Rettelser/nytt

Nye fortellende personrapporter om Olga Margrethe Gustavsdatter Aspen (6) og søsteren Gurine Karoline "Gina" Gustavsdatter Aspen (294). I familieboka er dødsdatoen feil for Olga – og her er i tillegg nye opplysninger om dåp, konfirmasjon og begravelse for søstrene:

Olga Margrethe Gustavsdatter Aspen (6) ble født den 13 jun 1899 i Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble døpt den 13 aug 1899 i Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge. Faddere var murer Ole Dalsbø, arbeider Magnus Pedersen, sjømann Gerhard Vognild, kone Marit Hønsvig, pike Maria Omsund og pike Olina Dalsbø. Hun ble konfirmert den 7 des 1913 i Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge. Karakter Ng+, men presten har nok vært svært streng for de fleste karakterene ved konfirmasjonen er lave. Sannsynligvis bodde hun på dette tidspunktet på Barnehjemmet i Kristiansund, for der bodde søsteren Gurine i 1912.

Hennes navn som gift var Engvik (6) etter 22 sep 1920. Hun giftet seg med Hilmar Anton Engvik (5) den 22 sep 1920 i Ålesund, Norge. Viet på prestekontoret. Forlovere var Eilif Jørgensen, fangevokter i Rådstugata og Konrad Gjelsten, Einarvikgata 10. Hun og Hilmar Anton Engvik (5) bodde i 1921 i Øvre Strandgate 23, Ålesund, Norge. Hun og Hilmar Anton Engvik (5) bodde den 12 jul 1931 i Røysegata 2, Ålesund, Norge. Hun og Hilmar Anton Engvik (5) bodde den 24 mar 1940 i Øvre Strandgate 21, Ålesund, Norge. Hun døde den 21 mar 1962 i Ålesund, Møre og Romsdal, Norge, 62 år gammel. Hun ble gravlagt den 26 mar 1962, klokka 14, fra Krematoriet, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge.

Gurine Karoline "Gina" Gustavsdatter Aspen (294) ble født den 29 apr 1897 i Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble døpt den 13 jun 1897 i Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge. Hun ble konfirmert i 1912 i Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge. Karakter 3- ved konfirmasjonen. Hun bodde i 1912 på Barnhjemmet, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge. Hun giftet seg med Alf Henrik Nerem (570) den 16 aug 1920 i Kristiansund, Norge. Hennes navn som gift var Nerem (294) etter 16 aug 1920. Hun og Alf Henrik Nerem (570) bodde i 1940 i Øvre Strandgate, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge. Hun døde den 24 okt 1968 i Oslo, Norge, 71 år gammel.

Vi har endelig funnet ut hva som skjedde med Anton Edvard Andersen sin eldste sønn Olaf. Se under HISTORIEN og kapittelet Anton Edvard Andersen Engvik og noen av barna hans.


Rettelse i Etterkommere - Liste med innrykk
Marianne AARSETH (105), f. 23 okt 1953 i Norge
+Arne LARSEN (1501), f. 24 des 1948 i Norge, g. cirka 1985 i Norge, død 8 jan 1996 i Norge
\-- Kenneth AARSETH (106), f. 21 sep 1986 i Norge

Rettelse i Etterslekt-listene:
Marianne1 Aarseth (105) ble født den 23 okt 1953 i Ålesund, Norge. Hun var samboer med Arne Larsen (1501) fra 1985 og til hans død i 1996 i Bergen, Norge. Hun bodde i 2009 i Bergen, Norge.
Barn av Marianne1 Aarseth (105) og Arne Larsen (1501) er:
i. Kenneth2 Aarseth (106) ble født den 21 sep 1986 i Bergen, Norge.

 

Anders Rasmussen Saltnesløkken og Julianna Henriette Hammer.

Oldefar Anton Andersen Engvik var født i 1858 – og da hadde altså hans far, musketer Anders, fått et barn tidligere. I innførselen av dåpen til Anton står det at det er Ingeborgs 1ste leiermaal og musketerens 2dre. Anders døde av lungebetennelse i mars året etter at Anton var født.

Nå kan jeg meddele følgende, fra kirkebøkene for Vår Frue kirke, Trondheim:

Begravet 29. Juli et uægte, dødfødt pigebarn, født 23 juli 1859. Faren var ungkarl og musketer ved 1. Kompani, Anders Rasmussen, der døde den 22. Marts s.å. og pige Julianna Henriette Hammer, hun logerede hos enke Anna Lundahl.

Julianna Henriette Hammer ble født utenfor ekteskap 20. desember 1841 i Trondheim og døpt i Domkirken 2. januar 1842. Faren var ungkar og matros Andreas Isaksen Hammer, 22 år og mora var enke Christiana Hagen, 42 år (!!!). Det ser ut til at Julianna Henriette vokste opp hos mora Christiana og ble konfirmert i Vår Frue kirke i Trondheim 5. oktober 1856. Christiana var født ca. 1800 i Beistaden, mellom Fosen og Namdalen i Nord-Trøndelag.

Julianna ble seinere (sannsynligvis rundt 1860) gift i Trondheim, med positivspiller(lirekasse) Anders Pedersen (født ca. 1830) fra Helgeland. I 1865-folketellingen er de registrert i Ila, Trondheim med to døtre, Anna Marie Krestine på 4 år og Albertine Wenseling på 2 år. Og Julianna sin mor, enke Christiana Welding på 66 år bor hos dem (er hos sin svigersøn). Hun dør som fattiglem 24. april 1868 og blir gravlagt fra Vår Frue kirke 30. april. Da er hun også innført med navnet Hagen.

Når jeg ser etter var det også den samme enke Christiane som meldte fødselen av det dødfødte pikebarnet til presten i Vår Frue kirke.

Det kan se ut til at Christiane var en kvinne som hadde falt noe utenfor i familien, eller så har det blitt problemer i og med at faren døde tidlig. Faren var Albert Angel von Welding, født ca. 1773, seconde lieutenant, dimmitert fra tjeneste uten pensjon på grunn av epilepsi. Han var husbonde på garden Aalberg i Hustad sokn, Inderøy. Mora var Henrietta Margaretha Wildenradt, født ca. 1775 i Schleswig-Holstein, Pruessen og død i Trondheim, i Thomas Angells hus i 1840. Hun giftet seg opp igjen i Vår Frues kirke 15. januar 1805 med Mathias Buck (f. mars 1775 og død i 1821 i Overhalla, Nord-Trøndelag).

Christiana var født på Aaberg i Hustad, Inderøy 4. desember 1800 og hjemmedøpt dagen etter. Dåpen stadfestet i kirka 26. februar 1801. Og fadderlista er imponerende: major Carl von Motzfeldt, fru majorinde Anna Catarina Angel, født Lysholm, hr. lieutnant Christen von Wolum, enke capitaininde Stina Petrine Lehne, født Baj, hr. pastor Christopher Qvale, frøken Carolina Margareta Motzfeldt, i følge Inderøy kirkebok.

Faren til Julianna, matros Andreas Isaksen Hammer ble født 22. august 1822 i Trondheim. Han ble døpt i Domkirken 29. september s.å. Faren hans var bøkker Isak Hammer og mora het Ane Gurine. Familien kom fra Hammer i Byneset prestegjeld.

Ungkar og matros Andreas Isaksen Hammer giftet seg i Domkirken, Trondheim 25. januar 1844 med Johanna Maria Olsen, 29 år. Han var død da Julianna ble konfirmert i 1856.

 

Det er ikke alle som skjønner opplegget i listene med Etterslekt og tror at noen er uteglemt:

Systemet virker slik at du ikke går videre nedover i generasjonene om du ikke har barn.

Jeg bruker fingerte navn i dette eksempelet:

Dersom vi ser på en generasjon, ser vi at der er et +(pluss-tegn) foran tallene til jentene, men ikke hos Bjørn Egil:

 +   167 i. Kari Kristin8 Nakken (175) ble født den 20 nov 1971.  Hun giftet seg med Reidar Ivar Frostad (178) den 10 nov 1993 i Norge. 
+   168 ii. Ann Elise Nakken (176) ble født den 1 jun 1975.  Hun giftet seg med Per Arne Nilsen (182) den 10 aug 1998 i Norge.
 169   iii. Bjørn Egil Nakken (177) ble født den 6 okt 1981.

Plussen (+) foran tallene 167 og 168 forteller at her kommer det en generasjon 9. Det betyr at her er slektene videreført med enda en generasjon, mens registreringen for Bjørn Egil er ferdig her, fordi han ikke har barn..

Du ser at generasjonstallet alltid er registrert hos eldste barn, her Kari Kristin 8 Nakken. For å få frem hvem som er opphavet til generasjon 9 må altså Kari Kristin og Ann Elise gå videre…. De vil komme igjen i neste generasjon 9 lenger nede på lista, registrert med sine barn. Bjørn Egil blir ikke registrert der.

Håper dette oppklarer saken.

I listene står det enkelte steder ukjent ektefelle/partner. Programmet skriver listene ut med denne ordlyden når jeg ikke har opplysningene. Enkelte har ønsket at en tidligere partner/samboer eller ektefelle ikke skulle være med i listene, mens andre ikke har sendt inn opplysningene ved en forglemmelse eller misforståelse.
 
Vi tar gjerne inn opplysninger som er blitt uteglemt i denne spalten, dersom det er ønskelig. Det er bare å sende oss alle data.

 

Henriette Krohn Lindvik (28), datter av Tøri Henriette Krohn Engvik (se under generasjon 5 i Etterslekt av Anton Edv. Andersen Engvik og generasjon 6 i Etterslekt av Martinus Olsen Aspen Engvik) er født i 2001 og ikke 2000.

 

Roy Willy Olsen er født i Drøbak 27. mars 1940 (ikke 25. nov 1945) som det står i listene over Etterkommere i boka. Roy og broren Ronald er ikke  tvillinger, slik det står i første opplag av boka.

 

14.02. 2008: Under Engvikslekt/Historien har vi lagt ut historien om slekten Meldola, som slektninger i Moss og Fredrikstad er født inn i. Denne slekten er såpass interessant og lite kjent at vi tror flere kan ha interesse av å få dette stoffet tilgjengelig. Se også Anetavlene og Etterslekt. Dessuten legger vi ut anetavle for Tørris Johannesen Hasselø, som ble gift med Ingeborg Antonsdatter Engvik, vår oldefar sitt første barn. Her kan nevnes at Tørris sin far, Johannes Olsen (Kleiven) Hasselø fra Vågå, ble en foregangsmann i fiskeri på Averøya. Han var den første som tok i bruk line der.

Roger Engvik

 

14.02. 2008: Da er alle bestilte bøker om Engvikslekt sendt ut, dvs 90 bøker! Vi har ennå igjen noe få eksemplar dersom der finnes etternølere. I siste opplaget har teksten "hoppet litt" i siste avsnittene om hvorfor de havnet i Ålesund, men leseren vil skjønne sammenhengen. Familien etter Signe og Olav Olsen i Moss har fått et fyldig tillegg om Meldola-slekten og Hasselø-familien har fått et ekstra bilag med anetavla til Tørris Hasselø. Dette er bonus!