Familien Engvik i Moss

Hans Petter Sanne, sønn av Elfrida og Karl Sanne, mener at hans mor allerede etter konfirmasjonen måtte ut i arbeidslivet for å bidra til familiens økonomi. Som 22-åring fikk hun en datter uten å være gift. Dette skjedde i 1933. Datteren Ellinor ble tatt hand om av Anna, Albert og Anna sin datter Signe, mens Elfrida dro fra Ålesund for å få seg arbeid. Antagelig var hun først en stund i Arendal, men kom i 1934-35 til Moss for å arbeide på Aug. P. Thorne, Norges eldste hermetikkfabrikk. De trengte sesongarbeidere når det ble pakket brisling, grønnsaker og annen hermetikk.

I Moss traff Elfrida Karl Sanne og giftet seg med ham i juli 1935. – Så vidt vi vet traff de hverandre tilfeldig, kanskje på en dansetilstelning. Hun hadde i alle fall ingen kjente i Moss fra før, forteller Hans Petter. – I Moss var det lett å få jobb og Elfrida arbeidet i flere år på Rosenvinge og Helly Hansen.

Signe var sterkt plaget av astma. Hun hadde forsøkt å arbeide i Bergen, men måtte gi opp av helsemessige årsaker. Derfor var det sikkert praktisk at hun hjemme i Ålesund hjalp Albert og Anna i huset og tok seg av Ellinor.

Etter at Elfrida var etablert tok Signe med seg Ellinor til Moss. Ellinor ble forenet med sin mor og Signe fikk seg jobb som husholderske. Hun traff Olaf Olsen og giftet seg i 1936. Ellinor ble adoptert av Karl Sanne rundt 1937.

Med jentene etablert i Moss, og sønnen Alf i Oslo, var det naturlig for Albert og Anna å dra fra Ålesund rundt 1951. Sønnen Sigvald var forulykket i et flykrasj året før. Signe og Olaf hadde nettopp bygd nytt hus og hadde god plass.

- På den tiden var det vel også vanlig at døtrene tok mest ansvar når det gjaldt å pleie foreldrene, sier Hans Petter. – Jeg husker vagt Albert som sjanglet rundt og var høyrøstet på grunn av dårlig hørsel. Han jobbet på sjøen som fyrbøter og hvordan dette var forenlig med å være ustø på beina, skjønner ikke jeg. De siste årene han levde kjørte han rundt i rullestol på grunn av balanseproblemene etter fallskaden.

Albert med sin handdrevne rullestolsykkel.