Amerikabrev og oldemor Ragnhild i Isle

Et annet glimt fra livet i Minnesota gir Mary Boe i et brev til yngstebroren Ole Jonsen Randen i Norge:

Alberta 27.11. 1915

Kjære Broder Ole

Det er nu nok saa lenge siden jeg modtog Brev fra dig hvilket jeg skulde havet svaret paa før, men det har været saa Travelt i Høst. For det første havde vi Træskerne lenge, saa vil vi flytte til vaaren. Saa var alle Gutterne derborte og pløiede. Ragnvald skal ogsaa være med i Farmingen til aaret. Han har Kjøbt seg 4 Hester han ogsaa, saa naa er det 12 arbeidshester her. De skal bruge 3 Kvarter nu. Det er 7 Engelske, altsaa en Norsk mil dit bort. Jeg og en af jenterne var alene til at stelle her Hjemme. Vi har 18 Kreaturer, 27 Svin og en mengde Høns og Kalkuner og 6 Gaaser. Det har ennu ikke været Sne her. Nu er det utmerket Godt veir. Vi kan være her til den første mars. Siden bliver det Correl R. 2 Minn. Vi trives Godt her allesammen og har det Godt. Saa maa jeg spørge hvad Slags arbeide du driver paa og hvilken betaling du har. Har du ikke Lyst til Amerika du da. Det er vist Reist mange til Amerika fra der Hjemme siden vi Reiste. John og Ingebor Strandstuen er ogsaa her rundt. Det er mange Kjente her. Saa vil jeg sende dig Nogle Card. Et af mig og Iver. Vi staar i Solen saa Iver Griner saa fælt og saa er det et af Ragnvald. Han kjører møk og et af Sylfest han kjører Straa. Saa er det et af baade John og Sylfest og Ragnvald. Har hver sin rig og holder paa at Pløie med fire hester hver. Vi har været her i fire aar nu alssa paa denne Pladsen. Det bliver 7 aar siden vi kom til Amerika. Du reiste vel samme aar du ogsaa. Jeg har ofte spurgt efter dig men jeg har ikke hørt hvorledes det var med dig før du skriver til din moder saa faar du hilse hende fra mig. Hvorledes er det med Kari nu er hun i Vaage eller ikke. Jeg har ingen nyhed som kan være til nogen interesse for dig da du er ukjent her. Kanske snart faar du lyst til at komme til Amerika du ogsaa. Saa faar det vist være nok med dette rot for denne Gang med en venlig hilsning til dig fra allesammen. Saa vil jeg ønske dig en Glædelig Jul og et Godt nyt aar.
Lev da vel fra din Søster Mari Boe, Alberta Minn R 1.
Vist du har et Fotografi af dig saa maa du give mig et. Du er vel Stor og vogsen nu.

Oldemor Ragnhilds lille hus på Larson-eiendommen i Isle. I dag er huset borte.

Min oldemor, Ragnhild Randen Nakken, kalte seg Ragnhild Nelson i Amerika. Sønnene hadde jo Nilsen som mellomnavn og så tok hun like godt en amerikansk versjon av dette familienavnet.

Ragnhild bodde alltid hos sin datter og svigersønn. Men da familiene Larson og Boe samlet seg i Isle bodde de omtrent rett over vegen for hverandre. Seinere flyttet George, Marie og Ragnhild litt lenger ut av sentrum, til den eiendommen hvor Robert Bob Larson bor i dag.

Ragnhild hadde sitt eget lille hus i utkanten av tunet. Ragnhild snakket alltid norsk og lærte seg aldri engelsk. Men hun forstod og kunne gjøre seg forstått. Hun var en dyktig arbeider og flink med hendene. Hun strikket gensere, sokker og votter til alle i familien, og kunne strikke i bekmørke uten å miste ei maske. Utenfor huset sitt hadde hun en liten hage. Der var det blomster og grønnsaker.

- Hun var Besta for alle barna i familiene hun var i slekt med og hun var en høyt elsket bestemor, forteller Robert Larson, den yngste sønnen til Mary og George. – Som liten var jeg mørkeredd, og det visste hun. Derfor kom hun og hentet meg når jeg fisket ved sjøen om kvelden og fulgte meg hjem. Det var viktig for henne at vi følte oss trygge og hadde det bra.

Ragnhild laget også lutefisk av Northern Pike, store gjedder som ble fisket opp av innsjøen Mille Lachs. Hun tørket gjeddene og ved juletider solgte hun dem som ferdig lutefisk i sentrum av Isle.

- Det var populært, forteller Robert. – Jeg husker at svenskene helst ville ha fisk som var gul i kjøttet. Det var vel de fiskene som hadde hengt så lavt at hundene kunne gå og pisse på dem!

Oldemor Ragnhild Jonsdatter Randen, Ragnhild Nelson i USA, spinner garn utenfor huset sitt i Minnesota. Hun var stadig i arbeid med et eller annet.