Anetavle for Anders Rasmussen Saltnesløkken (34), far til Anton Edvard

(Ved å gange tallet foran navnet på en person med 2 finner man foreldrene til personen. Eksempel: Nr. 3 er Marit Rasmusdatter Lerli (mor til Anders). 3 x 2 er 6, og foreldrene til Marit blir da nr. 6 og nr. 7)

 

--- 1. generasjon ---

1. Anders1 Rasmussen Saltnesløkken (34) ble født den 18 jan 1834 på Svangrønningen, Buvika (Trondheim), Norge. Han ble døpt den 16 feb 1834 i Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Faddere var Ole Jensen Havdal fra Melhus, Ole Olsen Storler fra Leinstrand, John Rasmussen Lerli fra Melhus, Siri Johnsdatter Havdal og Gjertrud Olsdatter Binghøien. Han bodde i 1848 på Svangrønning, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Han ble konfirmert den 8 okt 1848 i Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. I rubrikken for kristendomskunnskap og flid har presten skrevet: Fattig og forsømt, dårlig fatteevne. Det kan vel tolkes som at familien ikke har vært flittige kirkegjengere og at det kristne aspektet i familien ikke har vært særlig fremtredende. Muligens var han heller ikke skoleflink eller flink til å lese/skrive? Han bodde mellom 1850 og 1853 i Horg, Sør-Trøndelag, Norge. Han utvandret den 17 okt 1850 fra Svangrønning, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge, til Horg for å få arbeid, 16 år gammel. Han utvandret den 15 mai 1853 fra Horg, Støren, Sør-Trøndelag, Norge, til Buvika igjen, 19 år gammel. Han utvandret den 26 apr 1854 fra Buvika, Sør-Trøndelag, Norge, til Trondheim og vervet seg som musketer. Soldat ved Trondhjems 1ste gevorbne musketerkompani, vervet seg for fem år, stod ved 7de batteri. Han avla troskapseden 3. mai 1854. Hans tjenestetid skulle opphørt 26. april 1859. Han ble beskrevet som spedlemmet, med lyst hår, blå øyne, 66 (seinere 69,5) tommer, ca. 1,74 meter høg den 26 apr 1854. Han døde den 22 mar 1859 på Sykehuset, Trondhjem, Norge, 25 år gammel av lungebetennelse. Begravet i militær jord ved Domkirken. Hadde to barn uten å være gift. Anton var nummer to i rekken.

 

--- 2. generasjon ---

2. Rasmus2 Olsen Saltnesløkken (445) var husmann og inderst. Han ble født den 27 aug 1786 i Leinstrand, Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Han ble konfirmert den 31 okt 1802 i Leinstrand, Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Marit Rasmusdatter Lerli (446) den 17 jul 1823 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Han og Marit Rasmusdatter Lerli (446) bodde mellom 1834 og 1840 på Svangrønning husmannsplass under garden Svang, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Han døde den 16 des 1844 på Svangrønningsplass, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge, 58 år gammel. Han ble gravlagt den 22 des 1844 i Buvika, Sør-Trøndelag, Norge.

3. Marit2 Rasmusdatter Lerli (446) ble født den 11 jan 1795 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Hun bodde i 1801 på Saltnesløkken, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge, 6 år, bodde sammen med familien. Hun ble konfirmert i 1810 i Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Rasmus Olsen Saltnesløkken (445) den 17 jul 1823 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Hun og Rasmus Olsen Saltnesløkken (445) bodde mellom 1834 og 1840 på Svangrønning husmannsplass under garden Svang, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Hun døde etter 1865 i Norge.--- 3. generasjon ---

4. Ole3 Andersen Senepen (453) ble født i Sør-Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Siri Olsdatter (Nypan) (454) før 1764? i Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker og selveier på Sør-Nypan, også kalt Senepen mellom 1771 og 1801? Han døde før 1801 i Sør-Trøndelag, Norge.

5. Siri3 Olsdatter (Nypan) (454) ble født cirka 1744 i Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Ole Andersen Senepen (453) før 1764? i Sør-Trøndelag, Norge. Hun var gardbruker på Sør-Nypan. Var enke etter første ekteskap i 1801.

6. Rasmus3 Rasmussen Saltnesløkken (678) ble født i 1759 på Reitan, Melhus, Norge. Han giftet seg med Siri Nilsdatter Jesmo (679) den 1 jun 1794 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Han og Siri Nilsdatter Jesmo (679) bodde mellom 1799 og 1834 på Saltneslykkja, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Han var forlover i bryllup til Ole Erlandsen og Berit Jonsdatter i Buvika den 6 okt 1816. Han døde den 3 jul 1834 på Saltnesløkken, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Han ble gravlagt den 13 jul 1834 i Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Hans kone Siri ble begravet samme dag.

7. Siri3 Nilsdatter Jesmo (679) ble født i 1770 på Tiller, Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Rasmus Rasmussen Saltnesløkken (678) den 1 jun 1794 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Hun og Rasmus Rasmussen Saltnesløkken (678) bodde mellom 1799 og 1834 på Saltneslykkja, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Hun døde den 10 jul 1834 på Saltnesløkken, Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Hun ble gravlagt den 13 jul 1834 i Buvika, Sør-Trøndelag, Norge. Hennes mann Rasmus ble begravet samme dag.--- 4. generasjon ---

8. Anders4 Olsen Senepen (460) ble født cirka 1706 i Leinstrand(Trondheim), Sør-Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Randi Rasmusdatter (Lerli) (461) i 1738 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Senepen mellom 1745 og 1765. Han døde i 1765 i Leinstrand(Trondheim), Sør-Trøndelag, Norge.

9. Randi4 Rasmusdatter (Lerli) (461) ble født cirka 1712 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Anders Olsen Senepen (460) i 1738 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge.

10. Ole4 Pedersen Nypan (474) ble født cirka 1681 i Leinstrand(Trondheim), Sør-Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Ingeborg Olsdatter Sørnypan (476) før 1706? i Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Nypan mellom 1711 og 1745. Han giftet seg med Siri Larsdatter Langlo (481) før 1722 i Sør-Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Margrethe Pedersdatter (475) i 1742. Han døde etter 1745 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge.

11. Margrethe4 Pedersdatter (475) var av svensk ætt, sies det, og kom i følge en tradisjon til landet med svenskehæren. Tradisjonen sier også at hun brakte mye rikdom med seg til Nypan. Hennes lagverge under skiftet etter mannen var Thomas von Westen Hammond. Hun ble født cirka 1713 i Trondheim?, Norge. Hun giftet seg med Ole Pedersen Nypan (474) i 1742. Hun døde etter 1770 i Norge.

12. Rasmus4 Olsen Reitan (694) ble født cirka 1716 i Melhus, Norge. Han giftet seg med Gjertru Hansdatter Kvernberg (695) før 1746 i Melhus, Norge. Han døde i 1765 i Melhus, Norge.

13. Gjertru4 Hansdatter Kvernberg (695) ble født cirka 1718 i Buvika, Norge. Hun giftet seg med Rasmus Olsen Reitan (694) før 1746 i Melhus, Norge. Hun døde i 1797 i Melhus, Norge.

14. Nils4 Jesmo (693) ble født på Tiller, Norge.--- 5. generasjon --

16. Ole5 Andersen Senepen (488) ble født i Sør-Trøndelag, Norge. Han giftet seg første gang før 1694 med enka etter forrige bruker, Even Senepen. Han giftet seg andre gang med Karen Eriksdatter (489) i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Senepen og soldatrytter mellom 1694 og 1730. Han døde i 1730 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge.

17. Karen5 Eriksdatter (489) ble født i Norge. Hun giftet seg med Ole Andersen Senepen (488) i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg andre gang med Hallsten Olsen (490) før 1706 i Sør-Trøndelag, Norge.

18. Rasmus5 Olsen Lerli (500) ble født cirka 1670 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Han giftet seg med Anne Jonsdatter (Sundet) (501) før 1705? i Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Lerli i Melhus. Selveier fra 1730 mellom 1711 og 1745. Han døde i 1745 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge.

19. Anne5 Jonsdatter (Sundet) (501) ble født cirka 1680 på Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Rasmus Olsen Lerli (500) før 1705? i Sør-Trøndelag, Norge. Hun døde før 1733 i Sør-Trøndelag, Norge.

20. Peder5 Olsen Nypan (509) ble født cirka 1651 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Nypan etter at foreldrene ble henrettet for trolldom mellom 1670 og 1711. Han døde etter 1731 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge.

24. Ola5 Rasmussen Reitan (703) ble født cirka 1690 i Melhus, Norge. Han giftet seg med Berit Johnsdatter Øyås (704) cirka 1714 i Melhus, Norge. Han døde i 1744 i Melhus, Norge.

25. Berit5 Johnsdatter Øyås (704) ble født cirka 1686 i Melhus, Norge. Hun giftet seg med Ola Rasmussen Reitan (703) cirka 1714 i Melhus, Norge. Hun døde i 1768 i Melhus, Norge.--- 6. generasjon ---

36. Ole6 Pedersen Lerli (519) var gift med enka etter Rasmus Jonsen Lerli. Han ble født cirka 1635 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Haugen i Melhus (1665-67) og på Lerli Sørgard mellom 1665 og 1702. Han døde etter 1702 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge.

38. Jon6 Thoresen Sundet (520) giftet seg med Randi Nilsdatter (521). Han ble født cirka 1638 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Sundet i Leinstrand i 1680.

39. Randi6 Nilsdatter (521) ble født i Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Jon Thoresen Sundet (520). Hun var i live i 1714.

40. Ole6 Olsen Nypan (512) giftet seg med Elisabeth (Lisbeth) Pedersdatter Nypan (513) i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Han ble født cirka 1602 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Nypan og skysskaffer mellom 1650 og 1670. Han døde i sep 1670 i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge, halshugget for trolldom.

41. Elisabeth (Lisbeth)6 Pedersdatter Nypan (513) giftet seg med Ole Olsen Nypan (512) i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Hun ble født cirka 1610 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Hun døde i sep 1670 i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge, brent levende på bål pga trolldom.--- 7. generasjon ---

72. Peder7 Haugen (526) ble født i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Haugen i Melhus (etter en Ole som kanskje var hans far) mellom 1640 og 1661. Han døde mellom 1661 og 1665 i Melhus, Sør-Trøndelag, Norge.

76. Thore7 Andersen Sundet (528) giftet seg med Marit (--?--) (529) i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Han ble født cirka 1599 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Han var gardbruker på Sundet i Leinstrand mellom 1629 og 1666. Han døde etter 1666 i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge.

77. Marit7 (--?--) (529) ble født i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Hun giftet seg med Thore Andersen Sundet (528) i Leinstrand, Sør-Trøndelag, Norge. Hun var i live i 1645.