Fra trønderbønder til sjøfolk på Møre - virile karer og flotte jenter

Litt bakgrunn og historikk om familien Engvik, ved Roger Engvik

Skal vi kort oppsummere starten for familien til Anton Edvard Andersen Engvik, er overskriften ganske dekkende. Han hadde bonderøtter fra Sør-Trøndelag. Alle sønnene hadde som faren tilknytning til sjøen, de hadde draget på damene og jentene i familien hadde neppe problemer med å sjarmere det annet kjønn. Men flere av jentene fikk ikke barn. Likevel har noen av de 14 barna til Anton sørget for at vi i dag teller mange hundre slektninger, med atskillig flere yrker representert enn tilfellet var i starten.

Da vi i 2005 satte i gang slektsgranskingen visste den eldre garde svært lite. Det store gjennombruddet kom da min bror Egil engasjerte Kåre Hasselberg, en proff slektsgransker, og fikk ham til å sjekke kirkebøker og militære ruller i Riksarkivet i Trondheim.

Det viste seg at pike Ingeborg Arntsdatter Eggen, fra Selbu, var blitt gjort gravid av ungkar og soldat Anders Rasmussen Saltnesløkken, stasjonert ved 1ste Musketerkompani i Trondheim. Når Anton fødes 27. mars 1858 på Strinda i Trondheim, er det andre barnet soldaten får utenfor ekteskap – og hennes første. Barnet føres inn i kirkeboka for Lade som Anthon Ingevard. Enken Jonetha Joraas i Bakmælen er jordmor og seinere fadder.

Anton Andersen Engvik og til høgre et ungdomsbilde av hans mor, Ingeborg Arntsdatter Eggen

Kartet viser fødestedene til Anders i Buvika (pila til venstre) og Ingeborg i Selbu (pila til høgre). Vimpelen viser Strinda, der Anton Edvard ble født.


Når vi gjennom slektsgranskingen har studert anetavlene til Ingeborg og Anders, ser vi at familien vår i generasjoner er gardbrukere i Selbu og landområdene sør for Trondheim. Vi vet ikke hvordan Ingeborg Arntsdatter seinere traff Ole Torgersen, og havnet på Averøya, men den hendelsen ble utslagsgivende for slektsnavnet vårt.

Bilder som har dukket opp, viser en familie med flotte karer og mange svært pene jenter. Vi kan vel også trygt tillate oss å si at slektsforskningen har avdekket at mange av guttene ikke bare var stilige, men også virile. Men så hadde de også å slekte på…