berit10Tomren (1995) ble født før 1560? i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde etter 1604 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

720. Adelsmann Tomas10 Johnsson Randell Spjelkavik (1629) ble født cirka 1540 i Bergen(?), Norge. Siste adelsmann på Sunnmøre. Han døde i 1589 i Bergen(?), Norge.

769. Marit10 Frostad (1615) ble født cirka 1545 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun bodde mellom 1597 og 1605 på Frostad Øvre, Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde cirka 1605 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

776. Adelsmann Tomas10 Johnsson Randell Spjelkavik (1629) ble født cirka 1540 i Bergen(?), Norge. Siste adelsmann på Sunnmøre. Han døde i 1589 i Bergen(?), Norge.

904. Hanibal10 Jensen Gjelsten (1941) ble født før 1585 i Møre og Romsdal, Norge. Han døde etter 1617 i Møre og Romsdal, Norge.

913. Marit10 Frostad (1615) ble født cirka 1545 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge. Hun bodde mellom 1597 og 1605 på Frostad Øvre, Tomrefjord, Norge. Hun døde cirka 1605 i Tomrefjord, Møre og Romsdal, Norge.

920. Adelsmann Tomas10 Johnsson Randell Spjelkavik (1629) ble født cirka 1540 i Bergen(?), Norge. Siste adelsmann på Sunnmøre. Han døde i 1589 i Bergen(?), Norge.

992. Jens10 Jenssen Staby (2121) var prest. Han ble født cirka 1540? i Ribe, Danmark. Han giftet seg med Marit (Bondedatter fra Lesja) (2122) cirka 1570 i Lesja, Oppland, Norge. Han og Marit (Bondedatter fra Lesja) (2122) hadde 5 barn. Han døde etter 1602 i Øyer, Norge.

993. Marit10 (Bondedatter fra Lesja) (2122) ble født i Lesja, Oppland, Norge. Hun giftet seg med Jens Jenssen Staby (2121) cirka 1570 i Lesja, Oppland, Norge. Hun og Jens Jenssen Staby (2121) hadde 5 barn. Hun døde etter 1602 i Øyer, Norge.

994. Svein10 Hattrem (2123) ble født cirka 1550? i Lesja, Oppland, Norge.

1018. Lars10 Sygard Rånå (2083) ble født cirka 1580 i Norge. Han giftet seg med Tora Sygard Rånå (2084) cirka 1600 i Lesja, Oppland, Norge. Han døde cirka 1621 i Lesja, Oppland, Norge.

1019. Tora10 Sygard Rånå (2084) ble født cirka 1585 i Norge. Hun giftet seg med Lars Sygard Rånå (2083) cirka 1600 i Lesja, Oppland, Norge. Hun døde etter 1627 i Lesja, Oppland, Norge.

--- 11. generasjon ---

1056. Adelsmann John11 Tomasson Rendall (Randell) (1634) var Borgermester i Bergen. Han ble født cirka 1500. Han giftet seg med Adelskvinne Magdalene Tørresdatter Kamp Randell (1630) før 1540. Han døde den 6 jul 1565 i Bergen, Norge.

1057. Adelskvinne Magdalene11 Tørresdatter Kamp Randell (1630) ble født cirka 1520 i Norge. Hun giftet seg med Adelsmann John Tomasson Rendall (Randell) (1634) før 1540. Hun giftet seg med Hans Lauretson (2577) den 22 aug 1569 i Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Jens Skriver Jensen (1942) før 1585? i Møre og Romsdal, Norge.

1440. Adelsmann John11 Tomasson Rendall (Randell) (1634) var Borgermester i Bergen. Han ble født cirka 1500. Han giftet seg med Adelskvinne Magdalene Tørresdatter Kamp Randell (1630) før 1540. Han døde den 6 jul 1565 i Bergen, Norge.

1441. Adelskvinne Magdalene11 Tørresdatter Kamp Randell (1630) ble født cirka 1520 i Norge. Hun giftet seg med Adelsmann John Tomasson Rendall (Randell) (1634) før 1540. Hun giftet seg med Hans Lauretson (2577) den 22 aug 1569 i Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Jens Skriver Jensen (1942) før 1585? i Møre og Romsdal, Norge.

1552. Adelsmann John11 Tomasson Rendall (Randell) (1634) var Borgermester i Bergen. Han ble født cirka 1500. Han giftet seg med Adelskvinne Magdalene Tørresdatter Kamp Randell (1630) før 1540. Han døde den 6 jul 1565 i Bergen, Norge.

1553. Adelskvinne Magdalene11 Tørresdatter Kamp Randell (1630) ble født cirka 1520 i Norge. Hun giftet seg med Adelsmann John Tomasson Rendall (Randell) (1634) før 1540. Hun giftet seg med Hans Lauretson (2577) den 22 aug 1569 i Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Jens Skriver Jensen (1942) før 1585? i Møre og Romsdal, Norge.

1808. Jens11 Skriver Jensen (1942) ble født cirka 1520 i Norge. Han giftet seg med Adelskvinne Magdalene Tørresdatter Kamp Randell (1630) før 1585? i Møre og Romsdal, Norge. Han døde cirka 1600 i Møre og Romsdal, Norge.

1840. Adelsmann John11 Tomasson Rendall (Randell) (1634) var Borgermester i Bergen. Han ble født cirka 1500. Han giftet seg med Adelskvinne Magdalene Tørresdatter Kamp Randell (1630) før 1540. Han døde den 6 jul 1565 i Bergen, Norge.

1841. Adelskvinne Magdalene11 Tørresdatter Kamp Randell (1630) ble født cirka 1520 i Norge. Hun giftet seg med Adelsmann John Tomasson Rendall (Randell) (1634) før 1540. Hun giftet seg med Hans Lauretson (2577) den 22 aug 1569 i Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Jens Skriver Jensen (1942) før 1585? i Møre og Romsdal, Norge.

--- 12. generasjon ---

2112. Tomas12 Henryson Rendall (2164) ble født på Orknøyane.

2114. Adelsmann Tørris12 Amundson Kamp (1631) giftet seg med Adelskvinne Anngerd T. Kusse (1632). Han ble født cirka 1500 i Norge.

2115. Adelskvinne Anngerd12 T. Kusse (1632) giftet seg med Adelsmann Tørris Amundson Kamp (1631). Hun ble født cirka 1500 i Norge.

2880. Tomas12 Henryson Rendall (2164) ble født på Orknøyane.

2882. Adelsmann Tørris12 Amundson Kamp (1631) giftet seg med Adelskvinne Anngerd T. Kusse (1632). Han ble født cirka 1500 i Norge.

2883. Adelskvinne Anngerd12 T. Kusse (1632) giftet seg med Adelsmann Tørris Amundson Kamp (1631). Hun ble født cirka 1500 i Norge.

3104. Tomas12 Henryson Rendall (2164) ble født på Orknøyane.

3106. Adelsmann Tørris12 Amundson Kamp (1631) giftet seg med Adelskvinne Anngerd T. Kusse (1632). Han ble født cirka 1500 i Norge.

3107. Adelskvinne Anngerd12 T. Kusse (1632) giftet seg med Adelsmann Tørris Amundson Kamp (1631). Hun ble født cirka 1500 i Norge.

3680. Tomas12 Henryson Rendall (2164) ble født på Orknøyane.

3682. Adelsmann Tørris12 Amundson Kamp (1631) giftet seg med Adelskvinne Anngerd T. Kusse (1632). Han ble født cirka 1500 i Norge.

3683. Adelskvinne Anngerd12 T. Kusse (1632) giftet seg med Adelsmann Tørris Amundson Kamp (1631). Hun ble født cirka 1500 i Norge.

--- 13. generasjon ---

4224. Henry13 Rögnvaldsen Rendall (2165) ble født på Orknøyane. Han var lagmann (lawman) på Orknøyane mellom 1438 og 1446. Han var for livstid sendt fra Orknøyane til Norge av jarl William i 1503.

4228. Adelsmann Amund13 Tørreson Kamp (1633) ble født i 1487 i Norge. Han døde i 1513 i Norge.

5760. Henry13 Rögnvaldsen Rendall (2165) ble født på Orknøyane. Han var lagmann (lawman) på Orknøyane mellom 1438 og 1446. Han var for livstid sendt fra Orknøyane til Norge av jarl William i 1503.

5764. Adelsmann Amund13 Tørreson Kamp (1633) ble født i 1487 i Norge. Han døde i 1513 i Norge.

6208. Henry13 Rögnvaldsen Rendall (2165) ble født på Orknøyane. Han var lagmann (lawman) på Orknøyane mellom 1438 og 1446. Han var for livstid sendt fra Orknøyane til Norge av jarl William i 1503.

6212. Adelsmann Amund13 Tørreson Kamp (1633) ble født i 1487 i Norge. Han døde i 1513 i Norge.

7360. Henry13 Rögnvaldsen Rendall (2165) ble født på Orknøyane. Han var lagmann (lawman) på Orknøyane mellom 1438 og 1446. Han var for livstid sendt fra Orknøyane til Norge av jarl William i 1503.

7364. Adelsmann Amund13 Tørreson Kamp (1633) ble født i 1487 i Norge. Han døde i 1513 i Norge.

--- 14. generasjon ---

8448. Rögnvald14 of Rendall (2171) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Alicia (--?--) (2172) før 1325.

11520. Rögnvald14 of Rendall (2171) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Alicia (--?--) (2172) før 1325.

12416. Rögnvald14 of Rendall (2171) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Alicia (--?--) (2172) før 1325.

14720. Rögnvald14 of Rendall (2171) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Alicia (--?--) (2172) før 1325.

--- 15. generasjon ---

16896. Kolbeinn15 of Rendall (2173) ble født på Orknøyane. Han var steward of Orkney i 1231.

23040. Kolbeinn15 of Rendall (2173) ble født på Orknøyane. Han var steward of Orkney i 1231.

24832. Kolbeinn15 of Rendall (2173) ble født på Orknøyane. Han var steward of Orkney i 1231.

29440. Kolbeinn15 of Rendall (2173) ble født på Orknøyane. Han var steward of Orkney i 1231.

--- 16. generasjon ---

33792. Andrés16 Sveinsson (2174) giftet seg med Frida Kolbeinnsdatter (2175) på Orknøyane. Han ble født cirka 1142 på Orknøyane.

33793. Frida16 Kolbeinnsdatter (2175) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Andrés Sveinsson (2174) på Orknøyane.

46080. Andrés16 Sveinsson (2174) giftet seg med Frida Kolbeinnsdatter (2175) på Orknøyane. Han ble født cirka 1142 på Orknøyane.

46081. Frida16 Kolbeinnsdatter (2175) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Andrés Sveinsson (2174) på Orknøyane.

49664. Andrés16 Sveinsson (2174) giftet seg med Frida Kolbeinnsdatter (2175) på Orknøyane. Han ble født cirka 1142 på Orknøyane.

49665. Frida16 Kolbeinnsdatter (2175) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Andrés Sveinsson (2174) på Orknøyane.

58880. Andrés16 Sveinsson (2174) giftet seg med Frida Kolbeinnsdatter (2175) på Orknøyane. Han ble født cirka 1142 på Orknøyane.

58881. Frida16 Kolbeinnsdatter (2175) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Andrés Sveinsson (2174) på Orknøyane.

--- 17. generasjon ---

67584. Svein17 Asleifson (2176) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Ingrid Thorkelsdatter (2177) på Orknøyane. Han døde i 1172 på Orknøyane.

67585. Ingrid17 Thorkelsdatter (2177) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Svein Asleifson (2176) på Orknøyane.

67586. Kolbeinn17 Hruga of Wyre (2181) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Herborg Sigridsdatter (2180) på Orknøyane.

67587. Herborg17 Sigridsdatter (2180) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Kolbeinn Hruga of Wyre (2181) på Orknøyane.

92160. Svein17 Asleifson (2176) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Ingrid Thorkelsdatter (2177) på Orknøyane. Han døde i 1172 på Orknøyane.

92161. Ingrid17 Thorkelsdatter (2177) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Svein Asleifson (2176) på Orknøyane.

92162. Kolbeinn17 Hruga of Wyre (2181) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Herborg Sigridsdatter (2180) på Orknøyane.

92163. Herborg17 Sigridsdatter (2180) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Kolbeinn Hruga of Wyre (2181) på Orknøyane.

99328. Svein17 Asleifson (2176) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Ingrid Thorkelsdatter (2177) på Orknøyane. Han døde i 1172 på Orknøyane.

99329. Ingrid17 Thorkelsdatter (2177) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Svein Asleifson (2176) på Orknøyane.

99330. Kolbeinn17 Hruga of Wyre (2181) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Herborg Sigridsdatter (2180) på Orknøyane.

99331. Herborg17 Sigridsdatter (2180) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Kolbeinn Hruga of Wyre (2181) på Orknøyane.

117760. Svein17 Asleifson (2176) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Ingrid Thorkelsdatter (2177) på Orknøyane. Han døde i 1172 på Orknøyane.

117761. Ingrid17 Thorkelsdatter (2177) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Svein Asleifson (2176) på Orknøyane.

117762. Kolbeinn17 Hruga of Wyre (2181) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Herborg Sigridsdatter (2180) på Orknøyane.

117763. Herborg17 Sigridsdatter (2180) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Kolbeinn Hruga of Wyre (2181) på Orknøyane.

--- 18. generasjon ---

135168. Olaf18 Rolfson of Gairsey (2179) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Asleif (--?--) (2178) på Orknøyane.

135169. Asleif18 (--?--) (2178) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Olaf Rolfson of Gairsey (2179) på Orknøyane.

135175. Sigrid18 Sigurdsdatter (2183)

184320. Olaf18 Rolfson of Gairsey (2179) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Asleif (--?--) (2178) på Orknøyane.

184321. Asleif18 (--?--) (2178) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Olaf Rolfson of Gairsey (2179) på Orknøyane.

184327. Sigrid18 Sigurdsdatter (2183)

198656. Olaf18 Rolfson of Gairsey (2179) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Asleif (--?--) (2178) på Orknøyane.

198657. Asleif18 (--?--) (2178) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Olaf Rolfson of Gairsey (2179) på Orknøyane.

198663. Sigrid18 Sigurdsdatter (2183)

235520. Olaf18 Rolfson of Gairsey (2179) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Asleif (--?--) (2178) på Orknøyane.

235521. Asleif18 (--?--) (2178) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Olaf Rolfson of Gairsey (2179) på Orknøyane.

235527. Sigrid18 Sigurdsdatter (2183)

--- 19. generasjon ---

270350. Sigurd19 of Westness (2293) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Ingibjørg The Highborn Herbjørgsdatter (2294) på Orknøyane.

270351. Ingibjørg19 The Highborn Herbjørgsdatter (2294) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Sigurd of Westness (2293) på Orknøyane.

368654. Sigurd19 of Westness (2293) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Ingibjørg The Highborn Herbjørgsdatter (2294) på Orknøyane.

368655. Ingibjørg19 The Highborn Herbjørgsdatter (2294) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Sigurd of Westness (2293) på Orknøyane.

397326. Sigurd19 of Westness (2293) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Ingibjørg The Highborn Herbjørgsdatter (2294) på Orknøyane.

397327. Ingibjørg19 The Highborn Herbjørgsdatter (2294) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Sigurd of Westness (2293) på Orknøyane.

471054. Sigurd19 of Westness (2293) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Ingibjørg The Highborn Herbjørgsdatter (2294) på Orknøyane.

471055. Ingibjørg19 The Highborn Herbjørgsdatter (2294) ble født på Orknøyane. Hun giftet seg med Sigurd of Westness (2293) på Orknøyane.

--- 20. generasjon ---

540703. Herbjørg20 Pålsdatter (2184)

737311. Herbjørg20 Pålsdatter (2184)

794655. Herbjørg20 Pålsdatter (2184)

942111. Herbjørg20 Pålsdatter (2184)

--- 21. generasjon ---

1081406. Pål Torfinnsson jarl21 (--?--) (2185) giftet seg med Datter (navn ukjent) av Håkon Ivarsson jarl (2186). Han ble født cirka 1040 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 1064 og 1098.

1081407. Datter (navn ukjent)21 av Håkon Ivarsson jarl (2186) giftet seg med Pål Torfinnsson jarl (--?--) (2185).

1474622. Pål Torfinnsson jarl21 (--?--) (2185) giftet seg med Datter (navn ukjent) av Håkon Ivarsson jarl (2186). Han ble født cirka 1040 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 1064 og 1098.

1474623. Datter (navn ukjent)21 av Håkon Ivarsson jarl (2186) giftet seg med Pål Torfinnsson jarl (--?--) (2185).

1589310. Pål Torfinnsson jarl21 (--?--) (2185) giftet seg med Datter (navn ukjent) av Håkon Ivarsson jarl (2186). Han ble født cirka 1040 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 1064 og 1098.

1589311. Datter (navn ukjent)21 av Håkon Ivarsson jarl (2186) giftet seg med Pål Torfinnsson jarl (--?--) (2185).

1884222. Pål Torfinnsson jarl21 (--?--) (2185) giftet seg med Datter (navn ukjent) av Håkon Ivarsson jarl (2186). Han ble født cirka 1040 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 1064 og 1098.

1884223. Datter (navn ukjent)21 av Håkon Ivarsson jarl (2186) giftet seg med Pål Torfinnsson jarl (--?--) (2185).

--- 22. generasjon ---

2162812. Torfinn22 Sigurdsson Rike jarl av Orknøyane (2211) ble født cirka 1004 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 1020 og 1030. Han giftet seg med Ingebjørg Finnsdatter (2212) i 1038 på Orknøyane. Han døde cirka 1064 på Orknøyane.

2162813. Ingebjørg22 Finnsdatter (2212) ble født cirka 1020 i Norge. Hun giftet seg med Torfinn Sigurdsson Rike jarl av Orknøyane (2211) i 1038 på Orknøyane. Hun giftet seg med Kong Malcholm III av Skottland (2220) cirka 1065 i Skottland. Hun døde cirka 1070 på Orknøyane.

2162814. Håkon22 Ivarsson jarl (2189) giftet seg med Ragnhild Magnusdatter (2190).

2162815. Ragnhild22 Magnusdatter (2190) giftet seg med Håkon Ivarsson jarl (2189).

2949244. Torfinn22 Sigurdsson Rike jarl av Orknøyane (2211) ble født cirka 1004 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 1020 og 1030. Han giftet seg med Ingebjørg Finnsdatter (2212) i 1038 på Orknøyane. Han døde cirka 1064 på Orknøyane.

2949245. Ingebjørg22 Finnsdatter (2212) ble født cirka 1020 i Norge. Hun giftet seg med Torfinn Sigurdsson Rike jarl av Orknøyane (2211) i 1038 på Orknøyane. Hun giftet seg med Kong Malcholm III av Skottland (2220) cirka 1065 i Skottland. Hun døde cirka 1070 på Orknøyane.

2949246. Håkon22 Ivarsson jarl (2189) giftet seg med Ragnhild Magnusdatter (2190).

2949247. Ragnhild22 Magnusdatter (2190) giftet seg med Håkon Ivarsson jarl (2189).

3178620. Torfinn22 Sigurdsson Rike jarl av Orknøyane (2211) ble født cirka 1004 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 1020 og 1030. Han giftet seg med Ingebjørg Finnsdatter (2212) i 1038 på Orknøyane. Han døde cirka 1064 på Orknøyane.

3178621. Ingebjørg22 Finnsdatter (2212) ble født cirka 1020 i Norge. Hun giftet seg med Torfinn Sigurdsson Rike jarl av Orknøyane (2211) i 1038 på Orknøyane. Hun giftet seg med Kong Malcholm III av Skottland (2220) cirka 1065 i Skottland. Hun døde cirka 1070 på Orknøyane.

3178622. Håkon22 Ivarsson jarl (2189) giftet seg med Ragnhild Magnusdatter (2190).

3178623. Ragnhild22 Magnusdatter (2190) giftet seg med Håkon Ivarsson jarl (2189).

3768444. Torfinn22 Sigurdsson Rike jarl av Orknøyane (2211) ble født cirka 1004 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 1020 og 1030. Han giftet seg med Ingebjørg Finnsdatter (2212) i 1038 på Orknøyane. Han døde cirka 1064 på Orknøyane.

3768445. Ingebjørg22 Finnsdatter (2212) ble født cirka 1020 i Norge. Hun giftet seg med Torfinn Sigurdsson Rike jarl av Orknøyane (2211) i 1038 på Orknøyane. Hun giftet seg med Kong Malcholm III av Skottland (2220) cirka 1065 i Skottland. Hun døde cirka 1070 på Orknøyane.

3768446. Håkon22 Ivarsson jarl (2189) giftet seg med Ragnhild Magnusdatter (2190).

3768447. Ragnhild22 Magnusdatter (2190) giftet seg med Håkon Ivarsson jarl (2189).

--- 23. generasjon ---

4325624. Sigurd23 Lodvesson Digre jarl av Orknøyane (2216) ble født cirka 960 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 0991 og 1014. Han giftet seg med Donada Niccallum prinsesse av Skottland (2217) cirka 1004. Han døde i 1014 på Orknøyane.

4325625. Donada23 Niccallum prinsesse av Skottland (2217) ble født cirka 980 i Skottland. Hun giftet seg med Sigurd Lodvesson Digre jarl av Orknøyane (2216) cirka 1004.

4325626. Finn23 Arnesson på Austrått (2213) giftet seg med Bergljot Halvdansdatter (2214) i Norge. Han ble født cirka 998 i Norge. Han døde cirka 1065 i Norge.

4325627. Bergljot23 Halvdansdatter (2214) ble født i Norge. Hun giftet seg med Finn Arnesson på Austrått (2213) i Norge.

4325630. Kong Magnus23 Olavsson den gode (2191) var Norges konge 1035 til 1047. Han ble født i 1024 i Norge. Han døde i 1047 i Norge.

5898488. Sigurd23 Lodvesson Digre jarl av Orknøyane (2216) ble født cirka 960 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 0991 og 1014. Han giftet seg med Donada Niccallum prinsesse av Skottland (2217) cirka 1004. Han døde i 1014 på Orknøyane.

5898489. Donada23 Niccallum prinsesse av Skottland (2217) ble født cirka 980 i Skottland. Hun giftet seg med Sigurd Lodvesson Digre jarl av Orknøyane (2216) cirka 1004.

5898490. Finn23 Arnesson på Austrått (2213) giftet seg med Bergljot Halvdansdatter (2214) i Norge. Han ble født cirka 998 i Norge. Han døde cirka 1065 i Norge.

5898491. Bergljot23 Halvdansdatter (2214) ble født i Norge. Hun giftet seg med Finn Arnesson på Austrått (2213) i Norge.

5898494. Kong Magnus23 Olavsson den gode (2191) var Norges konge 1035 til 1047. Han ble født i 1024 i Norge. Han døde i 1047 i Norge.

6357240. Sigurd23 Lodvesson Digre jarl av Orknøyane (2216) ble født cirka 960 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 0991 og 1014. Han giftet seg med Donada Niccallum prinsesse av Skottland (2217) cirka 1004. Han døde i 1014 på Orknøyane.

6357241. Donada23 Niccallum prinsesse av Skottland (2217) ble født cirka 980 i Skottland. Hun giftet seg med Sigurd Lodvesson Digre jarl av Orknøyane (2216) cirka 1004.

6357242. Finn23 Arnesson på Austrått (2213) giftet seg med Bergljot Halvdansdatter (2214) i Norge. Han ble født cirka 998 i Norge. Han døde cirka 1065 i Norge.

6357243. Bergljot23 Halvdansdatter (2214) ble født i Norge. Hun giftet seg med Finn Arnesson på Austrått (2213) i Norge.

6357246. Kong Magnus23 Olavsson den gode (2191) var Norges konge 1035 til 1047. Han ble født i 1024 i Norge. Han døde i 1047 i Norge.

7536888. Sigurd23 Lodvesson Digre jarl av Orknøyane (2216) ble født cirka 960 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 0991 og 1014. Han giftet seg med Donada Niccallum prinsesse av Skottland (2217) cirka 1004. Han døde i 1014 på Orknøyane.

7536889. Donada23 Niccallum prinsesse av Skottland (2217) ble født cirka 980 i Skottland. Hun giftet seg med Sigurd Lodvesson Digre jarl av Orknøyane (2216) cirka 1004.

7536890. Finn23 Arnesson på Austrått (2213) giftet seg med Bergljot Halvdansdatter (2214) i Norge. Han ble født cirka 998 i Norge. Han døde cirka 1065 i Norge.

7536891. Bergljot23 Halvdansdatter (2214) ble født i Norge. Hun giftet seg med Finn Arnesson på Austrått (2213) i Norge.

7536894. Kong Magnus23 Olavsson den gode (2191) var Norges konge 1035 til 1047. Han ble født i 1024 i Norge. Han døde i 1047 i Norge.

--- 24. generasjon ---

8651248. Lodve24 Torfinnsson jarl av Orknøyane (2218) giftet seg med Edna Niccearbhall Kjarvaldsdatter (2287). Han var jarl av Orknøyane mellom 0980 og 0991. Han døde cirka 991.

8651249. Edna24 Niccearbhall Kjarvaldsdatter (2287) giftet seg med Lodve Torfinnsson jarl av Orknøyane (2218).

8651250. Kong Malcolm II24 Mackenneth av Skottland (2224) ble født i 954 i Skottland. Han var Konge i Skottland mellom 1005 og 1034. Han døde den 25 nov 1034 i Glamis, Skottland.

8651252. Arne24 Arnmodsson Giske (2243) ble født i 925 i Norge. Han giftet seg med Tora Torsteinsdatter Galge (2244) cirka 995 i Norge. Han døde cirka 1024 i Norge.

8651253. Tora24 Torsteinsdatter Galge (2244) ble født i Norge. Hun giftet seg med Arne Arnmodsson Giske (2243) cirka 995 i Norge.

8651260. Kong Olav24 Haraldsson den hellige (2192) var Norges konge 1015 til 1028. Katolsk helgen. Han ble født i 995 på Ringerike, Norge. Han giftet seg med Astrid Olavsdatter (2210) før 1024 i Norge. Han døde den 29 jul 1030 på Stiklestad, Nord-Trøndelag, Norge. Drept i slaget på Stiklestad.

8651261. Astrid24 Olavsdatter (2210) ble født på Norge. Hun giftet seg med Kong Olav Haraldsson den hellige (2192) før 1024 i Norge.

11796976. Lodve24 Torfinnsson jarl av Orknøyane (2218) giftet seg med Edna Niccearbhall Kjarvaldsdatter (2287). Han var jarl av Orknøyane mellom 0980 og 0991. Han døde cirka 991.

11796977. Edna24 Niccearbhall Kjarvaldsdatter (2287) giftet seg med Lodve Torfinnsson jarl av Orknøyane (2218).

11796978. Kong Malcolm II24 Mackenneth av Skottland (2224) ble født i 954 i Skottland. Han var Konge i Skottland mellom 1005 og 1034. Han døde den 25 nov 1034 i Glamis, Skottland.

11796980. Arne24 Arnmodsson Giske (2243) ble født i 925 i Norge. Han giftet seg med Tora Torsteinsdatter Galge (2244) cirka 995 i Norge. Han døde cirka 1024 i Norge.

11796981. Tora24 Torsteinsdatter Galge (2244) ble født i Norge. Hun giftet seg med Arne Arnmodsson Giske (2243) cirka 995 i Norge.

11796988. Kong Olav24 Haraldsson den hellige (2192) var Norges konge 1015 til 1028. Katolsk helgen. Han ble født i 995 på Ringerike, Norge. Han giftet seg med Astrid Olavsdatter (2210) før 1024 på Norge. Han døde den 29 jul 1030 på Stiklestad, Nord-Trøndelag, Norge. Drept i slaget på Stiklestad.

11796989. Astrid24 Olavsdatter (2210) ble født i Norge. Hun giftet seg med Kong Olav Haraldsson den hellige (2192) før 1024 i Norge.

12714480. Lodve24 Torfinnsson jarl av Orknøyane (2218) giftet seg med Edna Niccearbhall Kjarvaldsdatter (2287). Han var jarl av Orknøyane mellom 0980 og 0991. Han døde cirka 991.

12714481. Edna24 Niccearbhall Kjarvaldsdatter (2287) giftet seg med Lodve Torfinnsson jarl av Orknøyane (2218).

12714482. Kong Malcolm II24 Mackenneth av Skottland (2224) ble født i 954 i Skottland. Han var Konge i Skottland mellom 1005 og 1034. Han døde den 25 nov 1034 i Glamis, Skottland.

12714484. Arne24 Arnmodsson Giske (2243) ble født i 925 i Norge. Han giftet seg med Tora Torsteinsdatter Galge (2244) cirka 995 i Norge. Han døde cirka 1024 i Norge.

12714485. Tora24 Torsteinsdatter Galge (2244) ble født på Norge. Hun giftet seg med Arne Arnmodsson Giske (2243) cirka 995 i Norge.

12714492. Kong Olav24 Haraldsson den hellige (2192) var Norges konge 1015 til 1028. Katolsk helgen. Han ble født i 995 på Ringerike, Norge. Han giftet seg med Astrid Olavsdatter (2210) før 1024 på Norge. Han døde den 29 jul 1030 på Stiklestad, Nord-Trøndelag, Norge. Drept i slaget på Stiklestad.

12714493. Astrid24 Olavsdatter (2210) ble født i Norge. Hun giftet seg med Kong Olav Haraldsson den hellige (2192) før 1024 iNorge.

15073776. Lodve24 Torfinnsson jarl av Orknøyane (2218) giftet seg med Edna Niccearbhall Kjarvaldsdatter (2287). Han var jarl av Orknøyane mellom 0980 og 0991. Han døde cirka 991.

15073777. Edna24 Niccearbhall Kjarvaldsdatter (2287) giftet seg med Lodve Torfinnsson jarl av Orknøyane (2218).

15073778. Kong Malcolm II24 Mackenneth av Skottland (2224) ble født i 954 på Skottland. Han var Konge i Skottland mellom 1005 og 1034. Han døde den 25 nov 1034 i Glamis, Skottland.

15073780. Arne24 Arnmodsson Giske (2243) ble født i 925 i Norge. Han giftet seg med Tora Torsteinsdatter Galge (2244) cirka 995 i Norge. Han døde cirka 1024 i Norge.

15073781. Tora24 Torsteinsdatter Galge (2244) ble født i Norge. Hun giftet seg med Arne Arnmodsson Giske (2243) cirka 995 i Norge.

15073788. Kong Olav24 Haraldsson den hellige (2192) var Norges konge 1015 til 1028. Katolsk helgen. Han ble født i 995 på Ringerike, Norge. Han giftet seg med Astrid Olavsdatter (2210) før 1024 på Norge. Han døde den 29 jul 1030 på Stiklestad, Nord-Trøndelag, Norge. Drept i slaget på Stiklestad.

15073789. Astrid24 Olavsdatter (2210) ble født i Norge. Hun giftet seg med Kong Olav Haraldsson den hellige (2192) før 1024 i Norge.

--- 25. generasjon ---

17302496. Thorfinn25 Torv-Einarsson jarl av Orknøyane (2219) giftet seg med Grelod Nicduncan (2295) cirka 941 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 0963 og 0976. Han døde cirka 976 i Norge.

17302497. Grelod25 Nicduncan (2295) giftet seg med Thorfinn Torv-Einarsson jarl av Orknøyane (2219) cirka 941 på Orknøyane.

17302498. Kong Kjarvald (Cerball mac Dúnlainge)25 av Osraige i Irland (2288) giftet seg med Søster av Overkonge Máel Sechnaill mac Maíl Ruanaid i Irland (2289). Han døde cirka 888.

17302500. Kong Kenneth II25 av Skottland (2225) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0971 og 0995. Han døde i 995 i Fettercairn i Means, Skottland.

17302504. Arnmod25 Arnvidarson jarl av Bjarkøy (2283) ble født cirka 945 i Norge. Han døde cirka 986 i Norge.

17302520. Harald25 Grenske(Grenland) (2193) var Småkonge over Vingulmark, Vestfold og Agder. Han ble født cirka 952 i Norge. Han giftet seg med Åsta Gudbrandsdatter (2209) før 995 på Ringerike, Norge. Han døde i 995 i Norge.

17302521. Åsta25 Gudbrandsdatter (2209) ble født i Norge. Hun giftet seg med Harald Grenske(Grenland) (2193) før 995 på Ringerike, Norge.

23593952. Thorfinn25 Torv-Einarsson jarl av Orknøyane (2219) giftet seg med Grelod Nicduncan (2295) cirka 941 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 0963 og 0976. Han døde cirka 976 i Norge.

23593953. Grelod25 Nicduncan (2295) giftet seg med Thorfinn Torv-Einarsson jarl av Orknøyane (2219) cirka 941 på Orknøyane.

23593954. Kong Kjarvald (Cerball mac Dúnlainge)25 av Osraige i Irland (2288) giftet seg med Søster av Overkonge Máel Sechnaill mac Maíl Ruanaid i Irland (2289). Han døde cirka 888.

23593956. Kong Kenneth II25 av Skottland (2225) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0971 og 0995. Han døde i 995 i Fettercairn i Means, Skottland.

23593960. Arnmod25 Arnvidarson jarl av Bjarkøy (2283) ble født cirka 945 i Norge. Han døde cirka 986 i Norge.

23593976. Harald25 Grenske(Grenland) (2193) var Småkonge over Vingulmark, Vestfold og Agder. Han ble født cirka 952 i Norge. Han giftet seg med Åsta Gudbrandsdatter (2209) før 995 på Ringerike, Norge. Han døde i 995 i Norge.

23593977. Åsta25 Gudbrandsdatter (2209) ble født i Norge. Hun giftet seg med Harald Grenske(Grenland) (2193) før 995 på Ringerike, Norge.

25428960. Thorfinn25 Torv-Einarsson jarl av Orknøyane (2219) giftet seg med Grelod Nicduncan (2295) cirka 941 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 0963 og 0976. Han døde cirka 976 i Norge.

25428961. Grelod25 Nicduncan (2295) giftet seg med Thorfinn Torv-Einarsson jarl av Orknøyane (2219) cirka 941 på Orknøyane.

25428962. Kong Kjarvald (Cerball mac Dúnlainge)25 av Osraige i Irland (2288) giftet seg med Søster av Overkonge Máel Sechnaill mac Maíl Ruanaid i Irland (2289). Han døde cirka 888.

25428964. Kong Kenneth II25 av Skottland (2225) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0971 og 0995. Han døde i 995 i Fettercairn i Means, Skottland.

25428968. Arnmod25 Arnvidarson jarl av Bjarkøy (2283) ble født cirka 945 i Norge. Han døde cirka 986 i Norge.

25428984. Harald25 Grenske(Grenland) (2193) var Småkonge over Vingulmark, Vestfold og Agder. Han ble født cirka 952 i Norge. Han giftet seg med Åsta Gudbrandsdatter (2209) før 995 på Ringerike, Norge. Han døde i 995 i Norge.

25428985. Åsta25 Gudbrandsdatter (2209) ble født i Norge. Hun giftet seg med Harald Grenske(Grenland) (2193) før 995 på Ringerike, Norge.

30147552. Thorfinn25 Torv-Einarsson jarl av Orknøyane (2219) giftet seg med Grelod Nicduncan (2295) cirka 941 på Orknøyane. Han var jarl av Orknøyane mellom 0963 og 0976. Han døde cirka 976 i Norge.

30147553. Grelod25 Nicduncan (2295) giftet seg med Thorfinn Torv-Einarsson jarl av Orknøyane (2219) cirka 941 på Orknøyane.

30147554. Kong Kjarvald (Cerball mac Dúnlainge)25 av Osraige i Irland (2288) giftet seg med Søster av Overkonge Máel Sechnaill mac Maíl Ruanaid i Irland (2289). Han døde cirka 888.

30147556. Kong Kenneth II25 av Skottland (2225) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0971 og 0995. Han døde i 995 i Fettercairn i Means, Skottland.

30147560. Arnmod25 Arnvidarson jarl av Bjarkøy (2283) ble født cirka 945 i Norge. Han døde cirka 986 i Norge.

30147576. Harald25 Grenske(Grenland) (2193) var Småkonge over Vingulmark, Vestfold og Agder. Han ble født cirka 952 i Norge. Han giftet seg med Åsta Gudbrandsdatter (2209) før 995 på Ringerike, Norge. Han døde i 995 i Norge.

30147577. Åsta25 Gudbrandsdatter (2209) ble født i Norge. Hun giftet seg med Harald Grenske(Grenland) (2193) før 995 på Ringerike, Norge.

--- 26. generasjon ---

34604992. Torv-Einar26 Ragnvaldsson jarl av Orknøyane (2290) ble født før 860. Han var jarl av Orknøyane mellom 0893 og 0946. Han døde cirka 946.

34604994. Dunchan26 of Caithness, Mormaer (2296) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Groa Thorsteinsdatter (2297).

34604995. Groa26 Thorsteinsdatter (2297) giftet seg med Dunchan of Caithness, Mormaer (2296).

34605000. Kong Malcholm26 av Skottland (2226) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0943 og 0954. Han døde i 954 i Skottland.

34605008. Anvid26 Thorarinsson Mørekonge (2284) ble født cirka 913? i Norge.

34605040. Gudrød26 Bjørnssønn (2197) ble født cirka 920 i Norge.

47187904. Torv-Einar26 Ragnvaldsson jarl av Orknøyane (2290) ble født før 860. Han var jarl av Orknøyane mellom 0893 og 0946. Han døde cirka 946.

47187906. Dunchan26 of Caithness, Mormaer (2296) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Groa Thorsteinsdatter (2297).

47187907. Groa26 Thorsteinsdatter (2297) giftet seg med Dunchan of Caithness, Mormaer (2296).

47187912. Kong Malcholm26 av Skottland (2226) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0943 og 0954. Han døde i 954 i Skottland.

47187920. Anvid26 Thorarinsson Mørekonge (2284) ble født cirka 913? i Norge.

47187952. Gudrød26 Bjørnssønn (2197) ble født cirka 920 i Norge.

50857920. Torv-Einar26 Ragnvaldsson jarl av Orknøyane (2290) ble født før 860. Han var jarl av Orknøyane mellom 0893 og 0946. Han døde cirka 946.

50857922. Dunchan26 of Caithness, Mormaer (2296) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Groa Thorsteinsdatter (2297).

50857923. Groa26 Thorsteinsdatter (2297) giftet seg med Dunchan of Caithness, Mormaer (2296).

50857928. Kong Malcholm26 av Skottland (2226) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0943 og 0954. Han døde i 954 i Skottland.

50857936. Anvid26 Thorarinsson Mørekonge (2284) ble født cirka 913? i Norge.

50857968. Gudrød26 Bjørnssønn (2197) ble født cirka 920 i Norge.

60295104. Torv-Einar26 Ragnvaldsson jarl av Orknøyane (2290) ble født før 860. Han var jarl av Orknøyane mellom 0893 og 0946. Han døde cirka 946.

60295106. Dunchan26 of Caithness, Mormaer (2296) ble født på Orknøyane. Han giftet seg med Groa Thorsteinsdatter (2297).

60295107. Groa26 Thorsteinsdatter (2297) giftet seg med Dunchan of Caithness, Mormaer (2296).

60295112. Kong Malcholm26 av Skottland (2226) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0943 og 0954. Han døde i 954 i Skottland.

60295120. Anvid26 Thorarinsson Mørekonge (2284) ble født cirka 913? i Norge.

60295152. Gudrød26 Bjørnssønn (2197) ble født cirka 920 i Norge.

--- 27. generasjon ---

69209984. Ragnvald27 Øysteinsson jarl av Møre (2291) giftet seg med Ragnhild Rolfsdatter (2310). Han døde cirka 890.

69209985. Ragnhild27 Rolfsdatter (2310) giftet seg med Ragnvald Øysteinsson jarl av Møre (2291).

69209990. Thorstein27 The Red Olafson (2298) giftet seg med Turid Eivindsdatter (2307). Han ble født cirka 859 i Dublin, Irland. Han døde cirka 888 i Island.

69209991. Turid27 Eivindsdatter (2307) giftet seg med Thorstein The Red Olafson (2298).

69210000. Kong Donald II27 av Skottland (2227) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0889 og 0900. Han døde i 900 i Skottland.

69210016. Thorarin27 Bullibak Finnvidsson (2285) ble født cirka 881? i Norge.

69210080. Bjørn27 Farmann (Haraldsson) (2195) var Småkonge i Tønsberg, Vestfold. Han ble født cirka 900 i Norge. Han døde i 927 i Sem, Vestfold, Norge. Drept av broren Eirik Blodøks på Sem kongsgård.

94375808. Ragnvald27 Øysteinsson jarl av Møre (2291) giftet seg med Ragnhild Rolfsdatter (2310). Han døde cirka 890.

94375809. Ragnhild27 Rolfsdatter (2310) giftet seg med Ragnvald Øysteinsson jarl av Møre (2291).

94375814. Thorstein27 The Red Olafson (2298) giftet seg med Turid Eivindsdatter (2307). Han ble født cirka 859 i Dublin, Irland. Han døde cirka 888 i Island.

94375815. Turid27 Eivindsdatter (2307) giftet seg med Thorstein The Red Olafson (2298).

94375824. Kong Donald II27 av Skottland (2227) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0889 og 0900. Han døde i 900 i Skottland.

94375840. Thorarin27 Bullibak Finnvidsson (2285) ble født cirka 881? i Norge.

94375904. Bjørn27 Farmann (Haraldsson) (2195) var Småkonge i Tønsberg, Vestfold. Han ble født cirka 900 i Norge. Han døde i 927 i Sem, Vestfold, Norge. Drept av broren Eirik Blodøks på Sem kongsgård.

101715840. Ragnvald27 Øysteinsson jarl av Møre (2291) giftet seg med Ragnhild Rolfsdatter (2310). Han døde cirka 890.

101715841. Ragnhild27 Rolfsdatter (2310) giftet seg med Ragnvald Øysteinsson jarl av Møre (2291).

101715846. Thorstein27 The Red Olafson (2298) giftet seg med Turid Eivindsdatter (2307). Han ble født cirka 859 i Dublin, Irland. Han døde cirka 888 i Island.

101715847. Turid27 Eivindsdatter (2307) giftet seg med Thorstein The Red Olafson (2298).

101715856. Kong Donald II27 av Skottland (2227) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0889 og 0900. Han døde i 900 i Skottland.

101715872. Thorarin27 Bullibak Finnvidsson (2285) ble født cirka 881? i Norge.

101715936. Bjørn27 Farmann (Haraldsson) (2195) var Småkonge i Tønsberg, Vestfold. Han ble født cirka 900 på Norge. Han døde i 927 i Sem, Vestfold, Norge. Drept av broren Eirik Blodøks på Sem kongsgård.

120590208. Ragnvald27 Øysteinsson jarl av Møre (2291) giftet seg med Ragnhild Rolfsdatter (2310). Han døde cirka 890.

120590209. Ragnhild27 Rolfsdatter (2310) giftet seg med Ragnvald Øysteinsson jarl av Møre (2291).

120590214. Thorstein27 The Red Olafson (2298) giftet seg med Turid Eivindsdatter (2307). Han ble født cirka 859 i Dublin, Irland. Han døde cirka 888 i Island.

120590215. Turid27 Eivindsdatter (2307) giftet seg med Thorstein The Red Olafson (2298).

120590224. Kong Donald II27 av Skottland (2227) ble født i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0889 og 0900. Han døde i 900 i Skottland.

120590240. Thorarin27 Bullibak Finnvidsson (2285) ble født cirka 881? i Norge.

120590304. Bjørn27 Farmann (Haraldsson) (2195) var Småkonge i Tønsberg, Vestfold. Han ble født cirka 900 på Norge. Han døde i 927 i Sem, Vestfold, Norge. Drept av broren Eirik Blodøks på Sem kongsgård.

--- 28. generasjon ---

138419968. Øysten28 Glumra Ivarson (2312) giftet seg med Ascrida Rangvaldsdatter (2313).

138419969. Ascrida28 Rangvaldsdatter (2313) giftet seg med Øysten Glumra Ivarson (2312).

138419970. Rolf28 Nefia (2311)

138419980. Kong Olaf28 The White Ingialdson of Dublin (2299) giftet seg med Aud (Unn) The Deepminded Ketilsdatter (2300). Han ble født cirka 840 i Dyflinni, Irland. Han døde cirka 871 i Dublin, Irland.

138419981. Aud (Unn)28 The Deepminded Ketilsdatter (2300) døde på Hvamm, Island. Hun giftet seg med Kong Olaf The White Ingialdson of Dublin (2299).

138419982. Eyvind28 Eastman (2308) giftet seg med Rafarta Niccerbhall Kjarvaldsdatter (2309).

138419983. Rafarta28 Niccerbhall Kjarvaldsdatter (2309) giftet seg med Eyvind Eastman (2308).

138420000. Kong Konstantin I28 av Skottland (2228) ble født i 836 i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0863 og 0877. Han døde i 877 i Iona, Skottland.

138420032. Finnvid28 den fundne (2286) ble født cirka 857? på Norge.

138420160. Kong Harald28 Hårfagre (2196) var første konge som styrte hele Norge. Han ble født cirka 850 i Vestfold, Norge. Han døde cirka 933 i Rogaland, Norge. Ble hauglagt på Haug ved Karmsund.

138420161. Svanhild28 Øysteinsdatter(Øystein jarl) (2198) ble født i Norge.

188751616. Øysten28 Glumra Ivarson (2312) giftet seg med Ascrida Rangvaldsdatter (2313).

188751617. Ascrida28 Rangvaldsdatter (2313) giftet seg med Øysten Glumra Ivarson (2312).

188751618. Rolf28 Nefia (2311)

188751628. Kong Olaf28 The White Ingialdson of Dublin (2299) giftet seg med Aud (Unn) The Deepminded Ketilsdatter (2300). Han ble født cirka 840 i Dyflinni, Irland. Han døde cirka 871 i Dublin, Irland.

188751629. Aud (Unn)28 The Deepminded Ketilsdatter (2300) døde på Hvamm, Island. Hun giftet seg med Kong Olaf The White Ingialdson of Dublin (2299).

188751630. Eyvind28 Eastman (2308) giftet seg med Rafarta Niccerbhall Kjarvaldsdatter (2309).

188751631. Rafarta28 Niccerbhall Kjarvaldsdatter (2309) giftet seg med Eyvind Eastman (2308).

188751648. Kong Konstantin I28 av Skottland (2228) ble født i 836 i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0863 og 0877. Han døde i 877 i Iona, Skottland.

188751680. Finnvid28 den fundne (2286) ble født cirka 857? i Norge.

188751808. Kong Harald28 Hårfagre (2196) var første konge som styrte hele Norge. Han ble født cirka 850 i Vestfold, Norge. Han døde cirka 933 i Rogaland, Norge. Ble hauglagt på Haug ved Karmsund.

188751809. Svanhild28 Øysteinsdatter(Øystein jarl) (2198) ble født i Norge.

203431680. Øysten28 Glumra Ivarson (2312) giftet seg med Ascrida Rangvaldsdatter (2313).

203431681. Ascrida28 Rangvaldsdatter (2313) giftet seg med Øysten Glumra Ivarson (2312).

203431682. Rolf28 Nefia (2311)

203431692. Kong Olaf28 The White Ingialdson of Dublin (2299) giftet seg med Aud (Unn) The Deepminded Ketilsdatter (2300). Han ble født cirka 840 i Dyflinni, Irland. Han døde cirka 871 i Dublin, Irland.

203431693. Aud (Unn)28 The Deepminded Ketilsdatter (2300) døde på Hvamm, Island. Hun giftet seg med Kong Olaf The White Ingialdson of Dublin (2299).

203431694. Eyvind28 Eastman (2308) giftet seg med Rafarta Niccerbhall Kjarvaldsdatter (2309).

203431695. Rafarta28 Niccerbhall Kjarvaldsdatter (2309) giftet seg med Eyvind Eastman (2308).

203431712. Kong Konstantin I28 av Skottland (2228) ble født i 836 i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0863 og 0877. Han døde i 877 i Iona, Skottland.

203431744. Finnvid28 den fundne (2286) ble født cirka 857? i Norge.

203431872. Kong Harald28 Hårfagre (2196) var første konge som styrte hele Norge. Han ble født cirka 850 i Vestfold, Norge. Han døde cirka 933 i Rogaland, Norge. Ble hauglagt på Haug ved Karmsund.

203431873. Svanhild28 Øysteinsdatter(Øystein jarl) (2198) ble født i Norge.

241180416. Øysten28 Glumra Ivarson (2312) giftet seg med Ascrida Rangvaldsdatter (2313).

241180417. Ascrida28 Rangvaldsdatter (2313) giftet seg med Øysten Glumra Ivarson (2312).

241180418. Rolf28 Nefia (2311)

241180428. Kong Olaf28 The White Ingialdson of Dublin (2299) giftet seg med Aud (Unn) The Deepminded Ketilsdatter (2300). Han ble født cirka 840 i Dyflinni, Irland. Han døde cirka 871 i Dublin, Irland.

241180429. Aud (Unn)28 The Deepminded Ketilsdatter (2300) døde på Hvamm, Island. Hun giftet seg med Kong Olaf The White Ingialdson of Dublin (2299).

241180430. Eyvind28 Eastman (2308) giftet seg med Rafarta Niccerbhall Kjarvaldsdatter (2309).

241180431. Rafarta28 Niccerbhall Kjarvaldsdatter (2309) giftet seg med Eyvind Eastman (2308).

241180448. Kong Konstantin I28 av Skottland (2228) ble født i 836 i Skottland. Han var konge i Skottland mellom 0863 og 0877. Han døde i 877 i Iona, Skottland.

241180480. Finnvid28 den fundne (2286) ble født cirka 857? i Norge.

241180608. Kong Harald28 Hårfagre (2196) var første konge som styrte hele Norge. Han ble født cirka 850 i Vestfold, Norge. Han døde cirka 933 i Rogaland, Norge. Ble hauglagt på Haug ved Karmsund.

241180609. Svanhild28 Øysteinsdatter(Øystein jarl) (2198) ble født i Norge.

--- 29. generasjon ---

276839936. Ivar29 Halvdansson (2321)

276839938. Rangnvald29 Gudrodson (2314) giftet seg med Tora Sigurdsdatter (2315).

276839939. Tora29 Sigurdsdatter (2315) giftet seg med Rangnvald Gudrodson (2314).

276839960. Ingiald29 Frodison (2301)

276839962. Ketil29 Flatnebb Bjørnson (2303) giftet seg med Yngvild Ketilsdatter (2305).

276839963. Yngvild29 Ketilsdatter (2305) giftet seg med Ketil Flatnebb Bjørnson (2303).

276839966. Kong Kjarvald (Cerball mac Dúnlainge)29 av Osraige i Irland (2288) giftet seg med søster av Overkonge Máel Sechnaill mac Maíl Ruanaid i Irland (2289). Han døde cirka 888.

276840000. Kong Kenneth I29 av Skottland (2229) var monark mellom 834 - 846 i Dalriada, 846 - 858 i hele Skottland. Han ble født cirka 810 i Dalriada. Han døde i 858 i Scone, Skottland.

276840320. Halvdan29 Svarte (Gudrødssøn) (2199) ble født cirka 810 i Norge. Han giftet seg med Ragnhild Sigurdsdatter (2200) før 850 i Norge. Han døde cirka 860 ved Randsfjorden, Norge.

276840321. Ragnhild29 Sigurdsdatter (2200) giftet seg med Halvdan Svarte (Gudrødssøn) (2199) før 850 i Norge.

377503232. Ivar29 Halvdansson (2321)

377503234. Rangnvald29 Gudrodson (2314) giftet seg med Tora Sigurdsdatter (2315).

377503235. Tora29 Sigurdsdatter (2315) giftet seg med Rangnvald Gudrodson (2314).

377503256. Ingiald29 Frodison (2301)

377503258. Ketil29 Flatnebb Bjørnson (2303) giftet seg med Yngvild Ketilsdatter (2305).

377503259. Yngvild29 Ketilsdatter (2305) giftet seg med Ketil Flatnebb Bjørnson (2303).

377503262. Kong Kjarvald (Cerball mac Dúnlainge)29 av Osraige i Irland (2288) giftet seg med søster av Overkonge Máel Sechnaill mac Maíl Ruanaid i Irland (2289). Han døde cirka 888.

377503296. Kong Kenneth I29 av Skottland (2229) var monark mellom 834 - 846 i Dalriada, 846 - 858 i hele Skottland. Han ble født cirka 810 i Dalriada. Han døde i 858 i Scone, Skottland.

377503616. Halvdan29 Svarte (Gudrødssøn) (2199) ble født cirka 810 i Norge. Han giftet seg med Ragnhild Sigurdsdatter (2200) før 850 i Norge. Han døde cirka 860 ved Randsfjorden, Norge.

377503617. Ragnhild29 Sigurdsdatter (2200) giftet seg med Halvdan Svarte (Gudrødssøn) (2199) før 850 i Norge.

406863360. Ivar29 Halvdansson (2321)

406863362. Rangnvald29 Gudrodson (2314) giftet seg med Tora Sigurdsdatter (2315).

406863363. Tora29 Sigurdsdatter (2315) giftet seg med Rangnvald Gudrodson (2314).

406863384. Ingiald29 Frodison (2301)

406863386. Ketil29 Flatnebb Bjørnson (2303) giftet seg med Yngvild Ketilsdatter (2305).

406863387. Yngvild29 Ketilsdatter (2305) giftet seg med Ketil Flatnebb Bjørnson (2303).

406863390. Kong Kjarvald (Cerball mac Dúnlainge)29 av Osraige i Irland (2288) giftet seg med søster av Overkonge Máel Sechnaill mac Maíl Ruanaid i Irland (2289). Han døde cirka 888.

406863424. Kong Kenneth I29 av Skottland (2229) var monark mellom 834 - 846 i Dalriada, 846 - 858 i hele Skottland. Han ble født cirka 810 i Dalriada. Han døde i 858 i Scone, Skottland.

406863744. Halvdan29 Svarte (Gudrødssøn) (2199) ble født cirka 810 i Norge. Han giftet seg med Ragnhild Sigurdsdatter (2200) før 850 i Norge. Han døde cirka 860 ved Randsfjorden, Norge.

406863745. Ragnhild29 Sigurdsdatter (2200) giftet seg med Halvdan Svarte (Gudrødssøn) (2199) før 850 i Norge.

482360832. Ivar29 Halvdansson (2321)

482360834. Rangnvald29 Gudrodson (2314) giftet seg med Tora Sigurdsdatter (2315).

482360835. Tora29 Sigurdsdatter (2315) giftet seg med Rangnvald Gudrodson (2314).

482360856. Ingiald29 Frodison (2301)

482360858. Ketil29 Flatnebb Bjørnson (2303) giftet seg med Yngvild Ketilsdatter (2305).

482360859. Yngvild29 Ketilsdatter (2305) giftet seg med Ketil Flatnebb Bjørnson (2303).

482360862. Kong Kjarvald (Cerball mac Dúnlainge)29 av Osraige i Irland (2288) giftet seg med søster av Overkonge Máel Sechnaill mac Maíl Ruanaid i Irland (2289). Han døde cirka 888.

482360896. Kong Kenneth I29 av Skottland (2229) var monark mellom 834 - 846 i Dalriada, 846 - 858 i hele Skottland. Han ble født cirka 810 i Dalriada. Han døde i 858 i Scone, Skottland.

482361216. Halvdan29 Svarte (Gudrødssøn) (2199) ble født cirka 810 i Norge. Han giftet seg med Ragnhild Sigurdsdatter (2200) før 850 i Norge. Han døde cirka 860 ved Randsfjorden, Norge.

482361217. Ragnhild29 Sigurdsdatter (2200) giftet seg med Halvdan Svarte (Gudrødssøn) (2199) før 850 i Norge.

--- 30. generasjon ---

553679872. Halvdan30 Øysteinsson den gavmilde (2203) var Konge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 750 i Norge. Han giftet seg med Liv Dagsdatter (2204) cirka 780 i Norge. Han døde cirka 800 i Borre, Vestfold, Norge.

553679873. Liv30 Dagsdatter (2204) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Øysteinsson den gavmilde (2203) cirka 780 i Norge.

553679878. Sigurd30 Orm i øyet Ragnarson (2316) døde cirka 873.

553679920. Frodi30 the Valiant (2302)

553679924. Bjørn30 The Ungartered Buna (2304)

553679926. Ketil30 Ram (2306)

553680000. Kong Alpin II30 av Dalriada (2230) ble født i Dalriada. Han var den første kongen som forente Skottland. Dalriada var et kongedømme som besto av deler av nord-østlige Skottland og litt av Nord-Irland. Konge i Skottland fra ca. 839 til sin død. Han døde cirka 841 i Skottland.

553680640. Gudrød30 Halvdansson Veidekonge (2201) var Konge over Vestfold, Romerike og halve Vingulmark(omtrent dagens Østfold). Han ble født cirka 780 i Norge. Han giftet seg med Åsa Haraldsdatter (2202) cirka 810 i Norge. Han døde cirka 821 i Norge.

553680641. Åsa30 Haraldsdatter (2202) ble født i Norge. Hun giftet seg med Gudrød Halvdansson Veidekonge (2201) cirka 810 i Norge.

755006464. Halvdan30 Øysteinsson den gavmilde (2203) var Konge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 750 i Norge. Han giftet seg med Liv Dagsdatter (2204) cirka 780 i Norge. Han døde cirka 800 i Borre, Vestfold, Norge.

755006465. Liv30 Dagsdatter (2204) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Øysteinsson den gavmilde (2203) cirka 780 i Norge.

755006470. Sigurd30 Orm i øyet Ragnarson (2316) døde cirka 873.

755006512. Frodi30 the Valiant (2302)

755006516. Bjørn30 The Ungartered Buna (2304)

755006518. Ketil30 Ram (2306)

755006592. Kong Alpin II30 av Dalriada (2230) ble født i Dalriada. Han var den første kongen som forente Skottland. Dalriada var et kongedømme som besto av deler av nord-østlige Skottland og litt av Nord-Irland. Konge i Skottland fra ca. 839 til sin død. Han døde cirka 841 i Skottland.

755007232. Gudrød30 Halvdansson Veidekonge (2201) var Konge over Vestfold, Romerike og halve Vingulmark(omtrent dagens Østfold). Han ble født cirka 780 i Norge. Han giftet seg med Åsa Haraldsdatter (2202) cirka 810 i Norge. Han døde cirka 821 i Norge.

755007233. Åsa30 Haraldsdatter (2202) ble født i Norge. Hun giftet seg med Gudrød Halvdansson Veidekonge (2201) cirka 810 i Norge.

813726720. Halvdan30 Øysteinsson den gavmilde (2203) var Konge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 750 i Norge. Han giftet seg med Liv Dagsdatter (2204) cirka 780 i Norge. Han døde cirka 800 i Borre, Vestfold, Norge.

813726721. Liv30 Dagsdatter (2204) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Øysteinsson den gavmilde (2203) cirka 780 i Norge.

813726726. Sigurd30 Orm i øyet Ragnarson (2316) døde cirka 873.

813726768. Frodi30 the Valiant (2302)

813726772. Bjørn30 The Ungartered Buna (2304)

813726774. Ketil30 Ram (2306)

813726848. Kong Alpin II30 av Dalriada (2230) ble født i Dalriada. Han var den første kongen som forente Skottland. Dalriada var et kongedømme som besto av deler av nord-østlige Skottland og litt av Nord-Irland. Konge i Skottland fra ca. 839 til sin død. Han døde cirka 841 i Skottland.

813727488. Gudrød30 Halvdansson Veidekonge (2201) var Konge over Vestfold, Romerike og halve Vingulmark(omtrent dagens Østfold). Han ble født cirka 780 i Norge. Han giftet seg med Åsa Haraldsdatter (2202) cirka 810 i Norge. Han døde cirka 821 i Norge.

813727489. Åsa30 Haraldsdatter (2202) ble født i Norge. Hun giftet seg med Gudrød Halvdansson Veidekonge (2201) cirka 810 i Norge.

964721664. Halvdan30 Øysteinsson den gavmilde (2203) var Konge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 750 i Norge. Han giftet seg med Liv Dagsdatter (2204) cirka 780 i Norge. Han døde cirka 800 i Borre, Vestfold, Norge.

964721665. Liv30 Dagsdatter (2204) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Øysteinsson den gavmilde (2203) cirka 780 i Norge.

964721670. Sigurd30 Orm i øyet Ragnarson (2316) døde cirka 873.

964721712. Frodi30 the Valiant (2302)

964721716. Bjørn30 The Ungartered Buna (2304)

964721718. Ketil30 Ram (2306)

964721792. Kong Alpin II30 av Dalriada (2230) ble født i Dalriada. Han var den første kongen som forente Skottland. Dalriada var et kongedømme som besto av deler av nord-østlige Skottland og litt av Nord-Irland. Konge i Skottland fra ca. 839 til sin død. Han døde cirka 841 i Skottland.

964722432. Gudrød30 Halvdansson Veidekonge (2201) var Konge over Vestfold, Romerike og halve Vingulmark(omtrent dagens Østfold). Han ble født cirka 780 i Norge. Han giftet seg med Åsa Haraldsdatter (2202) cirka 810 i Norge. Han døde cirka 821 i Norge.

964722433. Åsa30 Haraldsdatter (2202) ble født i Norge. Hun giftet seg med Gudrød Halvdansson Veidekonge (2201) cirka 810 i Norge.

--- 31. generasjon ---

1107359744. Øystein31 Halvdansson (2205) var Småkonge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 730 i Norge. Han giftet seg med Hild Eriksdatter (2206) før 750 i Vestfold, Norge.

1107359745. Hild31 Eriksdatter (2206) ble født cirka 690 i Vestfold, Norge. Hun giftet seg med Øystein Halvdansson (2205) før 750 i Vestfold, Norge.

1107359746. Dag31 of Westmare (2322)

1107359756. Ragnar31 Lodbrok Sigurdson (2317) ble født i Uppsala, Sverige. Han døde cirka 845 i Northumbria, England.

1107361280. Halvdan31 Øysteinsson den gavmilde (2203) var Konge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 750 i Norge. Han giftet seg med Liv Dagsdatter (2204) cirka 780 i Norge. Han døde cirka 800 i Borre, Vestfold, Norge.

1107361281. Liv31 Dagsdatter (2204) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Øysteinsson den gavmilde (2203) cirka 780 i Norge.

1510012928. Øystein31 Halvdansson (2205) var Småkonge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 730 i Norge. Han giftet seg med Hild Eriksdatter (2206) før 750 i Vestfold, Norge.

1510012929. Hild31 Eriksdatter (2206) ble født cirka 690 i Vestfold, Norge. Hun giftet seg med Øystein Halvdansson (2205) før 750 i Vestfold, Norge.

1510012930. Dag31 of Westmare (2322)

1510012940. Ragnar31 Lodbrok Sigurdson (2317) ble født i Uppsala, Sverige. Han døde cirka 845 i Northumbria, England.

1510014464. Halvdan31 Øysteinsson den gavmilde (2203) var Konge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 750 i Norge. Han giftet seg med Liv Dagsdatter (2204) cirka 780 i Norge. Han døde cirka 800 i Borre, Vestfold, Norge.

1510014465. Liv31 Dagsdatter (2204) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Øysteinsson den gavmilde (2203) cirka 780 i Norge.

1627453440. Øystein31 Halvdansson (2205) var Småkonge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 730 i Norge. Han giftet seg med Hild Eriksdatter (2206) før 750 i Vestfold, Norge.

1627453441. Hild31 Eriksdatter (2206) ble født cirka 690 i Vestfold, Norge. Hun giftet seg med Øystein Halvdansson (2205) før 750 i Vestfold, Norge.

1627453442. Dag31 of Westmare (2322)

1627453452. Ragnar31 Lodbrok Sigurdson (2317) ble født i Uppsala, Sverige. Han døde cirka 845 i Northumbria, England.

1627454976. Halvdan31 Øysteinsson den gavmilde (2203) var Konge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 750 i Norge. Han giftet seg med Liv Dagsdatter (2204) cirka 780 i Norge. Han døde cirka 800 i Borre, Vestfold, Norge.

1627454977. Liv31 Dagsdatter (2204) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Øysteinsson den gavmilde (2203) cirka 780 i Norge.

1929443328. Øystein31 Halvdansson (2205) var Småkonge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 730 i Norge. Han giftet seg med Hild Eriksdatter (2206) før 750 i Vestfold, Norge.

1929443329. Hild31 Eriksdatter (2206) ble født cirka 690 i Vestfold, Norge. Hun giftet seg med Øystein Halvdansson (2205) før 750 i Vestfold, Norge.

1929443330. Dag31 of Westmare (2322)

1929443340. Ragnar31 Lodbrok Sigurdson (2317) ble født i Uppsala, Sverige. Han døde cirka 845 i Northumbria, England.

1929444864. Halvdan31 Øysteinsson den gavmilde (2203) var Konge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 750 i Norge. Han giftet seg med Liv Dagsdatter (2204) cirka 780 i Norge. Han døde cirka 800 i Borre, Vestfold, Norge.

1929444865. Liv31 Dagsdatter (2204) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Øysteinsson den gavmilde (2203) cirka 780 i Norge.

--- 32. generasjon ---

2214719488. Halvdan32 Kvitbein (2207) var den første av ynglingesagaens konger som slo seg ned i Norge. Var sønn av Olav Tretelgja og Solveig Halvdansdatter. Han ble født cirka 710 i Värmland, Sverige. Han giftet seg med Åsa Øysteinsdatter (2208) cirka 730 i Norge.

2214719489. Åsa32 Øysteinsdatter (2208) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Kvitbein (2207) cirka 730 i Norge.

2214719490. Erik32 Agnarsson av Vestfold (2323)

2214719512. Sigurd32 Ring Randverson (2318)

2214722560. Øystein32 Halvdansson (2205) var Småkonge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 730 i Norge. Han giftet seg med Hild Eriksdatter (2206) før 750 i Vestfold, Norge.

2214722561. Hild32 Eriksdatter (2206) ble født cirka 690 i Vestfold, Norge. Hun giftet seg med Øystein Halvdansson (2205) før 750 i Vestfold, Norge.

2214722562. Dag32 of Westmare (2322)

3020025856. Halvdan32 Kvitbein (2207) var den første av ynglingesagaens konger som slo seg ned i Norge. Var sønn av Olav Tretelgja og Solveig Halvdansdatter. Han ble født cirka 710 i Värmland, Sverige. Han giftet seg med Åsa Øysteinsdatter (2208) cirka 730 i Norge.

3020025857. Åsa32 Øysteinsdatter (2208) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Kvitbein (2207) cirka 730 i Norge.

3020025858. Erik32 Agnarsson av Vestfold (2323)

3020025880. Sigurd32 Ring Randverson (2318)

3020028928. Øystein32 Halvdansson (2205) var Småkonge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 730 i Norge. Han giftet seg med Hild Eriksdatter (2206) før 750 i Vestfold, Norge.

3020028929. Hild32 Eriksdatter (2206) ble født cirka 690 i Vestfold, Norge. Hun giftet seg med Øystein Halvdansson (2205) før 750 i Vestfold, Norge.

3020028930. Dag32 of Westmare (2322)

3254906880. Halvdan32 Kvitbein (2207) var den første av ynglingesagaens konger som slo seg ned i Norge. Var sønn av Olav Tretelgja og Solveig Halvdansdatter. Han ble født cirka 710 i Värmland, Sverige. Han giftet seg med Åsa Øysteinsdatter (2208) cirka 730 i Norge.

3254906881. Åsa32 Øysteinsdatter (2208) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Kvitbein (2207) cirka 730 i Norge.

3254906882. Erik32 Agnarsson av Vestfold (2323)

3254906904. Sigurd32 Ring Randverson (2318)

3254909952. Øystein32 Halvdansson (2205) var Småkonge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 730 i Norge. Han giftet seg med Hild Eriksdatter (2206) før 750 i Vestfold, Norge.

3254909953. Hild32 Eriksdatter (2206) ble født cirka 690 i Vestfold, Norge. Hun giftet seg med Øystein Halvdansson (2205) før 750 i Vestfold, Norge.

3254909954. Dag32 of Westmare (2322)

3858886656. Halvdan32 Kvitbein (2207) var den første av ynglingesagaens konger som slo seg ned i Norge. Var sønn av Olav Tretelgja og Solveig Halvdansdatter. Han ble født cirka 710 i Värmland, Sverige. Han giftet seg med Åsa Øysteinsdatter (2208) cirka 730 i Norge.

3858886657. Åsa32 Øysteinsdatter (2208) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Kvitbein (2207) cirka 730 i Norge.

3858886658. Erik32 Agnarsson av Vestfold (2323)

3858886680. Sigurd32 Ring Randverson (2318)

3858889728. Øystein32 Halvdansson (2205) var Småkonge over Vestfold og Romerike. Han ble født cirka 730 i Norge. Han giftet seg med Hild Eriksdatter (2206) før 750 i Vestfold, Norge.

3858889729. Hild32 Eriksdatter (2206) ble født cirka 690 i Vestfold, Norge. Hun giftet seg med Øystein Halvdansson (2205) før 750 i Vestfold, Norge.

3858889730. Dag32 of Westmare (2322)

--- 33. generasjon ---

4429438980. Agnar33 Sigtrygson (2324)

4429439024. Randver33 Radbardson (2319)

4429445120. Halvdan33 Kvitbein (2207) var den første av ynglingesagaens konger som slo seg ned i Norge. Var sønn av Olav Tretelgja og Solveig Halvdansdatter. Han ble født cirka 710 i Värmland, Sverige. Han giftet seg med Åsa Øysteinsdatter (2208) cirka 730 i Norge.

4429445121. Åsa33 Øysteinsdatter (2208) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Kvitbein (2207) cirka 730 i Norge.

4429445122. Erik33 Agnarsson av Vestfold (2323)

6040051716. Agnar33 Sigtrygson (2324)

6040051760. Randver33 Radbardson (2319)

6040057856. Halvdan33 Kvitbein (2207) var den første av ynglingesagaens konger som slo seg ned i Norge. Var sønn av Olav Tretelgja og Solveig Halvdansdatter. Han ble født cirka 710 i Värmland, Sverige. Han giftet seg med Åsa Øysteinsdatter (2208) cirka 730 i Norge.

6040057857. Åsa33 Øysteinsdatter (2208) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Kvitbein (2207) cirka 730 på Norge.

6040057858. Erik33 Agnarsson av Vestfold (2323)

6509813764. Agnar33 Sigtrygson (2324)

6509813808. Randver33 Radbardson (2319)

6509819904. Halvdan33 Kvitbein (2207) var den første av ynglingesagaens konger som slo seg ned i Norge. Var sønn av Olav Tretelgja og Solveig Halvdansdatter. Han ble født cirka 710 i Värmland, Sverige. Han giftet seg med Åsa Øysteinsdatter (2208) cirka 730 i Norge.

6509819905. Åsa33 Øysteinsdatter (2208) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Kvitbein (2207) cirka 730 i Norge.

6509819906. Erik33 Agnarsson av Vestfold (2323)

7717773316. Agnar33 Sigtrygson (2324)

7717773360. Randver33 Radbardson (2319)

7717779456. Halvdan33 Kvitbein (2207) var den første av ynglingesagaens konger som slo seg ned i Norge. Var sønn av Olav Tretelgja og Solveig Halvdansdatter. Han ble født cirka 710 i Värmland, Sverige. Han giftet seg med Åsa Øysteinsdatter (2208) cirka 730 i Norge.

7717779457. Åsa33 Øysteinsdatter (2208) ble født i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Kvitbein (2207) cirka 730 i Norge.

7717779458. Erik33 Agnarsson av Vestfold (2323)

--- 34. generasjon ---

8858877960. Sigtryg34 av Vend (2325)

8858878048. Radbard34 of Russia (2320)

8858890244. Agnar34 Sigtrygson (2324)

12080103432. Sigtryg34 av Vend (2325)

12080103520. Radbard34 of Russia (2320)

12080115716. Agnar34 Sigtrygson (2324)

13019627528. Sigtryg34 av Vend (2325)

13019627616. Radbard34 of Russia (2320)

13019639812. Agnar34 Sigtrygson (2324)

15435546632. Sigtryg34 av Vend (2325)

15435546720. Radbard34 of Russia (2320)

15435558916. Agnar34 Sigtrygson (2324)

--- 35. generasjon ---

17717780488. Sigtryg35 av Vend (2325)

24160231432. Sigtryg35 av Vend (2325)

26039279624. Sigtryg35 av Vend (2325)

30871117832. Sigtryg35 av Vend (2325)Utskrevet: 18 feb 2008
Utarbeidet av: Roger Johan Engvik, Sævollen 35, 6006 Ålesund, Norge