Anetavle for Ingeborg Arntsdatter Eggen (35), mor til Anton Edvard

 

--- 1. generasjon ---

1. Ingeborg1 Arntsdatter Eggen (35) ble født den 10 mai 1836 på Moslett, Selbu, Sør-Trøndelag. Hun ble døpt den 23 mai 1836 i Selbu, Sør-Trøndelag, Norge. Hun bodde i 1840 i Strinda, Trondheim, Norge. Hun bodde cirka 1843 i Selbu. Hun bodde cirka 1850 i Strinda, Trondheim, Norge. Hun ble konfirmert den 23 apr 1854 i Strinda(Lade), Sør-Trøndelag, Norge, nesten 18 år gammel. Fikk karakteren G i kristendomskunnskap og Mg i flid. Hun og sønnen Anton Edvard Andersen Engvik (31) utvandret den 3 nov 1858 fra Strinda, Trondheim, Norge, til Kvernes. I følge kirkeboka 28 år gammel, men her er alderen feil, hun var 22 år. Hun var sammen med sin sønn Anton Ingevard meldt utflyttet fra Lade, Strinda til Kristiansund, men de skulle til Kvernes. I kirkeboka for Kvernes er hun innmeldt til Eggen i Steinsvik for å gifte seg. Hun giftet seg med Ole Torgersen Eggen (225) den 25 apr 1859 på Averøy, Møre og Romsdal, Norge, i Kvernes kirke. Brudgommens far oppgis i kirkeboka som Torger Eggen og brudens far Arnt Eggen. Forlovere var Peder Hansen Engvig og Niels Kippervig. I 1860 fikk Ingeborg sitt første barn med Ole Torgersen. Hun og Ole Torgersen Eggen (225) utvandret den 2 jun 1860 fra Kvernes, Møre og Romsdal, Norge, til Kristiansund. Hun og Ole Torgersen Eggen (225) utvandret den 22 nov 1862 fra Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge, til garden Eggen i Steinsvik på Averøy med datteren Ragna Birgitte på sirka ett år. Er innført som inderstfamilie. Hun og Ole Torgersen Eggen (225) bodde i 1865 på plassen Eggen under Steinsvik gård i Kvernes prestegjeld. De var plassefolk uten jord og Ole var også skomaker. Hun og Ole Torgersen Eggen (225) var i 1879 endelig i den posisjon at Ole kunne få bøksel fra Ole Pedersen Engvik på et stykke udyrket jord til en husmandsplads under hans eiende part av gaarden Engvik. Vilkårene var 8 kroner i årlig grunnleie, en dags arbeid på gardens bygdeveistykke og ellers vanlige husmannsvilkår. Familien tok nå etter hvert i bruk etternavnet ENGVIK. Dette skjedde den 11 jun 1879. Hun bodde i 1900 i Fjøra, Engvika, Averøy, Norge. Hun var hos fotograf Simonnæs i Ålesund og hentet fotografier, såkalte kabinettportrett, som hun hadde bestilt av seg selv, til en pris av kr. 3,- i jun 1906. Ingeborg Arntsdatter Eggen (35) var 70 år i jun 1906. Hun døde den 14 mai 1917 i Fjøra, Engvika, Kvernes, Averøy, Norge, 81 år gammel. Jorda på husmannsplassen i Fjørå gikk tilbake til hovedbruket etter at Ingeborg døde. Huset kjøpte Alfred Gammelsæter til nedriving og han satte det opp igjen på br.nr. 2, Hauglund, Kvernes - like ved kirka. Der står det ennå (2007). Hun ble gravlagt den 19 mai 1917 i Bremsnes, Averøy, Norge. Bremsnes kirkegård.

 

--- 2. generasjon ---

2. Arnt2 Morset Eggen (Arnt farlaus) (328) var husmann på Rolvsplassen (Enan) under garden Morset i Selbu og plassen Storodden under garden Hammer i Selbu. Familien hadde også vært tilbake i Strinda en periode omkring 1850. Han arbeidet etter 1950 som tømmermann. Han ble født den 18 mar 1808 på Fossan, Selbu, Norge. Hjemmedøpt. Faddere var Ingebrikt Pedersen Rafnæs, Peder Pålsen Fossum, Båro Olsen Kvello, Sofie Olsdatter Svenås, Gunelle Haldorsdatter. Han og Ingeborg Olsdatter Moslett (329) bodde mellom 1833 og 1837 på Rolvsplassen (Enan), Morset, Selbu, Sør-Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Olsdatter Moslett (329) den 28 mai 1833 i Selbu, Norge. Det ble lyst for dem palmesøndag, Skjærtorsdag og 2dre påskedag. Bruden må ha vært ganske gravid for sønnen Ola ble født allerede 5 juli. Han og Ingeborg Olsdatter Moslett (329) bodde mellom 1838 og 1849 på Storodden (Hammer), Selbu, Sør-Trøndelag, Norge. Han og Ingeborg Olsdatter Moslett (329) bodde etter 1850 på Lademoen, Strinda, Norge. Han døde den 4 mar 1858 i Vadsø, Norge, 49 år gammel. Falt ned fra et stillas og slo seg i hjel.

3. Ingeborg2 Olsdatter Moslett (329) ble født den 9 des 1814 på Brurgommoen, Moslett, Selbu, Norge. Hun ble døpt den 28 des 1814 i Selbu, Norge. Faddere var Joh. Bårdsen Rolset, Peder Pedersen Rolset, Peder Eliasen Lein, Marit Eliasdatter Morsett, Ingeborg Grøttem og Kirsten Larsdatter Rolset. Hun og Arnt Morset Eggen (Arnt farlaus) (328) bodde mellom 1833 og 1837 på Rolvsplassen (Enan), Morset, Selbu, Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Arnt Morset Eggen (Arnt farlaus) (328) den 28 mai 1833 i Selbu, Norge. Det ble lyst for dem palmesøndag, Skjærtorsdag og 2dre påskedag. Bruden må ha vært ganske gravid for sønnen Ola ble født allerede 5 juli. Hun og Arnt Morset Eggen (Arnt farlaus) (328) bodde mellom 1838 og 1849 på Storodden (Hammer), Selbu, Sør-Trøndelag, Norge. Hun og Arnt Morset Eggen (Arnt farlaus) (328) bodde etter 1850 på Lademoen, Strinda, Norge. Hun bodde i 1865 på Bakkestranden, Trondheim, Norge, var losjerende enke og arbeiderske. Hun bodde i 1875 på Rosenborg, Trondheim, Norge, var oppført som arbeidskone og enke. Hun bodde i 1900 på Fattighuset, Kongensgate, Trondheim, Norge, var innført som fattiglem. Hun døde den 13 nov 1901 på Fattighuset, Trondheim, Norge, 86 år gammel. Hadde bronkitt. Hun ble gravlagt den 18 nov 1901 i Trondheim, Norge. Begravet ved Vår Frue kirke.--- 3. generasjon ---

4. Jon3 Olsen Mann (?) (330) var innført i kirkeboka som en mulig far for Arnt Morset, men presten har senere strøket ut innførselen om farsangivelsen og i stedet skrevet at moren har ikke oppgitt noen far. Moren Ingeborg døde på barselseng og kan ha vært mer eller mindre bevisstløs mellom fødselen og sin død den 25 mar 1808.

5. Ingeborg3 Arnsdatter Fossan (331) ble født i 1776 i Selbu, Norge. Hun døde den 25 mar 1808 i Selbu, Norge, i barselseng.

6. Ole3 Johnsen Moslett (332) var husmann på Brurgommoen eller Moslettmo under Moslett 1806 - 32. Han ble født den 5 nov 1775 i Selbu, Norge. Han giftet seg med Marit Ellingsdatter Rønsberg (333) den 5 jul 1807 i Selbu, Norge. Han døde den 29 jan 1848 på Moslett, Selbu, Norge, 72 år gammel.

7. Marit3 Ellingsdatter Rønsberg (333) ble født i 1783 i Selbu, Norge. Hun ble døpt den 5 okt 1783 i Selbu, Norge. Hun giftet seg med Ole Johnsen Moslett (332) den 5 jul 1807 i Selbu, Norge. Hun døde den 21 jul 1868 på Moslett, Selbu, Norge.--- 4. generasjon ---

10. Arn4 Bardosen Fossan (334) var arbeider i Mostadmarkens verks gruve i Malvik kommune. Han ble født i 1746 på Fossan, Selbu, Norge. Han giftet seg med Kari Pedersdatter Balstadtrøen (335) i 1768 i Selbu, Norge. Han døde i 1784 på Mostadmarken verk (?), Malvik, Norge.

11. Kari4 Pedersdatter Balstadtrøen (335) ble født i 1741 i Selbu, Norge. Hun giftet seg med Arn Bardosen Fossan (334) i 1768 i Selbu, Norge. Hun døde den 16 nov 1804 i Selbu, Norge.

12. Jon4 Olsen Moslett (336) var husmann på Moslettmoen, også kalt Brurgommoen, under Moslett gard i Selbu. Han ble født i 1744 i Selbu, Norge. Han giftet seg med Kirsti Gunnarsdatter Rønsberg (337) i 1775 i Selbu, Norge. Han døde den 29 jun 1800 i Selbu, Norge.

13. Kirsti4 Gunnarsdatter Rønsberg (337) ble født i 1746 i Selbu, Norge. Hun giftet seg med Jon Olsen Moslett (336) i 1775 i Selbu, Norge. Hun døde den 31 mai 1805 i Selbu, Norge.

14. Elling4 Olsen Moslett (338) var soldat, husmann på Rolsetbjørgen (også kalt Myrmoen og Elendbørja) under Rolset vestre 1798 til 1814. Losjerte på Rønsberg i 1780-årene. Han ble født i 1759 på Moslett, Selbu, Norge, utenfor ekteskap. Moren heter Marit Bjørnsdatter, ytterligere data ukjent. Han ble døpt den 29 jul 1759 i Selbu, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Olsdatter Rønsberg (339) den 7 okt 1781 i Selbu, Norge. Han døde den 10 mai 1814 på Rønsberg, Selbu, Norge.

15. Ingeborg4 Olsdatter Rønsberg (339) ble født cirka 1758 i Norge. Hun giftet seg med Elling Olsen Moslett (338) den 7 okt 1781 i Selbu, Norge. Hun døde den 5 aug 1788 på Rønsberg, Selbu, Norge.--- 5. generasjon --


20. Bardo5 Jonsen Fossan (340) var gardbruker Fossan 1737 til sin død i 1757. Han ble født cirka 1693 i Selbu, Norge. Han giftet seg med Marit Pedersdatter Flønes (341) i 1731 i Selbu, Norge. Han døde i 1757 på Fossan, Selbu, Norge.

21. Marit5 Pedersdatter Flønes (341) var gardbruker på Fossan fra 1757 til 1765, etter at mannen døde. Hun ble født den 25 jan 1711 på Flønes, Selbu, Norge. Hun giftet seg med Bardo Jonsen Fossan (340) i 1731 i Selbu, Norge. Hun døde i 1785 på Fossan, Selbu, Norge.

22. Peder5 Ingebrigtsen Balstad (342) var husmann på Skultrøa under Balstad gård 1742 - 48. Han ble født i 1701 på Fuglem, Selbu, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Eriksdatter Balstad (343) i 1737 i Selbu, Norge. Han døde i 1760 i Selbu, Norge.

23. Ingeborg5 Eriksdatter Balstad (343) ble født i 1711 på Balstad, Selbu, Norge. Hun giftet seg med Peder Ingebrigtsen Balstad (342) i 1737 i Selbu, Norge. Hun døde i 1751 i Selbu, Norge.

24. Ola5 Olsen Krokstad (II) (344) var gardbruker på Krokstad Ustigard 1751 til 77. Han ble født i 1716 i Selbu, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Bjørnsdatter Mogård (345) i 1741 i Selbu, Norge. Han døde i 1799 i Selbu, Norge.

25. Ingeborg5 Bjørnsdatter Mogård (345) ble født i 1714 i Selbu, Norge. Hun giftet seg med Ola Olsen Krokstad (II) (344) i 1741 i Selbu, Norge. Hun døde i 1797 i Selbu, Norge.

26. Gunnar5 Tomassen Rønsberg (346) var gardbruker på Rønsberg Nordigarden 1745 til 67. Han ble født i 1721 i Selbu, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Pedersdatter Rolset (Ustigard) (347) i 1745 i Selbu, Norge. Han døde i 1767 i Selbu, Norge.

27. Ingeborg5 Pedersdatter Rolset (Ustigard) (347) ble født i 1716 i Selbu, Norge. Hun giftet seg med Gunnar Tomassen Rønsberg (346) i 1745 i Selbu, Norge. Hun døde i 1780 i Selbu, Norge.

28. Ole5 Ellingsen Moslett (348) var husmann på en plass under Moslett Nygarden 1764 til 73. Han ble født den 29 apr 1737 på Haftordsmoen, Moslett, Selbu, Norge. Tvilling. Han og Marit Bjørnsdatter ? (349) var i kirka gitt syndsforlatelse for å ha fått barn utenfor ekteskap. Marit Bjørnsdatter af synd mor og barnefar, soldat Ole Elendsen(Ellingsen) står det innført i kirkeboka for Selbu den 4 nov 1759. Han giftet seg med Ingeborg Nilsdatter Moslett (350) den 21 okt 1764 i Selbu, Norge. Han døde den 28 mar 1773 på Stokkan, Selbu, Norge, 35 år gammel.

29. Marit5 Bjørnsdatter ? (349) ble født i Norge. Hun og Ole Ellingsen Moslett (348) var i kirka gitt syndsforlatelse for å ha fått barn utenfor ekteskap. Marit Bjørnsdatter af synd mor og barnefar, soldat Ole Elendsen(Ellingsen) står det innført i kirkeboka for Selbu den 4 nov 1759.--- 6. generasjon ---

40. Jon6 Bardosen Fossan (351) var gardbruker på Fossan ca. 1685 til 1707. Han giftet seg med Berit Olsdatter (352) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1661 i Selbu, Norge. Han døde i 1707 i Selbu, Norge.

41. Berit6 Olsdatter (352) var gardbruker på Fossan etter mannens død, 1707 til 22. Hun giftet seg med Jon Bardosen Fossan (351) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1660 i Selbu, Norge. Hun døde i 1738 i Selbu, Norge.

42. Peder6 Tomassen Flønes (353) var gardbruker på Flønes 1708 - 47. Han ble født cirka 1675 i Selbu, Norge. Han giftet seg med Mali Olsdatter ? (354) i 1708 i Selbu, Norge. Han døde i 1759 i Selbu, Norge.

43. Mali6 Olsdatter ? (354) ble født cirka 1685 i Norge. Hun giftet seg med Peder Tomassen Flønes (353) i 1708 i Selbu, Norge. Hun døde i 1719 i Selbu, Norge.

44. Ingebrigt6 Jonsen Fuglem (355) giftet seg med Anne ? (356). Han var gardbruker på Fuglem vestre (Nordsto) 1693 til 1716. Han ble født cirka 1661 i Selbu, Norge. Han døde i 1719 i Selbu, Norge.

45. Anne6 ? (356) giftet seg med Ingebrigt Jonsen Fuglem (355). Hun ble født cirka 1670 i Norge. Hun døde i 1716 i Norge.

46. Erik6 Olsen Balstad (357) var gardbruker på Balstad 1713 til 42. Han giftet seg med Kari (--?--) Jonsdatter ? (358). Han ble født i 1685 i Selbu, Norge. Han døde i 1742 i Selbu, Norge.

47. Kari6 (--?--) Jonsdatter ? (358) giftet seg med Erik Olsen Balstad (357). Hun ble født cirka 1682 i Norge. Hun døde i 1751 i Norge.

48. Ola6 Olsen Krokstad (359) var gardbruker på Krokstad 1731 til 50. Bodde tidligere på Kallar i Selbu. Han giftet seg med Marit Renaldsdatter Kleset (360) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1683 i Selbu, Norge. Han døde i 1759 i Selbu, Norge.

49. Marit6 Renaldsdatter Kleset (360) giftet seg med Ola Olsen Krokstad (359) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1680 i Norge. Hun døde i 1768 i Norge.

50. Bjørn6 Bardosen Mogård (361) var gardbruker på Mogård, Selbu 1715 til 50. Han giftet seg med Gjertrud Bjørnsdatter Hårstad (362) i Selbu, Norge. Han ble født i 1685 i Selbu, Norge. Han døde i 1750 i Selbu, Norge.

51. Gjertrud6 Bjørnsdatter Hårstad (362) giftet seg med Bjørn Bardosen Mogård (361) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1696 i Norge. Hun døde i 1751 i Selbu, Norge.

52. Tomas6 Grimsen Rønsberg (363) var gardbruker på Rønsberg Nordigard, Selbu 1729 til 55. Han ble født cirka 1694 i Norge. Han giftet seg med Kirsti Gunnarsdatter Sæter (364) i 1717 i Selbu, Norge. Han døde i 1758 i Selbu, Norge.

53. Kirsti6 Gunnarsdatter Sæter (364) ble født cirka 1687 i Norge. Hun giftet seg med Tomas Grimsen Rønsberg (363) i 1717 i Selbu, Norge. Hun døde i 1775 i Selbu, Norge.

56. Elling (Erlend)6 Olsen Moslett (365) var losjerende, ufør husmann på en plass under Moslett Nygarden 1737 til 48. Han ble født cirka 1690 i Norge. Han giftet seg med Kirsti Olsdatter Stokkan (366) den 10 jun 1736 i Selbu, Norge. Han døde i 1748 i Selbu, Norge.

57. Kirsti6 Olsdatter Stokkan (366) ble født i 1701 på Selbu, Norge. Hun giftet seg med Elling (Erlend) Olsen Moslett (365) den 10 jun 1736 i Selbu, Norge. Hun døde i 1766 i Selbu, Norge.--- 7. generasjon ---

80. Bardo7 Bardosen Fossan (367) var soldat i 1644. Gardbruker på Fossan i Selbu 1666 til ca. 1685. Han ble født cirka 1616 i Norge. Han døde cirka 1685 i Norge.

84. Tomas7 Pedersen Flønes (368) var lensmann i Selbu 1676 til 86. Gardbruker på Flønes 1675 til 99. Han giftet seg med Gjertrud Tomasdatter ? (369) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1641 i Norge. Han døde i 1699 i Selbu, Norge.

85. Gjertrud7 Tomasdatter ? (369) giftet seg med Tomas Pedersen Flønes (368) på Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1650 på Norge. Hun døde i 1719 på Norge.

88. Jon7 Olsen Fuglem (370) var gardbruker på Fuglem vestre, 1661 til 92. Gardeier var Trondheimsborger Jens Friis. Han giftet seg med Gjertrud Sjursdatter ? (371) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1610? i Norge. Han døde i 1692/93 i Selbu, Norge.

89. Gjertrud7 Sjursdatter ? (371) ble født mellom 1693 og 1699 i Norge. Hun giftet seg med Jon Olsen Fuglem (370) i Selbu, Norge. Hun døde i Norge.

92. Ola7 Eriksen Balstad (372) var gardbruker på Blastad i Selbu 1692 til 1706. Han giftet seg med Brynhild Olsdatter ? (373) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1653 på Norge. Han døde i 1706 i Selbu, Norge.

93. Brynhild7 Olsdatter ? (373) giftet seg med Ola Eriksen Balstad (372) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1600 i Norge. Hun døde i 1734 på Norge.

96. Ola7 Pedersen Kallar (374) var gardbruker på Kallar 1662 til 98. Professor i historie Kjell Hårstad og bygdebokforfatter Per O. Røed er ikke enige om det var Ola eller Berit som var barn av forrige bruker på garden. Han giftet seg med Berit Tomasdatter ? (375) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1632 i Norge. Han døde i 1717 i Norge.

97. Berit7 Tomasdatter ? (375) giftet seg med Ola Pedersen Kallar (374) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1656 i Norge. Hun døde i 1713 i Norge.

98. Renald7 Jonsen Kleset (376) var gardbruker på Kleset 1683 til 1717. Han giftet seg med Ingeborg Olsdatter (Kleset) (377) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1656 i Norge. Han døde i 1717 i Selbu, Norge.

99. Ingeborg7 Olsdatter (Kleset) (377) giftet seg med Renald Jonsen Kleset (376) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1655 i Norge. Hun døde i 1723 i Norge.

100. Bardo7 Bjørnsen Mogård (378) var gardbruker på Mogård i Selbu 1683 til 1714. Han giftet seg med Ingeborg Pedersdatter ? (379) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1645 i Norge. Han døde i 1729 i Norge.

101. Ingeborg7 Pedersdatter ? (379). Hennes navn som gift var Bjørnsen Mogård (379). Hun giftet seg med Bardo Bjørnsen Mogård (378) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1650 i Norge. Hun døde i 1730 i Norge.

102. Bjørn7 Jonsen Hårstad (380) var gardbruker på Nedre-Hårstad 1701 til 22. Han giftet seg med Siri Jonsdatter ? (381) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1657 i Norge. Han døde i 1719 i Norge.

103. Siri7 Jonsdatter ? (381) giftet seg med Bjørn Jonsen Hårstad (380) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1666 i Norge. Hun døde i 1728 i Norge.

104. Grim7 Pedersen Rønsberg (382) var gardbruker på Rønsberg Nordigarden fra 1701 til 28. Han giftet seg med Marit Arnsdatter (Velve Nigard) (383) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1667 på Rønsberg Ustigard, Selbu, Norge. Han døde i 1729 i Selbu, Norge.

105. Marit7 Arnsdatter (Velve Nigard) (383) giftet seg med Grim Pedersen Rønsberg (382) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1674 i Norge. Hun døde i 1746? i Norge.

106. Gunnar7 Olsen Sæter (384) var gardbruker på Sæter 1686 til 1718. Han giftet seg med Goro Pedersdatter ? (385) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1650 i Norge. Han døde i 1726 i Norge.

107. Goro7 Pedersdatter ? (385) giftet seg med Gunnar Olsen Sæter (384) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1655? i Norge. Hun døde i 1727 i Norge.

112. Ola7 (Tronset?) (386) døde før 1699 i Norge. Han var trolig husmann eller inderst på en gård i Selbu. På grunn av lite arkivmateriale er detaljene vanskelig å oppgi. Han ble født i Norge. Han giftet seg med Marit ? (387) i Selbu, Norge.

113. Marit7 ? (387) bodde mellom 1701 og 1706 på Tronset, Selbu, Norge, som losjerende. Sønnene Jon (f. ca. 1677) og Svend (f. ca. 1685) tjente i 1701 henholdsvis på Nedre-Hoem og Dyrdalen i Selbu. Hun giftet seg med Ola (Tronset?) (386) i Selbu, Norge. Hun ble født cirka 1656 i Norge. Hun døde i 1706 i Tronset, Selbu, Norge.

114. Ola7 Bjørnsen Moslett (731) ble født i 1653 på Moslett, Selbu, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Jonsdatter Stokkan (732) før 1695 på Stokkan, Selbu, Norge. Han døde cirka 1738 på Stokkan, Selbu, Norge.

115. Ingeborg7 Jonsdatter Stokkan (732) ble født cirka 1677 på Selbu, Norge. Hun giftet seg med Ola Bjørnsen Moslett (731) før 1695 på Stokkan, Selbu, Norge. Hun døde i 1759 på Stokkan, Selbu, Norge.--- 8. generasjon ---

160. Bardo8 Fossan (388) var gardbruker på Fossan 1609 til 45. Trolig etterkommer av Jon på Fossan (1548) og Bardo på Stamnes (1520). Kona ukjent. Han ble født cirka 1580? i Norge. Han døde etter 1645 i Selbu, Norge.

168. Peder8 Olsen Eidem (389) var gardbruker på Flønes 1631 til 55. Lensmann i Selbu 1640 til 55. Han giftet seg med Ingeborg ? (390) i Selbu, Norge. Han ble født cirka 1605. Han døde cirka 1655 i Selbu, Norge.

169. Ingeborg8 ? (390) ble født i Norge. Hun giftet seg med Peder Olsen Eidem (389) på Selbu, Norge. Hun døde cirka 1680? i Selbu, Norge.

176. Ola8 Fuglem (391) var gardbruker på Fuglem vestre 1609 til 58. Han ble født cirka 1580? i Norge. Han døde cirka 1660? i Norge.

196. Jon8 Pedersen Nedre-Lien (392) ble født cirka 1630 i Norge. Han var gardbruker på Nedre-Lien 1662 til 66. Kona ukjent. Han døde etter 1666 i Norge.

198. Ola8 Halvardsen Kleset (393) var gardbruker på Kleset 1659 til 79, trolig husmann her i 1645. Kona ukjent. Han ble født cirka 1602 på Norge. Han døde i 1679 i Selbu, Norge.

200. Bjørn8 Halvardsen Øvre-Lien (394) ble født cirka 1598 på Norge. Han var gardbruker på Øver-Lien 1647 til 66/90. Han giftet seg med Helke Jonsdatter ? (395) i Selbu, Norge. Han døde etter 1666 i Selbu, Norge.

201. Helke8 Jonsdatter ? (395) ble født cirka 1611 i Norge. Hun giftet seg med Bjørn Halvardsen Øvre-Lien (394) i Selbu, Norge. Hun døde i 1701 i Selbu, Norge.

208. Peder8 Tomassen Rønsberg (396) ble født i 1637 på Kallar, Selbu, Norge. Han giftet seg med ? Grimsdatter Krokstad (397). (Var trolig gift med henne). Han var gardbruker på Kallar 1662 til 66-, Nesset i Flora ca. 1670(?), Rønsberg Ustigard 1676 til 1702. Han døde i 1702 på Rønsberg, Selbu, Norge.

209. ?8 Grimsdatter Krokstad (397) ble født i 1640 i Norge og giftet seg trolig med Peder Tomassen Rønsberg (396).

210. Arne8 Olsen Velve (398) ble født cirka 1638 i Norge. Han var gardbruker på Velve Nigard 1665 til 92. Han giftet seg med Berit Haldorsdatter ? (399) i Selbu, Norge. Han døde i 1692 i Selbu, Norge.

211. Berit8 Haldorsdatter ? (399) ble født cirka 1640 i Norge. Hun giftet seg med Arne Olsen Velve (398) i Selbu, Norge. Hun døde i 1735 i Selbu, Norge.

212. Ola8 Renå (400) ble født cirka 1610? i Norge. Han var husmann på Renå 1645 til 56, gardbruker 1656 til 61/65. Han døde cirka 1663 på Renå, Selbu, Norge.

230. Jon8 Gunnarsen (733) ble født cirka 1623 i Selbu, Norge. Han giftet seg med Kirsti Olsdatter (734) cirka 1677 i Selbu, Norge. Han døde før 1693 i Selbu, Norge.

231. Kirsti8 Olsdatter (734) ble født i Selbu, Norge. Hun giftet seg med Jon Gunnarsen (733) cirka 1677 i Selbu, Norge. Hun døde i 1719 i Selbu, Norge.--- 9. generasjon ---

400. Halvard9 Øvre-Lien (401) ble født cirka 1580? i Norge. Han døde etter 1645 i Selbu, Norge. Han var gardbruker på Øvre-Lien 1609 til 45-. Trolig etterkommer etter Bjørn på Øvre-Lien(nevnt 1548 til 1571).

418. Grim9 Østensen Krokstad (402) ble født cirka 1604 i Norge. Han var gardbruker på Krokstad 1657 til 73- og lagrettemann 1683. Han døde i 1683 i Selbu, Norge, sannsynligvis seinere.

420. Ola9 Arnesen Velve (403) ble født cirka 1610? i Norge. Han var gardbruker Velve Nigard 1638 til 51/52. Han døde cirka 1651/52 i Selbu, Norge.--- 10. generasjon ---

836. Østen (Esten)10 Krokstad (405) ble født cirka 1570? i Norge. Han var gardbruker på Krokstad 1609 til 57. Var Selbus rikeste mann i sin tid. Kona er ukjent. Han døde 1657 eller senere i Selbu, Norge.

840. Arne10 Velve (404) ble født cirka 1580 i Norge. Han var gardbruker på Velve Nigard 1609 til 38 Han døde cirka 1638? i Selbu, Norge.