Engvik som familienavn

Både ved giftermålet, og når de føres inn som døde i kirkeboka for Bremsnes sokn, brukes navnene Ole Torgersen Eggen og Ingeborg Arntsdatter Eggen på de to som slo seg ned i Engvika. Når Anton og Anna sin første sønn Olaf blir døpt i Bremsnes kirke, 2. juli 1882, er tre av fadderne Ole Torgersen Engvik, Ingeborg Arntsdatter Engvik og Theodor Olsen Engvik. Da bruker altså Ole Torgersen og Ingeborg navnet Engvik. Det samme gjør sønnen Theodor, som seinere emigrerte til Indiana, USA og brukte etternavnet Olsen der borte.

I 1887 flytter to av sønnene til Anton, Olaf Kristian og Albert, fra Averøya til Kristiansund. I kirkeboka er de som utflyttede fra Bremsnes innført med etternavnet Engvik. Også ved flere andre anledninger i 1890-årene bruker Ole og Ingeborg etternavnet Engvik, men også Steinsvik. Den 8. mai 1904 var det barnedåp for Jørgen Arnold Tørrisen Hasselø på Averøya. Jørgen var sønn av Ingeborg, datteren Anton Edvard fikk utenfor ekteskap med Petronille Veiset. Ole Torgersen Engvik og Ingeborg Arntsdatter Engvik var faddere, i følge kirkeboka. I 1907 bestilte Ingeborg Arntsdatter bilder hos fotograf Simonnæs i Ålesund og brukte igjen etternavnet Engvik.

Kopi av bestillingsprotokollen til fotograf Simonnæs, (i dag i FylkesFotoarkivet i Ålesund) og dødsannonsen til Ingeborg i Kristiansundsavisen Romsdalsposten. Der brukes Eggen-navnet, men Anton bruker Engvik-navnet. Dette er eneste gang vi har funnet at han også bruker morsnavnet Eggen og ikke farsnavnet Andersen som mellomnavn. Annonsen stod på trykk 18., 19. og 21. mai 1917.

 

Ole og Ingeborg, som begge hadde etternavnet Eggen, men henholdsvis fra Eggen-gårder på Averøy og i Selbu, brukte Engvik-navnet sporadisk. Da Ole og Ingeborg døde, henholdsvis i 1916 og 1917, ble Eggen-navnet brukt i kirkeboka og i dødsannonsen for Ingeborg. Det er min oldefar Anton som innfører Engvik-navnet som familienavn. Allerede samme året som adoptivfaren Ole Torgersen får bygselbrev i Engvika, i 1879, bruker Anton navnet Engvik når han føres inn i kirkeboka som far til Ingeborg, jenta han fikk utenfor ekteskap med Petronille. Anton Andersen Engvik af Eggen har presten skrevet.

Da han giftet seg med Anna i 1881 ble han ført inn i kirkeboka som Anton Edvard Andersen, men da første sønnen Olaf ble døpt i Bremsnes kirke i 1882, var faren oppgitt som Anton Edvard Andersen Engvik.

Etter at familien var etablert i Kristiansund mot slutten av 1890-tallet var Engvik familienavn for alle, både barna og kona Anna. Det viser kirkeboka for Kristiansund og registreringen i folketellingen for 1900.

Signaturen til oldefar Anton Andersen Engvik fant vi i kirkeboka for Ålesund, i forbindelse med at Rudolf Emil og Astrid Nikoline giftet seg i 1918.