ENGVIK SLEKT

Olga og Hilmar Engvik, med sønnen Harry i midten.

Vi har alle vår tid på jorden. I en større sammenheng er det ikke lenge vi er her, men vi er alle ledd i slektskjeder.

Men hvem er vi? Det er vårt håp at slektshistorien kan gi noen svar og være til nytte for kommende generasjoner. Det var på høg tid at det ble samlet inn opplysninger om oss, for det var ikke mange som visste så mye før vi startet i 2005. Nå kan vi alle se hvor røttene kommer fra.

Vi tar utspring i Anton Edvard Engvik fra Strinda i Trondheim, med oppvekst på Averøya, Møre og Romsdal, familiene til de tre Averøy-kvinnene han fikk barn med, familien Aspen fra Kristiansund, Nakken-familiene i Fiksdal, Møre og Romsdal og Randen-familien fra Vågå i Gudbrandsdalen.

Historiene er mer journalistisk anrettet enn en historieforsker kanskje ville ha skrevet dem. Naturlig nok har vi fokusert spesielt på våre besteforeldre og oldeforeldre, men vi tror at opplysningene vil gi tidsbilder av verdi for flere enn etterkommerne av Anton Edvard Engvik, Peternille Johansdatter Veiset, Anna Kristiansdatter Røsand, Sigrid Anna Larsdatter Kvalshaug, Hilmar og Olga Engvik, Johan og Kristianna Nakken og deres foreldre – Nils Andersen Nakken og Ragnhild Johnsdatter Randen, Elling Olaus Ellingsen Gjelsten Nakken og Karen Andrine Børgesdatter Gjelsten.

Vi har også med dem som emigrerte og som innvandrere i USA ble en del av emigrasjonshistorien.

Takk til alle som har sendt inn opplysninger. Vi tar fortsatt gjerne i mot familieopplysninger, historier, rettelser og informasjon om nye skudd på slektsgreinene. På sidene har vi ikke lagt ut opplysninger om etterslekt/familie i live. Slektninger som ønsker å kjøpe den fullstendige slektshistorien, med lister også over etterkommere, er velkommen til å ta kontakt med oss.

Roger Johan Engvik

Egil Arve Engvik

Bildet er fra Iver Hirtzholms våpenbok som nå ligger i Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo, Håndskriftsamlingen, Ms 4o nr. 597.Teksten ved våpnet lyder:
No. 14. Amund Thorisen som fich frihed aff Kong Hans for sin mandoms skyld, aatte Ringenæs paa Hedmarchen, Wanneskalen paa Felden og meget meere gods.

Sønnedatteren til denne adelsmannen, Amund Tørresen Kamp, var adelskvinnen Magdalena Tørresdatter Kamp. Hun ble stor handelskvinne i Bergen, på Sunnmøre og i Romsdal. Hun satt til slutt på garden Gjelsten i Fiksdal og brukte samme adelsskjold og segl som farfaren.

I anetreet til Nils Andersen Nakken kan vi fem ganger følge slektslinjene tilbake til adelen på Gjelsten.

Google automatic translation (not perfect, but of some help):

http://translate.google.com/
translate?u=www.engvikslekt.no&hl=
no&ie=UTF-8&sl=no&tl=en

Look in the Norwegian text for correct spelling of names!!!