Meldolafamilien fra Danmark

Signe Annie Engvik ble gift med Olav Olsen fra Moss i 1936. Olav slekter til en stor jødisk familie, som vi kan føre tilbake til Toledo i Spania på 1200-tallet. Olav sin morfar var Peder Ferdinand Meldola, fiskehandler i Fredrikstad, som kom til Norge som skipstømmermann fra København rundt 1870.

I 1873 fikk Peder Meldola datteren Josefine Marie utenfor ekteskap. Han giftet seg etterpå med moren, Elise Jakobsdatter Trasvigholmen, og de fikk enda to barn. Josefine giftet seg med Karl Oluf Olsen i Moss før 1895, og Olav var deres sjuende barn.

Peder Ferdinand Meldola var sønn av Ferdinand Joseph Meldola, født i 1811 i København. Ferdinand var igjen sønn av stadsmegler Moses Meldola og Betty Israel. Ferdinand var utlært snekker og seinere snekkermester, men da Peder giftet seg i Glemmen ble faren innført som høibaadsmann(overbåtsmann?). Han bodde i strøket omkring Borgergade og Adelgade i København heile sitt liv og han var gift tre ganger.

Da han giftet seg med Peder sin mor, Christine Christiane Væver i 1842, ble det ført i kirkeboka for Holmens kirke i København: Ferdinand Joseph Meldola, 31 år, snedkersvend, enkemand, fra mosaismen gået over til kristendommen 25. april 1827.

Da sønnen Peder giftet seg for andre gang i Fredrikstad i 1886 gjorde han det samme, gikk over i den norske, lutherske kirke. Han hadde ikke stått i det katolske kirkesamfunn, i følge Glemmen kirkebok.

Det var vanskelige tider i Danmark på 1840-tallet og mange lot seg friste til uærlighet. Den 16. februar 1847 ble Peder sin mor, Christiane, dømt til to dagers fengsel på grunn av omgang med hittegods. Kolera herjet også i gatekvartalene, der familiene bodde tett. I den overbefolkede Adelgade ble 515 mennesker angrepet og 331 døde. Blant dem var Ferdinand Joseph sin kone Christiane og deres ett og et halvt-årige sønn Jacob Wilhelm.

I Meldola-familien fortelles det historier, om hvem som er rette fedre og mødre til barna her og der, men også om at man nedstammer fra adelige og kongelige personer, så vel som kolbrennere.

Peder Ferdinand var den eneste Meldola som kom til Norge, men ellers finner man familien på mange kontinent. I og med at Peder kun fikk døtre og en sønn, som enten dro fra landet eller døde ung, er det ingen som i dag bærer Meldola-navnet videre i Norge.

Det var på tale at noen av etterkommerne i Moss skulle ta Meldola-navnet, men det ble ikke noe av. Men Josefine og Olav døpte faktisk sin sønn nummer to for Peder Meldola Olsen den 1. juni 1903 i Moss.

Roger Engvik